Molekyylisuodatuspalvelut

Molekyylisuodatus

Laboratoriopalvelut

Molekyylisuodatinmateriaalien testauslaitteisto ja ainutlaatuinen täyden mittakaavan molekyylisuodattimien testauslaitteisto Ruotsin Trosassa ja Malesian Ipohissa ovat hyviä esimerkkejä molekyylisuodatuksen alalla tekemistämme investoinneista. Näissä ainutlaatuisissa testauslaitteistoissa voi käyttää täysikokoisia molekyylisuodattimia erilaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa sekä altistaa niitä erilaisille kaasuille standardien ISO 10121-1 ja 10121-2 mukaisesti. 


molekyylitason ilmanlaatutestit

CityCheck

 • Passiivinen näytteenotto
 • Sisäilman IAQ analyysi
 • Näytteenottoaika 7 päivää
 • Analyysi GC-MS:llä
 • Yleisimpien 26 haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja 9 aldehydien tunnistaminen
 • Noudattaa EU: n ISO 16000-4-2011 -standardia

GIGACHECK ACTIVE

 • Paikallinen laboratorio (Euroopassa) 
 • Offline-mittaukset (2–6 tunnin näytteenotto)
 • Erilaisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen testaus Laajempi tunnistusala kuin Gigacheckillä tai Citycheckillä
 • Ionitunnistimet (F-, CI-, NO2, NO3-, SO42-, PO42-, NH4+)

GIGACHECK PASSIVE

 • Offline, passiivinen näytteenotto
 • IAQ tai teollisuuden prosesseihin
 • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (bentseeni, tolueeni, oktaani, butyyliasetaatti, etyylibentseeni, ksyleeni ja nonaani)
 • Hapot (H2S, SO2, NO2, NO, HNO3,)
 • Emäkset (NH3)
 • Orgaaniset hapot (HCl, HF, SO2, etikkahappo, muurahaishappo).
 • Otsoni (O3)
 • Näytteenottoaika käyttökohteen mukaan 1 päivä–1 kk
 • Toimitusaika 4 viikkoa (näytteiden toimitus 3 päivää + raportointi)

CAMPURE-MITTAUSLUISKA

 • Offline, passiivinen näytteenotto
 • Tuottaa korroosiotasot ISA-standardin 71.04-2013 mukaisesti
 • Näytteenottoaika 30 päivää
 • Toimitusaika (kohteen toimitus 3 päivää + raportti 10 päivää)
 • Mittausluiskien analyysit tehdään Trosassa, Malesiassa tai USA:ssa

ISA CHECK II

 • Reaaliaikainen seuranta
 • Tuottaa korroosiotasot ISA-standardin 71.04-2013 mukaisesti
 • Camfilin laboratoriot Trosassa, Ipohissa ja Washingtonissa voivat tarjota tukea.

Gigamonitor massatesti

 • Offline-mittaus
 • Tuhoava koe (post mortem -koe)
 • Molekyylisuodattimen kunnon ja jäljellä olevan käyttöiän arviointi
 • VOC-yhdisteiden ja tiivistyvien yhdisteiden selvittäminen erilaisilla C-atomialueilla
 • Kemiallinen jäännöskapasiteetti hapoille ja emäksille
 • Vekattu adsorboiva suodatinaine 
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö