Molekyylisuodatuspalvelut

Molekyylisuodatus

Laboratoriopalvelut

Molekyylisuodatinmateriaalien testauslaitteisto ja ainutlaatuinen täyden mittakaavan kemikaalisuodattimien testauslaitteisto Trosen pääkonttorissamme ja Malesian Ipohissa ovat hyvä esimerkkejä molekyylisuodatuksen alalla tekemistämme investoinneista. Tässä ainutlaatuisessa testauslaitteistossa voi käyttää täysikokoisia kaasusuodattimia erilaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa ja altistaa niitä erilaisille kaasuille standardien ISO 10121-1 ja 10121-2 mukaisesti. Tehokkuus ja käyttöikä määritellään erilaisilla tarkoilla kaasunhavaitsemislaitteistoilla.


molekyylitason ilmanlaatutestit

GIGACHECK ACTIVE

 • Paikallinen laboratorio (Euroopassa) 
 • Offline-mittaukset (2–6 tunnin näytteenotto)
 • Erilaisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen testaus Laajempi tunnistusala kuin Gigacheckillä tai Citycheckillä 
 • Paikallinen laboratorio (Euroopassa)
 • Offline-mittaus (2–6 tunnin näytteenotto)
 • Ionitunnistimet (F-, CI-, NO2, NO3-, SO42-, PO42-, NH4+)

GIGACHECK PASSIVE

 • Offline, passiivinen näytteenotto
 • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (bentseeni, tolueeni, oktaani, butyyliasetaatti, etyylibentseeni, ksyleeni ja nonaani)
 • Hapot (H2S, SO2, NO2, NO, HNO3,)
 • Emäkset (NH3)
 • Orgaaniset hapot (HCl, HF, SO2, etikkahappo, muurahaishappo).
 • O3
 • Näytteenottoaika käyttökohteen mukaan 1 päivä–1 kk
 • Toimitusaika 4 viikkoa (näytteiden toimitus 3 päivää + raportointi)

CAMPURE-MITTAUSLUISKA

 • Offline, passiivinen näytteenotto
 • Tuottaa korroosiotasot ISA-standardin 71.04-2013 mukaisesti
 • Näytteenottoaika 30 päivää
 • Toimitusaika (kohteen toimitus 3 päivää + raportti 10 päivää)
 • Mittausluiskien analyysit tehdään Trosassa, Malesiassa tai USA:ssa

ISA CHECK II

 • Reaaliaikainen seuranta
 • Tuottaa korroosiotasot ISA-standardin 71.04-2013 mukaisesti
 • Camfilin laboratoriot Trosassa, Ipohissa ja Washingtonissa voivat tarjota tukea.

Gigamonitor massatesti

 • Offline-mittaus
 • Tuhoava koe (post mortem -koe)
 • Molekyylisuodattimen kunnon ja jäljellä olevan käyttöiän arviointi
 • VOC-yhdisteiden ja tiivistyvien yhdisteiden selvittäminen erilaisilla C-atomialueilla
 • Kemiallinen jäännöskapasiteetti hapoille ja emäksille
 • Vekattu adsorboiva suodatinaine 
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö