Biojäte

Biojäte

Camfilin luotettavat molekyylisuodattimet auttavat poistamaan hajuhaittoja sekä runsaasti epäpuhtauksia sisältäviä kaasuja tästä arvokkaasta uusiutuvan energian, kompostiaineen ja maanparannusaineiden lähteestä.

Kerätty tai sekajätteestä eroteltava biohajoava orgaaninen jäte soveltuu energiantuotannon polttoaineeksi sekä kompostien tai lannoitteiden raaka-aineeksi. Orgaanista jätettä ovat esimerkiksi lanta, ruoantähteet, puutarhajätteet ja rehukasvien tähteet.

Biokaasun valmistuksessa käytetään anaerobisia (hapettomia) hajotusprosesseja, kompostin valmistuksessa puolestaan aerobisia (hapen kanssa tapahtuvia). Biohajoamisprosessissa syntyy aina erilaisia kaasuja, jotka voivat aiheuttaa hajuhaittoja tai biokaasun kohdalla myös polttomoottorin korroosioriskin. Nämä ongelmat voidaan välttää käyttämällä molekyylisuodatusta.

Jätteiden – ja ilman – käsittelyn merkitys biokaasulaitoksissa

Biokaasun merkitys kasvaa maailmanlaajuisesti orgaanisen kierrätysjätteen korvatessa ympäristölle haitalliset fossiiliset polttoaineet energiantuotannossa. Kun orgaaninen jäte hajotetaan anaerobisessa prosessissa, syntyvä metaani – eli energiantuotannossa käytettävä polttoaine – voi olla täynnä ei-toivottuja epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota tai kulumista.

Biokaasu voi sisältää seuraavia vahingollisia aineita:

  • rikkivetyä (H2S)
  • ammoniakkia (NH3)
  • siloksaaneja
  • aromaattisia hiilivetyjä
  • halogeeneja (kloori, fluori)
  • hiukkasia.

Jos rikkivetyä pääsee suurina pitoisuuksina kaasumoottoriin, jossa metaania poltetaan energian tuottamiseksi, hapan kaasu ja korkeat lämpötilat voivat yhdessä syövyttää moottoria sisäpuolelta. Korroosio aiheuttaa suunnittelemattomia kunnossapito- ja korjauskatkoja, jotka puolestaan lisäävät biokaasulaitoksen kunnossapitokustannuksia ja heikentävät tehokkuutta sekä tuottoa. Usein anaerobiset mädätyskammiot ja biokaasumoottorit sijaitsevat lähellä orgaanista syöttöainetta esimerkiksi maatiloilla. Linjakytketty molekyylisuodatus on hyväksytty tapa poistaa rikkivetyä biokaasusta ennen polttamista.

Kompostoinnin hajut kuriin molekyylisuodatuksen avulla

Orgaaninen jäte voidaan biohajottaa osittain aerobisessa prosessissa, joka tuottaa kompostia tai maanparannusainetta. Tällöin ei muodostu rikkivetyjä, mutta prosessissa vapautuu sen sijaan runsaasti haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Ne voivat aiheuttaa merkittäviä hajuhaittoja. Hajun taustalla oleva kaasuseos on monimutkainen, mutta pääainesosana ovat terpeenit, kuten alfa-pineeni.

Molekyylisuodatusta voi käyttää hajunhallintamenetelmänä sekä tuotantorakennuksen poistoilmassa että prosessihallissa käytettävän mätänevän jätteen sekoituskoneiston ilmanvaihtojärjestelmässä.

Camfilin molekyylisuodatusratkaisujen avulla voit pitää haitalliset hajut poissa ympäristöstä ja suodattaa epäpuhtaat kaasut ennen niiden pääsyä polttomoottoriin.

 

Viimeisimmät artikkelit

Camfil City - virtuaalimaailma täynnä ratkaisuja ilmanlaadun haasteisiin. Suojelemme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöämme.

Julkaistu torstai 1. syyskuuta 2022

Kaikki tuotteitamme ostavat ihmiset eivät ole ilmansuodatuksen asiantuntijoita, eikä heidän myöskään tarvitse olla. Camfil Cityn tarkoituksena on antaa kaikille mahdollisuus oppia perusteet siitä, mitä puhtaan ilman ratkaisumme voivat tehdä heidän hyväkseen.

Virusten leviämisen hallinta Energiantuotto & Kaasuturbiinit Take a breath Biotieteet ja terveydenhuolto Tuotanto ja logistiikka Kestävä Kehitys Ilmanlaatu Ruoka ja juoma Innovaatiot teknologia ja tutkimus Julkiset kiinteistöt Opi ja koe Asiakastarinat Ilmanpuhdistimet Standardeja ja asetuksia Elektroniikka ja optiikka
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö