Ilmanlaatu tuotantolaitoksissa

Turvallinen työympäristö pölynhallinnan avulla

Tuotannon tehokkuuden edistäminen kulkee aina käsi kädessä henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin sekä tuotteiden laadun turvaamisen kanssa. Sisäilman laadulla (IAQ) on keskeinen rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Kokonaisvaltainen sitoutuminen on välttämätöntä turvallisen ja terveellisen työympäristön luomiseksi.

pölyn ja höyryn aiheuttamat riskit

Työskentelit sitten elintarvikkeiden jalostuksessa, lääke- tai kemianteollisuudessa, metallintyöstön parissa tai sähköajoneuvojen akkukennojen valmistuksessa - jokaisella teollisuudenalalla on omat ainutlaatuiset haasteensa ja huolenaiheensa, jotka liittyvät ilmansaasteiden hallintaan ja sisäisen laadun parantamiseen.

Tuotantolaitosten ilma voi sisältää hiukkasia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC-yhdisteitä) ja tuotantoprosessien aikana syntyviä höyryjä. Altistuminen näille epäpuhtauksille sisältää viisi riskiä.

 
5 ilman epäpuhtauksien aiheuttamaa riskiä
  • Työntekijöiden terveysriskit
  • Pölykertymien aiheuttamat turvallisuusriskit
  • Tuotteiden saastuminen
  • Laitteiden toimintahäiriöt
  • Päästöjen ja epäpuhtauksien vaikutukset ympäristöön ja ilmanlaatuun

ILMANSUODATTIMET JA PÖLYNPOISTOLAITTEET SISÄILMAN LAADUN HALLINTAAN

On kaksi suodatusratkaisua, jotka auttavat hallitsemaan ilman epäpuhtauksia laitoksessasi: ilmansuodatus, joka tarkoittaa ilmanvaihtokoneeseen asennettavia, kertakäyttöisiä suodattimia, sekä pölyn ja höyryjen poisto, jossa käytetään puhdistettavia suodattimia. Molempien ratkaisujen tavoitteena on poistaa haitalliset hiukkaset sisäilmasta, mutta niiden toiminnassa on merkittäviä eroja. Mikä on paras ratkaisu yksittäisen prosessin kannalta, riippuu päästöjen pitoisuudesta ja ominaisuuksista. Ihannetilanteessa pöly ja höyryt poistetaan suoraan päästölähteestä, jotta varmistetaan, etteivät ne pääse ympäröivään ilmaan ja leviä työskentely-ympäristöön.

5 RISKIÄ TEOLLISUUDESSA JA MITEN PÖLYNHALLINTA VOI AUTTAA:

Valmistusprosessien aikana syntyvät hiukkaset voivat aiheuttaa hengitystieoireita, aina ärsytyksestä kroonisiin hengityselinsairauksiin. Tehokkaiden pölynpoistojärjestelmien avulla varmistetaan, että työpaikan altistumisrajat eivät ylity ja että yritys noudattaa alan sääntöjä ja lainsäädäntöä. Puhdas ja turvallinen työympäristö lisää myös työmotivaatiota, -tyytyväisyyttä ja yleistä hyvinvointia, mikä vähentää poissaoloja.

Laitoksen tiloissa olevat pölykerrostumat voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä, kuten liukastumisvaaraa sekä helposti syttyvän pölyn räjähdys- ja tulipaloriskiä. Prosessipölyn hallinta tehokkaalla pölynpoistoratkaisulla pienentää riskejä ja suojaa siten ihmisiä ja työpaikkaa.

Teollisuuspölynpoistolla on keskeinen rooli tuotteiden laadunvarmistamisessa. Lääkkeiden, kemikaalien, elintarvikkeiden ja elektroniikan valmistuksessa vaaditaan tiukkoja hygieniastandardeja. Vähäinenkin pölykontaminaatio voi vaarantaa lopputuotteen laadun ja turvallisuuden. Pölynpoistojärjestelmät varmistavat, että tuotantoympäristöt pysyvät puhtaana ja täyttävät viranomaisvaatimukset.

Pölyn kertyminen koneisiin voi johtaa laitteiden toimintahäiriöihin ja rikkoutumisiin, jotka aiheuttavat kalliita työnseisauksia. Jatkuva pölynpoisto ei ainoastaan pidennä koneiden käyttöikää, se myös minimoi huoltotarpeen, mikä taas lisää tuottavuutta. Keskeytymättömät tuotantosyklit ja laitteiden tehokkuuden maksimointi edistävät kokonaiskustannussäästöjä, joten teollisuuden pölynpoisto on investointi, josta saadaan suoraa ja konkreettista tuottoa.

Teollisuuspölynpoiston vaikutus ulottuu kauas tehtaan ulkopuolelle. Teollisuusprosesseista peräisin olevat ilmassa leijuvat pölyhiukkaset voivat osaltaan saastuttaa ympäristöä ja vaikuttaa haitallisesti ilmanlaatuun ja ekosysteemiin. Tehokkaiden pölynpoistojärjestelmien avulla yritykset osallistuvat aktiivisesti ympäristöjalanjälkensä pienentämiseen ja ympäristösäädösten noudattamiseen.
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö
Webinaari
Osallustu 12. maaliskuuta 2024 klo 11.00  järjestettävään webinaariimme ja tule kuulemaan, miten ilmansuodatus- ja pölynpoistoratkaisut suojaavat pölyn ja höyryjen aiheuttamilta riskeiltä teollisuuden tuotantolaitoksissa.  
osallistu