Camfil Oy lahjoitti ilmanpuhdistimia HUS:n Kirurgiseen sairaalaan korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalle

Julkaistu tiistai 22. maaliskuuta 2022

Camfil järjestää vuosittain osana vastuullisuusohjelmaa CamfilCairing viikon. Vuoden 2022 CamfilCairing viikon teemana oli jakaa puhdasta ilmaa muille ympärillämme. Puhdasta ilmaa jaettiin Camfilin City M -ilmanpuhdistimien muodossa erilaisiin kohteisiin ympäri maailman kuten sairaaloihin, vanhusten hoitoon ja päiväkoteihin.

Camfil valitsi vuoden 2022 lahjoituskohteeksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Kirurgisen sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan, koska se tuntui tärkeältä kohteelta ottaen huomioon siellä hoidettavat potilaat, jotka tulevat lähetteellä kiireettömään erikoissairaanhoitoon korva-, nenä- tai kurkkuvaivaan, vammaan tai sairauteen liittyen, kertoo markkinointipäällikkö Matti Leppänen Camfil Suomen yksiköstä.

Camfil lahjoitti kaksi CITY M -ilmanpuhdistinta, jotka otti vastaan osastonhoitaja Laura al-Hello. Toinen ilmanpuhdistin sijoitettiin päivystyksen aulaan, jonka kautta kulkee satoja asiakkaita päivässä ja toinen toimenpidehuoneeseen, jossa ei ole toteutettu leikkaussalille tyypillistä ilmanvaihtoa. Tiloissa tehtiin pienhiukkasmittauksia ilmanpuhdistimen vaikuttavuudesta TSI Aerotrak-mittarilla, joka mittaa hiukkasten kpl-määrää/m³, kuudessa eri kokoluokassa. Toimenpidehuoneen tulokset tallennettiin Camfilin C-AIR ohjelmiston avulla. Ohjelmisto muuttaa mittaustulokset havainnollistaviksi käyriksi ja pylväskuvaajiksi ja tekee tuloksista raportin.

15.2 2022 mitattiin tuloaulan tilannetta ennen laitteen käynnistämistä ja 45 minuuttia käynnistämisen jälkeen. Kyseisenä päivänä ulkoilman laatu oli huono ja koska ovien avautuessa hiukkasia kulkeutuu sisätiloihin, oli määrä aulassa huomattavan korkea. Ilmanpuhdistimella saatiin kuitenkin parannusta yli 60 % jo 45 minuutin aikana.

1.3.2022 tehtiin mittaukset toimenpidehuoneessa. Vaikka huone oli ollut käyttämättä useita päiviä, ja sekä ulko- että sisäilman laatu oli mittausajankohtana valmiiksi erittäin hyvällä tasolla, voitiin jo puolen tunnin mittausjaksolla todeta yli 20 % vähennys pienhiukkasten kokonaismäärässä.

– Yksikkömme on kiitollinen lahjoituksesta, potilas-turvallisen toiminta-ympäristön luominen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ovat meille tärkeitä asioita. On hienoa saada käyttöömme ilman-puhdistimet päivystyksen aulaan ja toimenpide-huoneeseen ja näin parantaa ilmanlaatua, poistamalla hengitysilmasta haitallisia pienhiukkasia, kertoo Laura al-Hello HUS:lta.
Camfil Cairing 2022 -vastuullisuusohjelmassa tehtiin lahjoituksia muun muassa kouluille, terveydenhuoltolaitoksille, kirjastoille ja vanhustenhoitolaitoksille. Lahjoitustuote on kaikkialla sama: Camfil CITY M -ilmanpuhdistin, jonka voi sijoittaa lähes mihin tahansa sisätilassa. Verkkovirtaan kytkettävä laite puhdistaa ilmaa jo puolessa tunnissa ja siinä on tehokas HEPA-suodatus pienhiukkasille ja aktiivihiilisuodatus kaasumaisille epäpuhtauksille. CITY M -ilmanpuhdistaja parantaa hengitysilman terveellisyyttä sekä vähentää siivoustarvetta. Huoltoa ei suodattimien vaihdon lisäksi juuri tarvita.
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö