Turun seudun puhdistamo Oy

Turun seudun puhdistamon ilmanvaihtojärjestelmät optimoitiin paremmin vastaamaan nykyisiä tarpeita

Julkaistu perjantai 5. toukokuuta 2023

Turun seudun puhdistamo Oy halusi päivittää jo olemassa olevia ilmanvaihtojärjestelmiään, jotka aiheuttivat kustannuksia ja ylimääräistä työtä. Puhdistamo käsittelee laitoksessaan lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet ja jäteveden käsittelystä aiheutuu hajuongelmia ja ilman epäpuhtauksia. Ongelmat ratkaistiin, työtaakka väheni ja ratkaisu oli ympäristöystävällisempi.

Turun seudun puhdistamo Oy halusi päivittää jo olemassa olevia ilmanvaihtojärjestelmiään, jotka aiheuttivat kustannuksia ja ylimääräistä työtä. Aiemmin puhdistamo joutui asioimaan monen eri toimijan kanssa ylläpitääkseen omia järjestelmiään. Prosessit ja järjestelmät kaipasivat päivitystä.

Turun seudun puhdistamo Oy käsittelee laitoksessaan lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet. Jäteveden käsittelystä aiheutuu hajuongelmia ja ilman epäpuhtaudet heikensivät työskentelyolosuhteita sekä aiheuttivat haittoja myös laitoksen ympäristöön. Lisäksi laitoksen olosuhteista johtuva korroosio uhkasi laitteita, joita käytetään prosessien säätämisessä ja valvonnassa. Nykyaikaisen suodatinteknologian avulla saadaan hallintaan esimerkiksi rikkivedyn ja ammoniakin ja jopa VOC-yhdisteiden aiheuttamat ongelmat. 

"Yhteistyö asiakkaan kanssa voi alkaa mittauksista,joilla selvitämme erilaisten yhdisteiden pitoisuudet ilmassa. Tulosten perusteella voimme tehdä ehdotuksen laitokseen soveltuvasta ilmansuodatusratkaisusta, jolla pystytään saavuttamaan määräystenmukaiset pitoisuudet. Nykyaikaiset simulointiohjelmistot auttavat optimaalisesti toimivan, pitkäikäisen ja energiatehokkaan ratkaisun suunnittelussa. Parhaassa tapauksessa huolellisella kartoituksella, simuloinnilla ja suodatusmassa valinnalla pystytään kasvattamaan suodattimen elinkaarta jopa 1,5 - 5-kertaiseksi" projektimyyntipäällikkö Mikko Immonen Camfil Oy:stä kertoo.

Aktiivihiilisuodatus Turun jätevesiverkostoon

 Camfil tarjosi Turun seudun puhdistamolle ratkaisuksi palvelukokonaisuutta, jossa laitteet vuokrataan Camfililta ja Camfil huolehtii kaiken ylläpidosta, kuten vuosittaisesta aktiivihiilien vaihdosta ja muusta huollosta. Jotta ilmanpuhdistus on mahdollisimman tehokasta, suoritetaan mittauksia ja optimoidaan prosesseja yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Camfil toimitti keväällä 2022 Turun seudun puhdistamo Oy:n vuokraamat aktiivihiilisuodatinyksiköt viemäriverkoston hajunpoistoa varten. 
Esimerkkejä suodatusmassavaihtoehdoista.

Suodatuksessa käytettävää aktiivihiiltä

"Yhteistyö Camfilin kanssa on sujunut projektin kaikissa vaiheissa erittäin hyvin ja suodattimet ovat toimineet kaikkina vuodenaikoina ilman ongelmia, joten voimme olla tyytyväisiä tekemäämme hankintapäätökseen." tekninen päällikkö Jarno Arfman toteaa.

"Viemäriverkoston tuuletusilma kulkee suodatinyksiköiden läpi, joten enää ei tule hajuhaittoja ympäristöön. Aktiivihiilisuodattimet sitovat rikkivetyä ja muita kaasuja todella tehokkaasti" Arfman kertoo.

Arfman huomauttaa, että suodatinyksiköissä käytetään ympäristöystävällistä, uusiutuvista materiaaleista eli esimerkiksi kookospähkinän kuorista valmistettavaa aktiivihiiltä. Perinteisesti aktiivihiili valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista kuten maaperästä louhittavasta kivi- tai ruskohiilestä.

Asennetut ProCarb-suodatusyksiköt

Turun seudun puhdistamo oy
Turun seudun puhdistamo Oy on 14 eri kunnan ja  Turku Energian omistama palveluntuottaja. Se tarjoaa asiakkailleen jätevedenpuhdistuspalveluita. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta.

Laitoksessa käsitellään lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet. Lisäksi laitos käsittelee alueen teollisuuden jätevedet. Tehokkaalla ja laadukkaalla toiminnalla, osaavan henkilökunnan avulla sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa he parantavat Itämeren tilaa.​
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö