Märkäpesurit

Märkäpesurit

Märkäpesureita käytetään enimmäkseen teollisuuden aloilla, joista vapautuu pölyä ja muita hiukkasia, joita on vaikea tai mahdoton käsitellä kuivilla suodatusratkaisuilla, kuten räjähdyspöly, palava pöly tai tahmea ja kuitumainen pöly.

Märkäpesureita käytetään kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten epäpuhtauksien poistamiseen kaasuvirroista. Tämä saavutetaan keräämällä epäpuhtaudet kaasuvirtaan ruiskutettuun pesunesteeseen ja erottamalla ne kaasuvirrasta yhdessä pesunesteen kanssa. Hiukkasten ja kaasumolekyylien poistomekanismit eroavat merkittävästi toisistaan.

Märkäpesurit voidaan luokitella niiden rakenteen tai nesteen syöttömenetelmän mukaan. Pesurityypin valinta on sovelluskohtainen ja riippuu tarvittavasta ilmamäärästä, erotettavista epäpuhtauksista, hiukkaskoosta ja prosessin poistoilman pölykuormasta.

Camfil on tuotevalikoimallaan erikoistunut Vortex- ja Venturi-pesureihin, jotka poistavat hiukkasia teollisuuden prosesseissa, mukaan lukien kipinät, kuidut, tahmea tai märkä pöly sekä palava ja räjähtävä pöly.

Suodattimilla varustettuun kuivapölynpoistojärjestelmään verrattuna märkäpesurit käyttävät yleensä vettä suodatinaineena. Märkäpesureiden toiminta perustuu massahitauteen. Hiukkaspitoinen prosessin poistoilma sulautuu hienoihin vesipisaroihin, jolloin hiukkasten massa kasvaa ja ne erottuvat siten turvallisesti. Sen jälkeen puhdistettu ilma voidaan palauttaa takaisin tuotantoon tai pois tehtaalta. Kerätty jätevesi ja suodatetut kiinteät aineet on eroteltava ja hävitettävä oikein.

Märkäpesureita käytetään usein teollisuudessa, kuten metallinjalostusteollisuudessa, autoteollisuudessa, lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa, valimoissa sekä elintarvike- tai muovinjalostuslaitoksissa.
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö