yhdistyneiden kansakuntien tavoitteet
Merkittäviä maailmanlaajuisia panostuksia

Yhdistyneiden kansakuntien tavoitteet

Camfilin strategia on samansuuntainen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Olemme tunnistaneet neljä liiketoiminnallemme olennaisinta tavoitetta, joissa voimme saada aikaan merkittävimmän maailmanlaajuisen vaikutuksen.

TERVEYS JA HYVINVOINTI 

 

Koko ydinliiketoimintamme perustuu terveyttä ja hyvinvointia edistävään korkealaatuiseen sisäilmaan. Camfil tarjoaa tehokkaita ilmansuodattimia, jotka poistavat tuuletusilmasta haitallisia hiukkasia ja epäpuhtauksia, sekä ilmansaasteiden hallintajärjestelmiä, jotka keräävät teollisuuslaitoksissa pölyä, sumuja ja savukaasuja ja parantavat työympäristöjen turvallisuutta.

Tasa-arvo

Miesten ja naisten tasa-arvo edistää kestävää ja tasapainoista kehitystä yhteiskunnassa. Tuemme tätä kehitystä aktiivisesti.

Hyvät työolosuhteet ja talouskasvu

 

Järjestämme 28 tuotantolaitoksemme yli 4 000 työntekijälle optimaaliset työskentelyolosuhteet, joiden tukena on vahva henkilöstöhallinto-osasto sekä paikalliset työterveyden ja ‑hyvinvoinnin ohjelmat. Globaalin työvoimamme ansiosta voimme kasvattaa vuotuista myyntiämme ja voittoamme tasaisesti ja siten osaltamme edistää 26 maan talouskasvua.

Eriarvoisuuden vähentyminen

Meille on tärkeää, että työntekijöitämme, asiakkaitamme, tavarantoimittajia ja muita sidosryhmiä kohdellaan kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti huolimatta iästä, sukupuolesta, etnisyydestä, uskonnosta tai vammasta.

Kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä

 

Camfilin ilmansuodattimet ja puhdasilmaratkaisut ovat markkinoiden energiatehokkaimpia. Niiden avulla voi säästää energiaa ja toteuttaa kestävämpiä rakennuksia kaupunkeihin kaikkialla maailmassa.

Vastuullista kuluttamista ja tuottamista 

 

Camfilin tuotantolaitosten ympäristövaikutuksia pienennetään jatkuvasti joka vuosi talon sisäisin kehittämistoimin ja ympäristöhankkein, joiden avulla säästetään energiaa ja vettä ja vähennetään kaatopaikkajätteen määrää.

 

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö