Metallityössä syntyvän pölyn ja käryn poistaminen
Case Mittametalli Oy

Monipuolista metallialan tuotantoa saman katon alla

Julkaistu tiistai 30. maaliskuuta 2021

Hitsausprosessi tuottaa paljon terveydelle haitallisia hiukkasia. Heinolassa sijaitseva Mittametalli Oy ratkaisi ilmanlaatuhaasteet ja takasi henkilöstölle turvallisen työympäristön pölynhallintajärjestelmän avulla.

Asiakas

Mittametalli Oy on Heinolassa toimiva metallialan yritys, jonka tuotanto kattaa kaikki osavalmistuksen vaiheet suunnittelusta lähetykseen. Hallissa on omat osastot muun muassa seuraaville toiminnoille: putkilaser, automaatti- ja käsihitsaamot, kuitulaser, levytyökeskus-kuitulaser-yhdistelmäkone ja maalaamo. Yritys työllistää 45 alan ammattilaista.

Haasteet

Erilaisissa hitsausprosesseissa syntyy paljon sekä näkyvää pölyä/käryä että silmälle näkymättömiä pienhiukkasia. Melko usein keskustelun ja pitoisuuksien seurannan aiheena on vain työntekijöiden altistuminen kromille ja nikkelille ruostumattoman ja haponkestävän teräksen hitsauksessa ja polttoleikkauksessa. Molempia esiintyy kuitenkin myös muiden terästen hitsauksessa täyteaineiden seoksissa. Suuri terveysriski on silti olemassa aina kaikissa tuotannon vaiheissa, joissa on kyseessä polttoprosessi, koska se tuottaa suuren määrän pienhiukkasia. Terveydelle haitallisimpia ovat PM1-hiukkaset, jotka ovat kooltaan yhden mikrometrin (µm) tai sitä pienempiä. Ne voivat aiheuttaa pitkäaikaissairauksia, kuten syöpää, sydän- ja verisuonitauteja, Alzheimerin taudin ja erilaisia hengityselinsairauksia.

Erilaisissa hitsausproseissa syntyy paljon sekä näkyvää pölyä/käryä että silmälle näkymättömiä pienhiukkasia

Ratkaisu

Koska hitsattavat kappaleet ovat usein suuria ja niiden koko vaihtelee, on kohdepoistoletkustojen tai imuhuuvien tehokas käyttö käsihitsauksen kärynpoistossa lähes mahdotonta. Siksi Camfil ehdotti kohteeseen Push-/Pull -järjestelmää, jossa toinen kanavisto imuventtiileineen kulkee toisella seinällä ja suodatinlaitteiston läpi kulkenut puhdistettu ilma palautetaan vastapäisellä seinällä lattianrajassa olevien puhallusventtiilien kautta.

Järjestelmä

Suodatinyksikkö: GS2 LowBoy

Ilmamäärä: 4 500 m3/h 

Suodatinpatruunat: 60 m2 palonestokäsitelty

Jälkisuodatus: Integroitu iSMF Hepa H13

Asennus: Suodatinyksikkö Camfil, kanavisto Mittametalli

Lue case study kokonaisuudessaan

Lue laajempi kuvaus miten ilmanlaatuhaasteet selätettiin Mittametallin tuotantotiloissa Camfil pölynhallintajärjestelmän avulla.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö