ISO 10121-3:2022
Ensimmäinen luokitusjärjestelmä molekyylisuodattimille yleisilmanvaihdossa

ISO 10121-3:2022

Julkaistu tiistai 23. huhtikuuta 2024

Mitä on molekyylisuodatus?

Molekyylit ovat tyypillisesti 1 000-10 000 kertaa pienempiä kuin pien- ja nanohiukkaset, joita suodatetaan HEPA- ja ULPA-suodattimilla. Tyypillisiä ulkoilman vaarallisia kaasuja ovat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), rikkidioksidit (SO2), typpidioksidi (NO2) ja otsoni (O3).

Molekyylisuodatus on kustannustehokas menetelmä haitallisten ja vaarallisten kaasumaisten epäpuhtauksien hallintaan. Molekyylisuodatusta voidaan käyttää sekä tuloilmajärjestelmissä epäpuhtauksien hallintaan että kiertoilmajärjestelmissä sisätiloissa syntyvien epäpuhtauksien torjuntaan.

Camfilin molekyylisuodattimissa hyödynnetään tekniikkaa, jota kutsutaan adsorptioksi. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että adsorbenttimateriaalin rakenteessa on sienen kaltaisia onkaloita, joiden ansiosta materiaalin pinta-ala on niin suuri, että molekyylit kiinnittyvät siihen hyvin. Lähes kaikissa Camfilin molekyylisuodattimissa käytetään adsorbenttina aktiivihiiltä tai aktiivialumiinioksidia. Molekyylisuodattimia kutsutaan joskus myös kemiallisiksi tai kaasusuodattimiksi.

MIKÄ ON ISO 10121?

Standardissa ISO 10121 esitetään testimenetelmät molekyylisuodatinmateriaalien (ISO 10121-1) ja molekyylisuodattimien (ISO 10121-2) tehokkuuden määrittämiseksi eri kaasuja vastaan.

ISO 10121-3 on ensimmäinen luokitusjärjestelmä molekyylisuodattimille, joita käytetään yleisilmanvaihtojärjestelmissä. Standardissa esitetään kattavasti suodatinluokat yleisimmille ulko- ja sisäilman epäpuhtauksille. Tämä helpottaa molekyylisuodattimen valintaa ulkoilman laadun ja suojattavan ympäristön mukaan.

MIKSI ISO 10121-3?

Lukemattomat tutkimukset osoittavat, että ilman epäpuhtaudet, kuten vaaralliset kaasut, voivat aiheuttaa vakaviakin terveyshaittoja.

Otsonia (O3) muodostuu ilmakehässämme UV-valon vuorovaikutuksessa eri palamisprosessien tuottamien kaasujen kanssa. Otsoni on terveydelle haitallista ja vahingoittaa hengityselimiä. WHO:n ilmanlaatusuosituksissa on asetettu keskimääräiseksi enimmäispitoisuudeksi 60 µg/m3 8 tunnin aikana sesonkiaikana.

Typpidioksidia (NO2) muodostuu palamisprosesseissa. Typpidioksidi on myös haitallista keuhkoillemme ja pahentaa astman oireita sekä lisää alttiutta infektioille. WHO:n ilmanlaatusuosituksessa altistuksen enimmäispitoisuus on 10 μg/m3 vuodessa.

Suurin osa rikkidioksidista (SO2) vapautuu fossiilisten polttoaineiden poltosta voimalaitoksissa ja teollisuusprosesseissa. Toinen tunnettu lähde on tulivuoret. Sen terveysvaikutukset ovat samanlaiset kuin otsonin ja typpioksidin. WHO:n ilmanlaatusuosituksessa päivittäisen altistuksen enimmäispitoisuus on 40 μg/m3.

Tolueeni (C7H8) on orgaaninen molekyyli, jota käytetään tässä standardissa edustamaan hyvin laajaa VOC-yhdisteiden ryhmää. VOC-lähteitä on loputtomasti ja niitä löytyy sekä sisä- että ulkotiloista. Näitä ovat esimerkiksi liuottimet, maalit, rakennusmateriaalit, polttoprosessit, öljy ja kaasu jne. VOC- yhdisteiden kemiallisten ominaisuuksien vaihtelevuuden vuoksi niiden vaikutukset voivat vaihdella epämiellyttävästä, mutta vaarattomasta hajusta aina tappavaan vaikutukseen hengitettynä tai pitkäaikaisvaikutuksiin, kuten syöpään.

ISO 10121-3 -standardin selkeiden ja helposti ymmärrettävien suodatinluokkien avulla on nopea ja helppo valita oikea molekyylisuodatin tiettyyn käyttöön sen perusteella, kuinka tehokkaasti suodatin poistaa yllämainittuja kaasuja ilmasta. Valinta on samanlainen kuin sopivan hiukkassuodattimen valinta ISO 16890 -standardin mukaisesti.

MITÄ TÄMÄ LUOKITUS TARKOITTAA?

KAASUMAINEN EPÄPUHTAUS D(moolia suodattimen pinta-alan yksikköä kohti)
mol/m2
D(grammaa suodattimen pinta-alan yksikköä kohti)
g/m2
LD MD HD LD MD HD
Otsoni - O3 1,5 6,0 24,0 72 288 1152
Rikkidioksidi - SO2 1,5 6,0 24,0 96 384 1538
Typpidioksidi - NO2 1,5 6,0 24,0 69 276 1104
Tolueeni - C7H8 1,5 6,0 24,0 138 553 2211

Annokset LD, MD ja HD ennustavat suodattimen käyttöiän
(vLD (very Light Duty) ovat suodattimia, jotka eivät kelpaa LD:ksi)

 • LD (Light Duty) = suhteellisen lyhyt käyttöikä / pieni kapasiteetti
 • MD (Medium Duty) = 4 kertaa pidempi käyttöikä* / kapasiteetti
 • HD (Heavy Duty) = 16 kertaa pidempi käyttöikä* / kapasiteetti

* verrattuna LD

Prosenttiarvo ilmaisee keskimääräisen tuloksen

 • LD 60 = 60 % keskimääräinen hyötysuhde lyhyen käyttöiän aikana.
 • MD 60 = 60 % keskimääräinen hyötysuhde keskipitkän käyttöiän aikana.
 • HD 60 = 60 % keskimääräinen hyötysuhde erittäin pitkän käyttöiän aikana.

Kaavio: Esimerkkejä suodattimien suorituskyvystä tolueenin suodatuksessa

TESTIMENETELMÄN YLEISKATSAUS

GPACD (molekyylisuodattimet) voidaan testata kaikilla neljällä vertailukaasulla.

 1. Alkutehokkuuden mittaus vastaavalle kaasulle
 2. Tehokkuuden ja annoksen mittaus vastaavalle kaasulle
 3. Heti kun tehokkuus putoaa alle 50 %, testi lopetetaan
 4. Jokaisen vertailukaasun luokitus luokkiin Light Duty (LD), Medium duty (MD) ja Heavy Duty (HD)
 5. Molekyylisuodattimet joita ei voida hyväksyä Light Duty (LD) -luokkaan, luokitellaan erittäin kevyeksi (vLD).
 6. Kokonaistehokkuuden laskeminen (pyöristettynä 5 %:n lisäyksiin)
 7. Jokaisella molekyylisuodattimella on yhteensä 4 luokkaa (yksi luokka vertailukaasua kohti)

Taulukko: ISO 10121-3 -luokitukset valituille City-sarjan tuotteille

Tuotteen syvyys City-Flo XL
520 mm
CityPleat 200
44 mm
City-Flo
534 mm
CityCarb
292 mm
Vertailukaasu
Otsoni - O3vLD 20 LD 55 HD 85 HD 80
Rikkidioksidi - SO2vLD 10 vLD 30 MD 55 MD 50
Typpidioksidi - NO2vLD 20 vLD 50 LD 85 LD 70
Tolueeni - C7H8
vLD 30 LD 75 MD 80 MD 80

Can we remove it? Voiko sen poistaa ilmasta?

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö