Meijeriteollisuus

Meijeriprosessit

Pidä ilmanlaatu hygieenisenä ja pienennä meijerituotannon kontaminaatioriskiä laadukkailla ilmanlaaturatkaisuillamme.

Suojaa riskialttiit meijeriprosessit epäpuhtauksilta ja paranna tuotteiden säilyvyyttä tuottamalla käsittelyalueille puhdasta ja suodatettua ilmaa. Camfilin energiatehokkaat suodattimet on testattu huolellisesti, sertifioitu standardien mukaan ja suunniteltu elintarviketuotantoon. Niiden avulla elintarvikeyhtiöt eri puolilla maailmaa voivat pienentää kontaminaatioriskiä ja täyttää tiukat lakisääteiset vaatimukset.

Säilyvätkö tuotteesi huonosti? Sisäilman laadussa voi olla vikaa.

Meijerituotannossa käsitellään raakamaitoa, joka muunnetaan valmiiksi tuotteiksi. Ilmassa kulkevat epäpuhtaudet, kuten hiivat ja homesienet, vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi maidon ja maitojauheen, juuston, jugurtin, jäätelön ja voin säilyvyyteen. Äidinmaidonvastikkeissa prosessin laatu on vielä tärkeämpi, sillä kyseessä on vastasyntyneiden elämä.

Ilman epäpuhtauksien poistaminen ei ole kuitenkaan helppoa, sillä ne ovat kooltaan keskimäärin vain 0,6 mikronia. Vaikka tuotantolaitteet olisivat puhtaita, ilmanvaihtoaukoista sisään tuleva, mikrobeja kuhiseva epäpuhdas ilma voi päästä kosketuksiin tuotteiden kanssa. Tämän vuoksi kaikkien prosessikomponenttien on täytettävä tuoteturvallisuusvaatimukset ja kestettävä puhdistusta.

Kontaminaatiolähteet meijerituotannossa

  • E-coli
  • Enterobacter sakazakii
  • PAA (peretikkahappo; aseptisessa käsittelyssä ja pakkaamisessa käytettävistä desinfiointiaineista)
  • Bakteerit
  • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
  • Tuotteiden aineosat (jotka voivat aiheuttaa ristikontaminaatiota)
  • Otsoni
  • Ihmisten mukana kulkevat mikrobit

Suojaa elintarvikkeitasi ja henkilöstöäsi puhtaalla, suodatetulla ilmalla

Meijerituotteiden on täytettävä elintarviketuotannon turvallisuutta koskevat tiukat määräykset ja vaatimukset. Ilmanlaadun ja ilman kiertonopeuden, lämpötilojen ja kosteustasojen valvonta puhdastiloissa ja täyttöhalleissa on erittäin tärkeää kontaminaation hallinnassa.

Meijerialalla laadusta ei saa tinkiä. Leijukerroskuivaimet, aseptiset täyttölinjat sekä viipalointi-, kypsytys- ja pakkauslinjat on varustettava laadukkailla ja tehokkailla suodattimilla, jotta elintarvikkeiden pilaantumiseen, takaisinvetoon ja kuluttajien terveyteen liittyvät riskit voidaan ehkäistä.

Laitteissa säästäminen on riskialtis ratkaisu. Jos laitetta ei ole asianmukaisesti testattu ja sertifioitu vaatimukset täyttäväksi, se voi tulla viime kädessä yritykselle kalliiksi.

Täydelliset ilmanlaaturatkaisut meijeriteollisuuden tarpeisiin

Camfililla on laaja valikoima esisuodattimia, hienosuodattimia, HEPA- ja ULPA-suodattimia, päätelaitteita ja kiertoilmanpuhdistimia erilaisiin käyttösovelluksiin tai tuotanto-/pakkausprosesseihin riskeistä riippumatta. ProSafe-valikoima on täydellinen valinta elintarviketeollisuuden prosessien ja poikkeamien hallintaan. Ne ovat kaikilta osin alan tärkeimpien standardien (esim. ISO 846, EC10/2011, VDI 6022, EC 1935:2015) mukaisia, eikä niissä ole haitallisia komponentteja. Ne ovat myös kosteutta kestäviä.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö