Laboratoriot & Bioturvallisuus

Laboratoriot & Bioturvallisuus

Pidä laboratoriot turvallisina paikkoina. Täytä kriittiset suojaus- ja luotettavuusvaatimukset ja minimoi riskit Camfilin monipuolisten bioturvallisuusratkaisujen avulla.

Lääke- ja biolääketehtaiden kaltaisissa herkissä ympäristöissä, joissa tulee noudattaa korkeita bioturvallisuustasoja, sekä henkilöstö että ympäristö altistuvat toksisille materiaaleille. Suojaa tutkijat kontaminaatiolta ja estä mikro-organismeja pääsemästä ulkomaailmaan. Kyse voi olla elämästä tai kuolemasta.

Bioturvallisuus ja päästöjä rajoittavat ratkaisut ovat erityisen tärkeitä seuraavissa käyttökohteissa:

  • Biotieteet – tuotteet, henkilöstö ja ympäristö täytyy suojata altistumiselta patogeeneille tai vahvoille yhdisteille.
  • Tutkimus ja puolustusteknologia – tutkijat käsittelevät erittäin vaarallisia biologisia, kemiallisia ja radioaktiivisia materiaaleja, joiden kulkeutuminen ulos laitoksesta on ehdottomasti estettävä.
  • Terveydenhuolto – erityisesti tartuntatautiosaston eristyshuoneissa tai isotooppilääketieteessä.

Erilaiset ilmanpuhdistusratkaisut eri prosesseihin ja turvallisuustasoille

Biotieteissä lääke- ja biolääketehtailla on omat ilmanlaatua koskevat tarpeensa, mutta yksi vaatimus on kaikille yhteinen: henkilöstön, laitteiden ja prosessien suojaaminen.

Bioturvalliset laboratoriot ovat erikoistuneita tutkimuslaboratorioita, joissa tutkitaan tartunnanaiheuttajia, bakteereja, viruksia, loisia ja toksisia aineita. Jo muutama epäpuhtaan ilman mukana kulkeva hiukkanen tai kaasumolekyyli voi olla näille laboratorioille merkittävä uhkatekijä. On siis tärkeää, että ilmansuodatusjärjestelmä pyydystää kaikki ilman mukana leviävät, potentiaalisesti haitalliset patogeenit.

Suojaukselle on määritelty neljä bioturvallisuusluokkaa (Biosafety Level, BSL). Ylempiä luokkia koskevat normaaleja varotoimia tiukemmat vaatimukset ja rajoitteet. Ylimmän tason BSL4-laboratoriossa käsiteltävät materiaalit voivat aiheuttaa ihmisille vakavia tai jopa kuolemaan johtavia sairauksia, jotka eivät ole hoidettavissa.

Camfilin ilmansuodatusratkaisut auttavat pitämään laboratoriot turvallisina

Laboratorioon sisään tuleva ja sieltä poistuva ilma on aina ehdottomasti suodatettava. Tuloilman on oltava puhdasta, jotta tutkimuskohteiden ja ‑välineiden kontaminaatio voidaan estää. Poistoilma täytyy puolestaan suodattaa, jotta haitalliset tai tappavat aineet ja organismit eivät pääse vahingoittamaan ihmisiä ja ympäristöä.

Camfilin tarjoamat rajoitusratkaisut turvaavat parhaan mahdollisen suojaustason. Rajoitusratkaisujamme käytetään nykyisin monissa BSL4-tason laboratorioissa ympäri maailmaa.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten voit pienentää tautien leviämisriskiä bioturvallisten laboratorioiden ja muiden lääketieteellisten laitosten ilmanvaihtojärjestelmien kautta, ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Ratkaisumme tarjoavat tehokkaan hiukkasten poiston lisäksi pitkän käyttöiän ja pienemmät kokonaiskustannukset, ja ne auttavat myös ympäristövaikutusten pienentämisessä.

 

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö