5 kriittistä kohdetta,
1 ratkaisu: hepa

HEPA-suodatus suojaa ihmisiä, laitteita ja biotieteiden prosesseja

Julkaistu torstai 7. maaliskuuta 2024

Valvotuissa ympäristöissä, joissa tarkkuus, puhtaus ja suojaus ovat ensiarvoisen tärkeitä, HEPA-suodattimet tekevät näkymätöntä, mutta tärkeää työtä. Nämä suodattimet nimittäin poistavat ilmasta mikroskooppisia hiukkasia, jotka levitessään voisivat vaarantaa koko tilan ja sen ympäristön.

Mitä on hepa-suodatus?

HEPA tulee sanoista "High Efficiency Particulate Air". Nimensä mukaisesti HEPA-suodatin on erittäin tehokas hiukkassuodatin, joka on suunniteltu poistamaan ilmasta mikroskooppisen pieniä hiukkasia, kuten pölyä, siitepölyä, eläinten karvoja, hometta, bakteereja ja viruksia. Suodatin koostuu tiheästä materiaalista, joka estää hiukkaset kulkeutumasta suodattimen läpi.

HEPA-suodattimia käytetään ilmanvaihtokoneissa ja ilmanpuhdistimissa kotitalouksissa, sairaaloissa, laboratorioissa ja muissa tiloissa, joissa puhtaan ilman laatu on tärkeää. Ne ovat tehokas keino vähentää hengityselinten oireita, kuten allergiaoireita, ja ylläpitää terveellistä sisäilmaa.

Standardit määrittävät suodatustehokkuuden

Jotta HEPA-suodattimen käyttö on turvallista, tulee sen olla aina olla alan standardien mukainen. Camfilin tuotteet testataan EN 1822 - ja ISO 29463 ‑standardien mukaisesti. Standardien mukaan HEPA-suodatin kykenee poistamaan vähintään 99,97 prosenttia 0,3 mikrometrin kokoisista hiukkasista ilmasta. HEPA-suodattimen erotusaste luokitellaan sen mukaan, kuinka monta prosenttia se suodattaa ilmavirrasta pois kaikkein helpoimmin suodattimen läpi pääsevästä pienhiukkaskoosta EN 1822 testistandardin mukaisesti.

Camfilin puhdasilmaratkaisut auttavat suojelemaan herkkiä tuotantoprosesseja, estämään mikrobiologista kontaminaatiota tutkimuslaboratorioissa sekä suodattamaan terveydenhuollossa ilman välityksellä leviävät tartuntavaaralliset kontaminaatit. 

HEPA-suodattimet soveltuvat erinomaisesti kriittisiin sovelluksiin, kuten puolijohde-, lääke-, elintarvike- tai juomavalmistukseen ja erityisesti lääketieteellisiin tiloihin. Valitse alta toimialasi ja lue lisää HEPA-suodatuksen merkityksestä.

valitse toimialasi

Terveydenhuoltoalalla ihmisiä suojellaan ilmassa liikkuvilta epäpuhtauksilta. HEPA-suodattimia käytetään terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja laboratorioissa ilman epäpuhtauksien hallitsemiseen ja potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja herkkien laitteiden suojaamiseen. Suodattimet poistavat tehokkaasti bakteerit, virukset ja muut mikro-organismit ilmasta.

Leikkaussaleissa ja tehohoitoyksiköissä HEPA-suodattimet integroidaan ilmanvaihtojärjestelmiin. Suodattimet vähentävät merkittävästi sairaalainfektioiden riskiä ehkäisemällä ilmassa kulkeutuvien taudinaiheuttajien leviämisen. HEPA-suodattimia käytetään tuloilmasuodatuksen lisäksi alipaineistetuissa ympäristöissä, kuten eristystiloissa ja -järjestelmissä, varmistamaan, että erittäin tarttuvat infektiot eivät pääse leviämään. Myös sairaala-apteekeissa voidaan tiettyjen lääkkeiden sekoittamiseen tarvita laminaarivirtauskaappia, jolloin siihen asennettu HEPA-suodatus suojaa niin farmaseuttia kuin lääkettä kontaminaatiolta.

Radioaktiivisessa lääketieteessä yksi esimerkki on radioaktiivinen jodi (I-131). Sitä on käytetty yli 50 vuotta kilpirauhassyövän ja kilpirauhasen liikatoiminnan hoitoon. Nykyään sitä käytetään myös non-Hodgkinin lymfooman ja joidenkin syöpien aiheuttamien luukipujen hoitoon. HEPA-suodattimia käytetään yhdessä molekyyliliuosten kanssa eristetyissä laitteissa potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten suojelemiseksi.

Laboratorioissa ja tutkimuslaitoksissa pienikin kontaminaatio voi vaarantaa kokeet ja tutkimustulokset. HEPA-suodattimia käytetään näissä ympäristöissä erittäin puhtaiden tilojen luomiseksi. Suodattimilla varmistetaan, että ilmassa olevat hiukkaset, kuten pöly, itiöt ja epäpuhtaudet, poistetaan tehokkaasti, jolloin koeprosessit pysyvät eheinä ja tulokset tarkkoina.

HEPA-suodattimet auttavat luomaan puhtaita, valvottuja ympäristöjä, joissa työskentelvät tutkijat voivat luottaa, että ilmanlaatu täyttää heidän kokeidensa tiukat vaatimukset. Puhdastiloissa ja biosuojatiloissa HEPA-suodattimet antavat lisäsuojan mahdollista ristikontaminaatiota vastaan. Bioturvallisuuslaboratorioissa ja tutkimuslaitoksissa HEPA-suodattimet ovat olennainen osa ihmisten ja ympäristön suojelua. Niitä käytetään tilojen tulo- ja poistoilmavirroissa, jotta tutkimusten vaaralliset mikro-organismit, eivät pääse ulkoiseen ympäristöön aiheuttamaan vahinkoa.

Lääke- ja biotekniikkateollisuudessa vaaditaan ehdotonta puhtaustasoa lääkkeiden ja biolääkkeiden turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. HEPA-suodattimet ovat olennainen osa puhdastilojen ja valvottujen ympäristöjen suunnittelua, sillä ne eivät ainoastaan estä lääkkeiden laatua vaarantavien epäpuhtauksien kulkeutumista tilaan, vaan myös suojaavat ihmisiä haitallisille hiukkasille altistumiselta.

Lääkkeiden valmistuksessa steriilit olosuhteet ovat välttämättömät, ja ne varmistetaan HEPA-suodattimien avulla. HEPA-suodatus auttaa varmistamaan, että lääketuotteita valmistetaan ympäristöissä, jotka noudattavat korkeimpia mahdollisia laatu- ja turvallisuusstandardeja, huomioiden myös alan viranomaisvaatimukset ja standardit.

Lääkkeiden valmistuksessa, jossa vaikuttavat lääkeaineet ovat mahdollisesti vaarallisia tai myrkyllisiä ihmisten tai eläinten terveydelle, HEPA-suodattimia käytetään suojaamaan henkilöstöä ja ympäristöä näiltä yhdisteiltä. 

Puolijohteiden ja akkuteollisuuden valmistusprosessit ovat herkkiä pienimmillekin hiukkasille. HEPA-suodattimia käytetään puolijohdevalmistuksen puhdastiloissa. Puolijohde- ja akkuteollisuus vaatii hallittua ilmanlaatua, jotta vikoja ja mahdollisia vaaroja mikroelektroniikan valmistuksessa voidaan ehkäistä.

HEPA-suodattimet edistävät tarvittavien puhtaustasojen ylläpitämistä poistamalla ilmasta epäpuhtauksia, jotka muuten voisivat laskeutua piikiekkoihin, akkupaketteihin tai muihin komponentteihin valmistusprosessin aikana. Ilmanlaadun huolellinen valvonta auttaa varmistamaan korkealaatuisten ja luotettavien puolijohdekomponenttien tuotannon mikroprosessoreista muistisiruihin ja turvallisiin akkuihin.

HEPA-suodattimet ovat tärkeitä elintarvike- ja juomatuotannossa puhtauden ylläpitämiseksi, tuoteturvallisuuden varmistamiseksi ja alan tiukkojen säännösten noudattamiseksi. Koske HEPA-suodattimet poistavat tehokkaasti ilmassa olevia epäpuhtauksia, kuten bakteereja ja homeita, ehkäisevät ne elintarvikkeiden saastumista ja laadun heikkenemistä sekä pidentävät tuotteiden säilyvyyttä.

HEPA-suodattimien avulla ehkäistään ristikontaminaatiota eri tuotantoalueiden välillä ja suojellaan työntekijöiden terveyttä vähentämällä altistumista allergeeneille ja taudinaiheuttajille. HEPA-suodattimien avulla varmistetaan, että tuotantolaitos noudattaa hygieniastandardeja, täyttää viranomaisvaatimukset ja takaa kuluttajien turvallisuuden koko tuotantoprosessin ajan, mikä tekee niistä välttämättömiä elintarvike- ja juomateollisuudessa.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö