Kaivostyö

Kaivosteollisuus

Älä anna pölylle periksi. Camfilin pölynpoisto- ja ilmansuodatusratkaisut on suunniteltu toimimaan tehokkaasti vaativissa kaivosympäristöissä.

Camfil kehittää yhteistyössä kaivos- ja konepajayritysten ja ‑urakoitsijoiden kanssa tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja kaivostoiminnassa syntyvän pölyn hallintaan, jotta työntekijöitä, ympäristöä ja laitteita voidaan suojata ja samalla maksimoida tuotanto.

Puhtaat tuotantotilat auttavat parantamaan työterveyttä ja ‑turvallisuutta sekä noudattamaan kaivosteollisuutta koskevia tiukkoja lupavaatimuksia. Puhtaat tilat myös kohentavat työmoraalia ja antavat työntekijöille syyn olla ylpeitä työstään. Lisäbonuksena puhdas ilma vähentää koneiden ja laitteiden kulumista, pienentää huoltotarpeita ja parantaa toimitusvarmuutta.

Kaivosteollisuuden kovat haasteet

Kaivokset ja louhokset ovat pölyisiä ja vaarallisia paikkoja. Murskainten, seulojen ja kuljettimien kaltaisista käsittelylaitteista tulevan pölyn hallinta on hankalaa. Viranomaiset ovat määritelleet tiukat rajat pölypäästöille ja pyrkivät yhteistyössä kaivosyhtiöiden kanssa vähentämään päästöjä lähistön asukkaiden ja ympäristön suojelemiseksi.

Jos päästöt ylittävät raja-arvot, tuotanto voidaan keskeyttää ja yritykselle voidaan määrätä sakkoja. Tästäkin syystä pölynhallintalaitteiden ja ilmansuodatusratkaisujen kunnollinen suunnittelu ja valinta on erittäin tärkeää. Lyhyesti sanottuna päästöjen minimointi mahdollistaa suuremman tuotannon.

Ääriolot edellyttävät äärimmäistä luotettavuutta

Camfilin tarjoamat räätälöidyt pölynhallintajärjestelmät on suunniteltu kestämään ankarassa kaivosympäristössä. Gold Series ‑pölynkeräimemme soveltuu loistavasti kaivosteollisuuden vaatimuksiin 2,5 ja 10 mikrometrin kokoisten hiukkasten torjunnassa.

Teolliseen käyttöön tarkoitetut pölyn- ja savukaasukeräimemme ovat erittäin luotettavia ja kestäviä, ja paksun sekä modulaarisen rakenteensa ansiosta niitä voidaan käyttää joustavasti vaativissa olosuhteissa. Lisäksi niiden huoltaminen on helppoa, ja ne puhdistavat työpaikan ilmaa tehokkaasti.

Camfilin kaivosteollisuusratkaisujen hyödyt

 • Varmista lupaehtojen ja tiukkojen päästörajoitusten noudattaminen.
 • Suojaa henkilöstön terveyttä ja turvallisuutta.
 • Minimoi päästöt ympäristöön.
 • Säästä energiaa ja luonnonvaroja sekä säästä kustannuksissa.
 • Vähennä huoltokatkoksia ja paranna laitteiden toimintavarmuutta.
 • Kasvata tuotantoa.

Kaivosteollisuuden sovellukset

 • Esimurskaus
 • Varastokasat
 • Jälkimurskaus
 • Korkeapaineiset rouhinvalssit
 • Lajittelulaitokset
 • Kuljettimet
 • Palamalmi- ja malmijauhesäiliöt
 • Sähkötoimisten vaihteistojen paineistus ja valvomot
 • Analyysilaboratoriot

 

 

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö