Sisäilman laatu metalliteollisuudessa

Julkaistu torstai 12. elokuuta 2021

Hengitämme neljän sekunnin välein, yhteensä noin 22 000 kertaa päivässä. Kaupunkikeskuksissa, joissa ilma on erittäin saastunutta, jokainen henkäys voi sisältää yli 25 miljoonaa hiukkasta. Toisaalta sisäilman laatu voi olla jopa 50 kertaa saastuneempaa. Hengitämme pienhiukkasia, viruksia ja bakteereja ja altistumme myös lukuisille muille terveyttä uhkaaville hiukkasille ja kaasumaisille epäpuhtauksille.

Mistä nämä kaikki ilmansaasteet oikein tulevat?

Ilmansaasteilla on useita luonnollisia lähteitä, ja niistä peräisin olevat hiukkaset ovat yleensä suurikokoisia. Luonnollisia lähteitä ovat esimerkiksi siitepöly, hiekkamyrskyt, metsäpalot ja tulivuoret.

Ihmisen toiminnan aiheuttamat lähteet tuottavat ilmassa lukuisia hyvin pieniä hiukkasia. Niitä syntyy erityisesti ajoneuvojen, voimalaitosten, rakennustyömaiden ja teollisuuden aiheuttamista polttoprosesseista. Rakennusten sisällä on myös muita ihmisten toiminnan aiheuttamia hiukkasia. Näitä ovat tekstiilipöly, ihosta vapautuvat hiukkaset, kopiokoneista vapautuvat hiukkaset ja aerosolit sekä puun, hiilen ja kynttilöiden polttamisen palamisjätteet.

Lue lisää sisäilman epäpuhtauksista täältä.

Vaarallisin hiukkaskoko on se, jota et näe

Pienimmän ja vaarallisimman PM1-hiukkaskoon hengittäminen on merkittävin terveysriskitekijä. Se koostuu nanohiukkasista ja muista pienhiukkasista, joiden koko on vain 1 μm tai sitä pienempi. Suurin osa PM1-hiukkasista on peräisin epätäydellisistä palamisprosesseista. Ne voivat päästä verenkiertoon ja edistää tappavia sairauksia, kuten sydänkohtauksia, keuhkosyöpää, dementiaa, keuhkolaajentumaa, turvotusta ja muita vakavia sairauksia, mikä johtaa elinajan lyhenemiseen.

PM1-hiukkaset

Metalliteollisuudessa sisäilma on usein hyvin huonolaatuista

Metalliteollisuudessa mitataan usein hyvin suuria pienhiukkaspitoisuuksia, jotka ylittävät huomattavasti arvot suurkaupungeissa, kuten Peking ja Pariisi. Ja näin ollen ne ylittävät myös moninkertaisesti WHO:n ja EU:n suositukset hyvästä ilmanlaadusta.

Hitsaus-, hionta- ja laser/plasmaleikkausprosessit tuottavat valtavia määriä PM1-hiukkasia ja erilaisia kaasuja, joita ei voida poistaa hengitysilmasta pelkästään ilmanvaihdon avulla. Nämä prosessit edellyttävät tehokkaita pölynpoistolaitteita, joissa on riittävä suodatusaste, mikä tarkoittaa myös HEPA H13 -pääsuodatinta silloin kun ilma kierrätetään sisätiloihin. Joissakin tapauksissa myös molekyyli- eli kaasumaisten epäpuhtauksien suodatus on tarpeen. Monissa maissa on lainsäädäntö, jonka mukaan metallin valmistuksessa työskenteleviä on testattava usein. Usein mitataan vain nikkeliä ja kromia, mutta kaikki PM1-hiukkaset voivat olla haitallisia.

 

EPÄPUHTAUS

 

LÄHTEET

 

VAIKUTUKSET

Typpioksidi


Palamisprosessit, esim. hitsaus- ja laser-/plasmaleikkaus

Keuhkoputkentulehdusoireita ja keuhkojen toiminnan heikentymistä

Alailmakehän otsoni


Teollisuuden päästöt erityisesti hitsauksessa, pakokaasut, bensiinihöyryt 
ja kemialliset liuottimet

Rintakipu, yskä, limakalvojen ärsytys, tukkoisuus, pahentunut astma ja muut keuhkotaudit

Rikkidioksidi


Fossiilisten polttoaineiden palaminen voimalaitoksissa ja muissa raskaan teollisuuden laitoksissa
Hengitysteiden ahtaumat ja astman lisääntyminen, päänsärky ja yleinen huonovointisuus

Raskasmetallit - arseeni, kromi, kadmium, lyijy, elohopea ja nikkeli

 Palamisprosessit, esim. hitsaus- ja laser-/plasmaleikkaus

 
Veren, sydämen, maksan, munuaisten ja muiden elinten sekä lisääntymis- ja hengityselinten vauriot, henkisen kehityksen hidastuminen, allergiset ihoreaktiot

Camfililla on useita ratkaisuja metalliteollisuuden tarpeisiin

Useimmissa tapauksissa pölyä ja pieniä hiukkasia voidaan poistaa ns. kohdepoistona suoraan lähteestä käyttämällä lisävarusteita, kuten imuvarsia, huuvia, imupaneeleita jne. Koska pölykuormitus on suuri, suodatinyksikössä itsessään on oltava automaattinen suodattimien puhdistusjärjestelmä, joka irrottaa paineilmalla kerätyn pölykerroksen pois suodattimen pinnalta ja pudottaa sen laitteen alla olevaan säiliöön. Camfililla on markkinoiden laajin laitevalikoima, esimerkiksi Camfil APC Gold Series X-Flo, joka täyttää myös ATEX-vaatimukset räjähdysvaarallisissa sovelluksissa.

Kun hitsataan isoja komponentteja keskellä hallia, kohdepoisto ei ole useinkaan mahdollista. Silloin hitsauskäryt voidaan käsitellä ns. Push/Pull-järjestelmällä. Tässä toteutuksessa seinällä on yksi kanava, jonka kautta imetään likainen ilma (Pull) ja johdetaan suodatinyksikölle. Tehokas suodatustaso HEPA H13:lla erottaa myös pienet hiukkaset ja puhdas ilma puhalletaan takaisin halliin oman kanavan (Push) kautta. Koska ilmaa kierrätetään, ilmanvaihdon painetasoissa ei ole ongelmia ja järjestelmä säästää myös paljon lämmitysenergiaa.

Jos käry- tai pölykuormitus tuotannossa ei ole kovin suuri, yksi ratkaisu on CamCleaner 6000, käyttövalmis ilmanpuhdistin. Siinä ei ole automaattista suodattimen puhdistusjärjestelmää mutta kuitenkin suuri suodatinpinta-ala useissa portaissa, pääsuodattimena aina HEPA H13. Tämä ilmanpuhdistin kattaa suuren alueen ja kerää pienhiukkasia tehokkaasti hengitysvyöhykkeeltä, erityisesti lattialle sijoitettuna.

Camfil tarjoaa ratkaisuja sekä perusilmanvaihdon suodatukseen että teollisuuden ilman epäpuhtauksien hallintaan ja myös mittauspalveluja ilmanlaadun seurantaan.

* Raporttiviitteet, linkit sekä lisätiedot ja luvut ovat saatavilla täältä.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö