Meijeriteollisuus

Meijeriprosessit

Pidä ilmanlaatu hygieenisenä ja pienennä meijerituotannon kontaminaatioriskiä laadukkailla ilmanlaaturatkaisuillamme.

Suojaa riskialttiit meijeriprosessit epäpuhtauksilta ja paranna tuotteiden säilyvyyttä tuottamalla käsittelyalueille puhdasta ja suodatettua ilmaa. Camfilin energiatehokkaat suodattimet on testattu huolellisesti, sertifioitu standardien mukaan ja suunniteltu elintarviketuotantoon. Niiden avulla elintarvikeyhtiöt eri puolilla maailmaa voivat pienentää kontaminaatioriskiä ja täyttää tiukat lakisääteiset vaatimukset.

Säilyvätkö tuotteesi huonosti? Sisäilman laadussa voi olla vikaa.

Meijerituotannossa käsitellään raakamaitoa, joka muunnetaan valmiiksi tuotteiksi. Ilmassa kulkevat epäpuhtaudet, kuten hiivat ja homesienet, vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi maidon ja maitojauheen, juuston, jugurtin, jäätelön ja voin säilyvyyteen. Äidinmaidonvastikkeissa prosessin laatu on vielä tärkeämpi, sillä kyseessä on vastasyntyneiden elämä.

Ilman epäpuhtauksien poistaminen ei ole kuitenkaan helppoa, sillä ne ovat kooltaan keskimäärin vain 0,6 mikronia. Vaikka tuotantolaitteet olisivat puhtaita, ilmanvaihtoaukoista sisään tuleva, mikrobeja kuhiseva epäpuhdas ilma voi päästä kosketuksiin tuotteiden kanssa. Tämän vuoksi kaikkien prosessikomponenttien on täytettävä tuoteturvallisuusvaatimukset ja kestettävä puhdistusta.

Kontaminaatiolähteet meijerituotannossa

  • E-coli
  • Enterobacter sakazakii
  • PAA (peretikkahappo; aseptisessa käsittelyssä ja pakkaamisessa käytettävistä desinfiointiaineista)
  • Bakteerit
  • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
  • Tuotteiden aineosat (jotka voivat aiheuttaa ristikontaminaatiota)
  • Otsoni
  • Ihmisten mukana kulkevat mikrobit

Suojaa elintarvikkeitasi ja henkilöstöäsi puhtaalla, suodatetulla ilmalla

Meijerituotteiden on täytettävä elintarviketuotannon turvallisuutta koskevat tiukat määräykset ja vaatimukset. Ilmanlaadun ja ilman kiertonopeuden, lämpötilojen ja kosteustasojen valvonta puhdastiloissa ja täyttöhalleissa on erittäin tärkeää kontaminaation hallinnassa.

Meijerialalla laadusta ei saa tinkiä. Leijukerroskuivaimet, aseptiset täyttölinjat sekä viipalointi-, kypsytys- ja pakkauslinjat on varustettava laadukkailla ja tehokkailla suodattimilla, jotta elintarvikkeiden pilaantumiseen, takaisinvetoon ja kuluttajien terveyteen liittyvät riskit voidaan ehkäistä.

Laitteissa säästäminen on riskialtis ratkaisu. Jos laitetta ei ole asianmukaisesti testattu ja sertifioitu vaatimukset täyttäväksi, se voi tulla viime kädessä yritykselle kalliiksi.

Täydelliset ilmanlaaturatkaisut meijeriteollisuuden tarpeisiin

Camfililla on laaja valikoima esisuodattimia, hienosuodattimia, HEPA- ja ULPA-suodattimia, päätelaitteita ja kiertoilmanpuhdistimia erilaisiin käyttösovelluksiin tai tuotanto-/pakkausprosesseihin riskeistä riippumatta. ProSafe-valikoima on täydellinen valinta elintarviketeollisuuden prosessien ja poikkeamien hallintaan. Ne ovat kaikilta osin alan tärkeimpien standardien (esim. ISO 846, EC10/2011, VDI 6022, EC 1935:2015) mukaisia, eikä niissä ole haitallisia komponentteja. Ne ovat myös kosteutta kestäviä.

Viimeisimmät artikkelit

Camfil City - virtuaalimaailma täynnä ratkaisuja ilmanlaadun haasteisiin. Suojelemme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöämme.

Julkaistu torstai 1. syyskuuta 2022

Kaikki tuotteitamme ostavat ihmiset eivät ole ilmansuodatuksen asiantuntijoita, eikä heidän myöskään tarvitse olla. Camfil Cityn tarkoituksena on antaa kaikille mahdollisuus oppia perusteet siitä, mitä puhtaan ilman ratkaisumme voivat tehdä heidän hyväkseen.

Virusten leviämisen hallinta Energiantuotto & Kaasuturbiinit Take a breath Biotieteet ja terveydenhuolto Tuotanto ja logistiikka Kestävä Kehitys Ilmanlaatu Ruoka ja juoma Innovaatiot teknologia ja tutkimus Julkiset kiinteistöt Opi ja koe Asiakastarinat Ilmanpuhdistimet Standardeja ja asetuksia Elektroniikka ja optiikka

Huonosti toimivan pölynkeräysjärjestelmän merkit

Julkaistu maanantai 22. elokuuta 2022

Oikein suunniteltu ja asennettu pölynkeräysjärjestelmä kerää, kuljettaa ja erottaa tehokkaasti vaaralliset ja haitalliset pölyt. Uusi digiopas osoittaa tärkeimmät huomioitavat alueet ja etsittävät merkit, jotka auttavat välttämään ongelmia pölynkeräysjärjestelmässä ja pitämään prosessit kunnossa.

Biotieteet ja terveydenhuolto Tuotanto ja logistiikka Ruoka ja juoma

Ilmanlaadun merkitys ja ratkaisut elintarviketeollisuudessa

Julkaistu tiistai 27. huhtikuuta 2021

Ilmansuodatuksella ja - puhdistuksella on hygieenisten elintarvikkeiden tuotannossa merkittävä rooli. Mitä sinun tulee ottaa huomioon?

Ilmanlaatu Ruoka ja juoma

Miksi korkealaatuinen ilmansuodatus on tärkeää elintarviketurvallisuuden kannalta

Julkaistu maanantai 19. lokakuuta 2020

Elintarvike- ja juomateollisuudessa kohdataan erityisiä ilmanlaatuhaasteita, jotka voivat vaarantaa työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden sekä vahingoittaa tuotantolaitteita ja pilata tuotteita. Laadukkaat ilmansuodattimet tarjoavat tehokkaan ja edullisen ratkaisun näiden haasteiden voittamiseen.

Ilmanlaatu Ruoka ja juoma Ilmanpuhdistimet

Elintarviketeollisuuden ilmansuodatinvaatimukset

Julkaistu perjantai 24. huhtikuuta 2020

BRCS globaali standardi määrittelee elintarviketeollisuuden ilmanlaatuvaatimukset. Elintarviketeollisuutta sääntelevät tuotteiden tarkat laatu- ja turvallisuusvaatimukset, aina valmistuksesta pakkaamiseen ja varastointiin saakka. Lue lisää standardin ilmanlaatuvaatimuksista.

Ruoka ja juoma Standardeja ja asetuksia

Camfil ProSafe Ruoka- & Juomateollisuudelle

Julkaistu maanantai 11. helmikuuta 2019

Camfil ProSafe -symboli osoittaa sinulle, että ilmansuodatin on sertifioitu käytettäväksi prosesseissa, joissa on erittäin tiukat vaatimukset turvallisuudelle, jäljitettävyydelle ja ohjaukselle.

Biotieteet ja terveydenhuolto Ruoka ja juoma Standardeja ja asetuksia

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö