Suojaa jopa pienimmiltäkin molekyylisiltä epäpuhtauksilta

Molekyylisuodattimet

Camfil valmistaa suodattimia, joilla voi erotella ilmasta molekyylejä, kaasuja ja hajuja molekyylisuodatuksen avulla. Molekyylisuodattimet on testattu joko ISO 10121- tai ASHRAE 145.2 ‑standardin mukaisesti.

Molekyylit ovat tyypillisesti 1 000-10 000 kertaa pienempiä kuin pienhiukkaset, joita suodatetaan HEPA ja ULPA suodattimilla.

Kaikki Camfilin molekyylisuodattimet perustuvat adsorptioon, joka tarkoittaa molekyylien tarttumista suodatusmateriaalin pintaan. Camfil käyttää pääasiallisesti aktiivihiiltä tai impregnoitua alumiinioksidia molekyylisuodattimissa. Molekyylisuodattimista puhuttaessa käytetään myös termiä kemialliset- tai kaasusuodattimet.
Pikalinkit

Yhdistelmäpussisuodattimet, joiden kaksitoiminen materiaali suodattaa sekä hiukkaset että molekyylit.

Vekatut tai massatäytteiset molekyylisuodattimet, jotka voidaan asentaa edestä tai sivulta avattaviin koteloihin.

Vekatut tai massatäytteiset kehykselliset molekyylisuodattimet, jotka voidaan asentaa kiinnittimillä vakiomallisiin asennuskehyksiin ja koteloihin.

Suodatusmassasylintereillämme voit poistaa kohtuullisia määriä kaasumaisia/molekyylitason epäpuhtauksia ilmanvaihtojärjestelmistä.

Vekatut tai massatäytteiset kasetit.

Paksulla suodatusmassakerroksella täytetyt suodattimet.

Irtosuodatusmassat kaasumaisten molekyylitason epäpuhtauksien suodattamiseen.

Ilmanlaadun seurantalaitteiden avulla valvot, raportoit ja parannat rakennuksesi ilmanlaatua reaaliaikaisten lukemien perusteella.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö