Sähköajoneuvojen akkukennojen tuotantolaitokset

Sähköajoneuvojen akkukennojen tuotantolaitokset

Litiumioniakkujen valmistuksen aikana ilmaan syntyy monia erilaisia ilman epäpuhtauksia, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen. Näiden ilmassa leviävien epäpuhtauksien poistaminen on erittäin tärkeää tuotantolaitoksesi turvallisen toiminnan kannalta.

Tuloilmasovellukset

Kriittisin valvottava ympäristötekijä akkujen tuotantolaitoksissa on suhteellinen kosteus, joskus jopa -70 celsiusasteen kastepistelämpötila. Tämän tason ylläpitämiseksi huoneet on tiivistettävä kosteuden pääsyn estämiseksi. Litiumioniakkukennoissa puhtaat materiaalit muodostavat 85 % pakkausprosessin materiaalikustannuksista. Saastumisen vähentäminen kaikissa valmistusprosessin vaiheissa lisää merkittävästi tuottosuhdetta, jonka tiedetään olevan 50 %, kun kontaminaatiotasoja ei valvota kunnolla. Lisääntynyt tuottosuhde ja tehokkaammat kennot edistävät tämän uuden teknologian hyväksyntää markkinoilla. Ilmanlaadun parantaminen ja ylläpitäminen rakennuksen sisällä lisää tuottosuhdetta ja tuottaa tehokkaampia kennoja, mikä parantaa tuottavuutta.

Huoli ilmanlaadusta

Suojaa prosesseja

Erityyppiset litiumioniakut käyttävät eri kemiaa ja niillä on erilaiset suorituskyky-, hinta- ja turvallisuusominaisuudet. Litiumioniakun kennoissa on erottimia, jotka estävät anodien ja katodien eli positiivisten ja negatiivisten napojen koskettamista toisiinsa. Jos metallipala joutuu liian lähelle erotinta, se voi puhkaista erottimen ja aiheuttaa oikosulun. Ilmanlaadun hallinta valmistusprosessin aikana vähentää tätä saastumista, lisää tuottosuhdetta ja varmistaa, että laadukas tuote kulkeutuu käyttäjälle. Camfilin puhtaan ilman ratkaisut suojaavat prosessejasi vähentämällä ilmassa leviäviä epäpuhtauksia, jotka likaavat tai oikosulkevat soluja.

Varmista turvallinen työympäristö

Litiumioniakkujen valmistuksen aikana syntyy erilaisia hiukkasia, kaasuja ja myrkkyjä, jotka voivat aiheuttaa riskin sekä tehtaallasi oleville ihmisille että ulkopuolisille sidosryhmille. Varmistamalla, että kaikkien sidosryhmien terveydestä huolehditaan asianmukaisesti, varmistetaan turvallinen työympäristö. Camfilin puhtaan ilman ratkaisut voivat auttaa keräämään ja poistamaan nämä mahdollisesti haitalliset epäpuhtaudet ilmasta turvallisen ja puhtaan työympäristön varmistamiseksi.

Vähennä energiakustannuksia

Energiakustannusten alentaminen ja "Net Carbon Zero" -niminen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on monien maailman johtavien merkkien keskeinen aloite. Tiesitkö, että ilmanvaihtojärjestelmät voivat vastata yli 50 % kokonaisenergiankulutuksestasi ja tästä 30 % voi liittyä suoraan ilmansuodattimeen? Camfilin puhdasilmaratkaisut on suunniteltu varmistamaan, että laitoksesi on energiaoptimoitu ilmanlaadusta tinkimättä.

Viimeisimmät artikkelit

Camfil City - virtuaalimaailma täynnä ratkaisuja ilmanlaadun haasteisiin. Suojelemme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöämme.

Julkaistu torstai 1. syyskuuta 2022

Kaikki tuotteitamme ostavat ihmiset eivät ole ilmansuodatuksen asiantuntijoita, eikä heidän myöskään tarvitse olla. Camfil Cityn tarkoituksena on antaa kaikille mahdollisuus oppia perusteet siitä, mitä puhtaan ilman ratkaisumme voivat tehdä heidän hyväkseen.

Elektroniikka ja optiikka Innovaatiot teknologia ja tutkimus Ruoka ja juoma Julkiset kiinteistöt Take a breath Ilmanpuhdistimet Standardeja ja asetuksia Opi ja koe Energiantuotto & Kaasuturbiinit Case Studies Tuotanto ja logistiikka Kestävä Kehitys Biotieteet ja terveydenhuolto Ilmanlaatu Virusten leviämisen hallinta
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö