Kiintolevy

Kiintolevyt

Suojaa herkät kiintolevyt ja hanki tarpeisiisi sopiva kontaminaation hallintaratkaisu tähän kriittiseen tuotantoprosessiin.

Kiintolevyjen valmistajat käyvät tällä hetkellä kovaa kustannus- ja luotettavuuskilpailua SSD-levyjen valmistajia vastaan. Tietokoneista halutaan koko ajan tehokkaampia ja pienikokoisempia. Näin kiintolevyille jää vähemmän tilaa, ja niiden laatuun kohdistuvat kovat vaatimukset.

Kiintolevyjen kontaminaatiolähteet

Puhdastilassa tarvitaan tehokkaat ilmansuodatusratkaisut, jotta kiintolevyjen pinnan kontaminoituminen voidaan välttää. Hiukkaset ja pöly sekä kemikaalimolekyylit kiinnittyvät levyjen pinnalle ja tallennuspäihin. Pintapöly naarmuttaa tallennuspään ja levyn pintaa. Pienetkin pintaviat voivat heikentää tuotteen laatua ja aiheuttaa pahimmassa tapauksessa tietojen menetyksen.

Epäpuhtaudet voivat olla peräisin monista lähteistä:

 • työntekijöistä
 • laitteista
 • rakennusmateriaaleista
 • kasettimateriaaleista
 • prosessikemikaaleista
 • pakkausprosessista
 • staattisesta sähköstä
 • sisä- ja ulkoilmasta.

Molekyylikontaminaation tunnetut vaikutukset:

 • lepokitkan suureneminen tallennuspäähän tai levyyn kertyneiden epäpuhtauksien vuoksi
 • orgaanisten tai epäorgaanisten happojen aiheuttama korroosio
 • tallennuspään tai kiintolevyn kontaminoitumisen aiheuttamat vaikutukset lentokorkeuteen.

Suojaa levyasemat ympäristötekijöiltä

Kiintolevyjenkin on saatava hengittää. Onneksi tehokkailla HEPA- ja ULPA-suodattimilla voidaan torjua hiukkasia ja kemikaaleja, joihin tavalliset karkean pölyn poistosuodattimet eivät pysty.

Kaikissa kiintolevytehtaissa on puhdastilat, joissa ilmassa leviävät molekyylit on voitava pitää kurissa. Camfil on vuosien mittaan kerännyt tietokantaa käyttösovelluksista, jotka auttavat täyttämään eri prosessiympäristöjä, kuten valmistusta, kokoonpanoa, sputterointia ja kovettamisprosesseja, koskevat tiukimmat vaatimukset. Kattavan analyysiohjelman avulla Camfil voi analysoida kontaminaation (hiukkasten ja molekyylien) määriä ja ehdottaa kiintolevyn valmistajan tarpeisiin sopivimpia ratkaisuja.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö