HT LAser OY

Puhdas sisäilma on metalli-teollisuudessa turvallisuusasia

Julkaistu keskiviikko 9. helmikuuta 2022

Puhdas sisäilma on metalliteollisuudessa toimivalle kokonaistoimittajalle, HT Laserille enemmäin kuin velvoite: puhdas sisäilma on turvallisuustekijä, jolla lisätään alan veto- ja pitovoimaa.

– Metallialan työt mielletään fyysisesti raskaiksi ja konkreettisesti likaisiksi. Puhtaalla sisäilmalla pidämme huolen siitä, että vaaralliset pienhiukkaset poistuvat sisäilmasta ja työntekijämme pysyvät terveinä, kertoo Lappeenrannan yksikönpäällikkö Anna Fellman.

– Jo pitkään olemme tienneet, että HEPA-suodatus on ainoa riittävä tapa suojata työntekijöitä, Fellman jatkaa.

HT Laser Oy on vuonna 1989 perustettu metalliteollisuuden järjestelmätoimittaja. Se on joustavasti palveleva perheyritys, jonka erikoisosaamiseen lukeutuvat kokoonpanot, komponenttivalmistus sekä tarpeiden mukaan optimoidut ja jalostetut leikkeet.

HT Laser tarjoaa leikkauksen, särmäyksen, hitsauksen (laser- ja laserhybridihitsaus, MIG/MAG- ja TIG-hitsaus), koneistuksen, 3D-metallitulostuksen, pintakäsittelyn, kokoonpanon ja tuotekehityksen palveluita. Yritys toimii kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa ja Puolan Poznanissa työllistäen noin 400 henkilöä. Vuonna 2020 yrityksen liikevaihto oli 61 miljoonaa euroa.

– Jo pitkään olemme tienneet, että HEPA-suodatus on ainoa riittävä tapa suojata työntekijöitä, Fellman jatkaa.

Tehokas ilmanpuhdistus on osa työturvallisuutta

Hitsauksessa syntyy vaarallisia pienhiukkasia, jotka on saatava suodatettua sisäilmasta. Altistuminen aineille, jotka hitsauksessa syntyvät, voivat aiheuttaa jopa syöpää joutuessaan verenkiertoon. Kun hitsataan terästä, voi altistua kromille, nikkelille ja mangaanille. Etenkin kirkkaiden metallien hitsauksessa syntyy altistumisvaaroja. Niitä seurataan työterveyden kautta.

HT Laser seuraa vuosittain tai kahden vuoden välein työntekijöiden altistumisia kromi, nikkeli ja mangaani- pienhiukkasille. Uusien työntekijöiden osalta mitataan lähtötasot. Metallialalla ei ole säädetty yhtenäisiä raja-arvoja, joiden mukaan ilmanpuhdistusta hallittaisiin. Jokainen työnantaja toimiikin eri tavoin.

– Altistumiseen ja ilmanpuhdistukseen suhtaudutaan alalla vaihtelevasti ja hyvin pitkälti toiminta on kiinni yrityksestä ja sen asenteesta työturvallisuuteen, yksikönpäällikkö Anna Fellman kertoo.

HT Laser ilmoittaa kromille, nikkelille ja tai mangaanille altistuneet työntekijät lisäksi ASA-rekisteriin, joka on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri. Työterveyslaitoksen vuodesta 1979 ylläpitämä rekisteri perustuu lakiin (452/2020).

– On jokaisen työnantajan oma asia, miten ilmanpuhdistus järjestetään, mutta toki työntekijällä itsellään on myös vastuuta. Vaadimme raitisilmamaskien käyttöä hitsattaessa ja hiottaessa. Lisäksi painotamme hygieniatekijöitä, kuten käsihygieniaa, altistumisen estämisessä, Anna Fellman toteaa.

– Meidän velvollisuutemme työnantajana on huolehtia siitä, että työntekijät pääsevät joka päivä terveenä kotiin, Fellman jatkaa.

Camfilin ratkaisut pitävät ilman puhtaana automatiikan avulla

HT Laserin Lappeenrannan toimipisteen vuosittaisessa altistusseurannassa havaittiin muutoksia. Silloin käynnistettiin ilmanpuhdistusratkaisujen kartoitus. Yleisilmanvaihdon lisäksi haluttiin toimiva ratkaisu. Ratkaisuksi valittiin Camfilin pölynhallintajärjestelmät. Keuruun toimipisteessä on jo pitkään ollut käytössä Camfilin ratkaisuja varustettuna HEPA-suodatuksella, joten Lappeenrannan osaltakin valinta oli helppo.

Ensimmäisessä vaiheessa suurta pölykuormaa tuottavaan laser- ja laserhybridihitsausasemaan asennettiin imukanavisto, jonka kautta pölyinen ilma johdetaan Camfil APC -suodatinyksikölle. Se puhdistaa ilman kahdessa portaassa, joista jälkimmäinen on HEPA H13-suodatus. Sen jälkeen pienhiukkasista vapaa ilma voidaan palauttaa isoon halliin eikä poistaa ulos, jolloin säästetään energiakustannuksissa. APC-yksiköissä on automaattinen suodattimien puhdistus, joten ne sietävät suurtakin pölykuormaa.

Toisessa vaiheessa Camfil toimitti hitsaamoon kuusi CamCleaner 6000 -ilmanpuhdistinta, jotka kierrättävät hallin ilmaa suodattaen sen HEPA-tasoon. Lisäksi käyttöön tuli Air Image Sensor -järjestelmät ilmanlaadun valvontaan ja ilmanpuhdistimien automaattiseen tehonsäätöön. Sisäilmasta tarkkaillaan muun muassa pienhiukkastasoa, lämpötilaa ja ilmankosteutta sovelluksen avulla etänä. Näin sisäilman laadusta on reaaliaikainen käsitys. Sovellus ohjaakin sekä päivittäistä työturvallisuutta että pitkän aikavälin laatukehitystä. Metalliteollisuuden kohteissa on erittäin tärkeää kartoittaa ja mitata kohteen pölykuormitusta, jotta tiedetään että voidaanko käyttää ilmanpuhdistimia vai tarvitaanko APC-laitteita, joissa on automaattinen suodattimien puhdistusjärjestelmä.

– Kaikki PM1-pienhiukkaset voivat päästä verenkiertoon. Vaarassa eivät ole ainoastaan hitsarit, vaan koko henkilökunta, kertoo kiinteistöpäällikkö Aleksi Graf. Hän seuraa Keuruulta käsin Lappeenrannan toimipisteen sisäilmaa Camfilin Air Image Sensor -sovelluksesta.

Camfilin pölynhallintajärjestelmät ovat erinomainen ratkaisu teollisuusympäristöihin. Sertifioituja HEPA- suodattimia käyttävät laitteistot poistavat ilmasta pölyhiukkasten lisäksi tarvittaessa myös hajut ja kaasut. Pöly- ja palamishiukkaset kuuluvat PM1 -hiukkasluokkaan, jolloin ne ovat alle yhden mikrometrin (µm) kokoisia. Sisään hengittäessä ne pääsevät syvälle keuhkoihin. Sieltä merkittävä osa pääsee kulkeutumaan hengityskalvon läpi verenkiertoon, jossa ne vaurioittavat verisuonia, kulkeutuvat sydän- ja verenkiertojärjestelmän kudoksiin ja leviävät mahdollisesti myös muihin elimiin.

– Hiukkaskokoluokka PM1 on ongelmallisin, vaikka esimerkiksi PM2,5 on myös ärsytystä aiheuttava. Mitä enemmän hiukkasia kappalemääränä on, sitä suurempi riski on sille, että ne kulkeutuvat elimistöön. Siksi valitsimme Camfilin laitteistot. Niissä on standardin EN 1822:2019 mukainen HEPA-suodatus, kertoo Anna Fellman.

Camfilin ratkaisut on suunniteltu täydentämään ilmanvaihtojärjestelmää siten, että ne suojaavat työntekijöitä, tuotteita ja prosesseja. Samalla ne pienentävät myös energiankulutusta.

– Tässä ratkaisussa on huomioitu oikeastaan kaikki mahdolliset tekijät yksilöstä ympäristöön*, Fellman toteaa.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö