Olemme täysin riippuvaisia ilmasta, jota hengitämme - Sisäilman laatu (IAQ)

Julkaistu torstai 2. syyskuuta 2021

Globaalilla tasolla ilmansaasteiden terveysvaikutusten tunnistaminen ja vähentäminen on jo käynnissä – ja me Camfililla olemme vahvasti mukana tässä liikkeessä. Puhdasilmaratkaisujen markkinajohtajana koemme velvollisuudeksemme tiedottaa aktiivisesti asiakkaille, päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle niin ilmansaasteiden haitoista kuin tehokkaan ilmansuodatuksen ja laadukkaan sisäilman konkreettisista eduista.

7.9. on YK:n nimeämä kansainvälinen päivä puhtaan ilman puolesta, jonka teemana vuonna 2021 on ”Terve ilma, terve planeetta”. Teeman tavoitteena on korostaa ilmansaasteiden terveysnäkökohtia, COVID-19-pandemia huomioon ottaen.
- Yhdistyneet kansakunnat

Maailman terveysjärjestö (WHO) arvioi, että seitsemän miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain ilmansaasteiden vuoksi. Epäpuhtaan ilman hengittäminen edistää useita vakavia sairauksia, ja tämä näkymätön uhka vaikuttaa kaikkiin kehomme biologisiin järjestelmiin. Myös National Geographic -lehti julkaisi numeron (huhtikuu 2021) ilmansaasteista, minkä pääsanomana oli tuoda ilmi syitä, miksi meidän on kiinnitettävä ilmansaasteisiin jatkuvasti huomiota.

Vaikka ilmansaasteet ovat haitallisia kaikille, vaarantavat ne kuitenkin yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien ryhmien terveyttä: vanhukset, lapset, sairaat ja köyhempien maiden ihmiset. Ilmansaasteille altistumisella on terveysvaikutuksia ihmisen kaikissa elämänvaiheissa – aina kohdusta kehittymisestä vanhuuteen saakka. Koska hengitys on elämisen kannalta välttämätöntä, ihmisten on oikeutetusti kyseenalaistettava hengittämänsä ilman laatu.

WHO: Hengitä elämää – Miten ilmansaasteet vaikuttavat kehoosi

Ilmansaasteet ovat maailmanlaajuinen ongelma, emmekä voi torjua niiden aiheuttamaa terveysuhkaa, ellemme ymmärrä asian laajuutta ja vakavuutta. Lue lisää YK:n sivuilta

Ymmärrä PM1-hiukkasia ja niiden haitallisia vaikutuksia

Terveen sisäilman laadun takaamiseksi on keskityttävä suodattamaan hiukkasia, joiden halkaisija on 1 μm tai alle – hiukkasia, jotka tunnetaan myös nimellä PM1 (Particulate Matter 1).

Kuinka voittaa PM1 aiheuttamat terveyshaitat?

Viime vuosina mittaukset ja raportointi ovat ennen kaikkea liittyneet PM10 ja PM2,5 -kokoluokkien hiukkasiin. Nykyään tiedämme, että PM1-hiukkaset ja erityisesti tämän hiukkaskokoluokan pienimmät hiukkaset – erittäin hienot hiukkaset (< 0,1 μm) ja nanohiukkaset (< 0,05 μm) – ovat terveytemme kannalta vaarallisimpia. Nämä erittäin hienot hiukkaset ovat haitallisia, koska ne kokonsa vuoksi läpäisevät kehon luonnollisen suojamekanismin ja saavuttavat keuhkojen erittäin hienon rakenteen, josta ne taas pääsevät edelleen verenkiertoon ja kriittisiin elimiin. Tästä syystä ilmansuodatukseen tulisi kiinnittää huomiota, erityisesti kaupunkialueilla. Tehokkaat ilmanvaihtosuodattimet poistavat tehokkaasti sisäilmasta myös pienet PM1-hiukkaset. Vaikutusta voidaan myös merkittävästi tehostaa ilmanpuhdistimien avulla.

Tällä hetkellä liikennepäästöt sekä ilmassa leviävä COVID-19-virus ovat kaksi sisäilman laatua (IAQ) eniten kuormittavaa ongelmaa. Suurin huolenaihe on se, että molemmat ongelmista sijoittuvat juuri PM1-hiukkaskokoalueelle. Ilmansuodatus on ainoa täysin testattu ja kansainvälisten standardien tukema tekniikka, jolla vaaralliset PM1-hiukkaset voidaan poistaa sisäilmasta. Hiukkasten poistamiseksi sisäilmasta on käytettävä ISO 16890 ePM1-luokan suodattimia. Tavanomaista ilmanvaihtojärjestelmää voidaan tehostaa ilmanpuhdistimilla, jotka on varustettu EN 1822:2019 -standardin mukaisesti testatuilla HEPA-suodattimilla.

Ilmanlaatusensoreiden avulla todellinen sisäilman laatu voidaan näyttää kiinteistön asiakkaille, työntekijöille ja vierailijoille grafiikoilla, jotka saadaan pyörimään reaaliaikaisesti esimerkiksi odotushuoneiden tai aulatilojen näytöillä. Näytöllä sisäilman laatua voi verrata WHO:n asettamiin suositustasoihin. Tämä osoittaa, että kiinteistön sisäilma on turvallisella tasolla ja luo mielenrauhaa kiinteistössä kävijöille esimerkiksi kouluissa, sairaaloissa, toimistoissa ja muissa sisätiloissa.

 

Ilmansuodatuksen sovellukset sisätiloissa

Yleisilmanvaihdon suodattimet sisäilman laadun takaamiseksi

Camfil -ilmansuodattimia käytetään laajalti erilaisten rakennusten, kuten koulujen, toimistojen, kotien, sairaaloiden ja lentoasemien ilmanvaihtojärjestelmissä, joissa ne muodostavat hyvän perustan puhtaalle, terveelle ja tuottavalle sisäilman laadulle. Tuotteitamme toimitetaan kiinteistöhuoltoyrityksille, valtion virastoille, toimisto- ja liikerakennuksille, kouluille ja ilmanvaihto- ja ilmastointipalveluja tarjoaville yrityksille. Tuotevalikoimastamme löytyvät ISO 16890 -standardin mukaiset, ePM1-luokitellut suodattimet ja City-suodattimet, joissa yhdistyvät hiukkas- ja molekyylisuodatus. Ratkaisuihimme kuuluvat myös ilmanpuhdistimet niin teollisuuden tarpeisiin kuin yleisilmanvaihdonkin tueksi. Yhdistelmäsuodattimilla varustettuja City -ilmanpuhdistimia käytetään paljon mm. sairaaloissa, toimistoissa, vähittäiskaupoissa, kouluissa ja kodeissa. 

Puhdastilojen ilmansuodatus

Camfilin tehokkaat ilmansuodattimet ja puhdastilojen suodatusratkaisut ovat kriittisiä puhtaan, saastumattoman ilman takaamiseksi useissa valmistusprosesseissa. Biotieteiden aloilla sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa tuotanto tapahtuu tiukasti valvotussa ympäristössä, jotta vältetään biokontaminaatio, tuotteen pilaantuminen sekä niistä aiheutuvat korkeat, odottamattomat kustannukset. Muita kriittisiä suodatussovelluksia toimitetaan biolääketieteellisiin tiloihin ja sairaalan leikkaussalien kattojärjestelmiin ilmassa leviävien epäpuhtauksien poistamiseksi. Camfil testaa yksilöllisesti kaikki HEPA ja ULPA-suodattimensa ja mukana seuraa skannaustodistus sarjanumeroineen.

Molekyylitason epäpuhtauksien hallinta (MCC)

Monet maailman kehittyneet mikroelektroniset tuotantolaitokset käyttävät Camfilin MCC -suodatusratkaisuja puhdastiloissa ja prosessilaitteissa, jotta vältytään ongelmilta, kuten korroosio tai altistuminen alhaiselle pitoisuuksille vahingollista ammoniakkia. Kaikki nämä ongelmat voivat vaikuttaa negatiivisesti monien kehittyneiden tuotteiden, kuten piikiekkojen, mikrosirujen, puolijohteiden, mikroprosessorien sekä älypuhelimien ja tablettien näyttöjen valmistukseen ja kustannuksiin. 

Hajujen poistaminen molekyylisuodatuksella

Hajujen suodattamisen sisällyttäminen olemassa olevan ilmanvaihtojärjestelmän molekyylisuodatukseen ei aina onnistu, jos tilaa on vähän ja asennus vaatii kalliita muutoksia. Tämä oli tilanne suuren lääkkeiden, rokotteiden ja lääkinnällisten laitteiden biofarmaseuttisen valmistajan tehtaalla. Tehtaalla työntekijät valittivat laboratoriossa ja kylmävarastoalueella säilytettyjen käymisnäytteiden epämiellyttävistä hajuista. Käymisprosessi aiheutti koko tuotannon tiloihin epämiellyttävän ja häiritsevän hajun. Camfilin molekyylisuodatusasiantuntijat tutkivat hajun lähteen ja tarjosivat välittömän ja nopean ratkaisun, joka asennuksen kannalta vaati vain pistokkeen kytkemisen pistorasiaan: Ratkaisu oli molekyylisuodattimilla varustettu ilmanpuhdistin.

Miten valita oikeanlainen ilmansuodatin?

Euroopassa Eurovent 4/23-standardi auttaa ihmisiä valitsemaan oikean ilmansuodattimen kahden tärkeän parametrin perusteella: ulkoilman arvo (perustuu WHO:n ohjeisiin) ja rakennustyyppi tai rakennuksen käyttötarkoitus. Eurovent 4/23 antaa suosituksia rakennusten vähimmäissuodatustasosta, joka auttaa suojaamaan asukkaitaan haitallisilta ilmassa olevilta epäpuhtauksilta.

Vaikka ilman pienimmät hiukkaset ovat ilmanlaadun kannalta huolestuttavin ongelma, emme voi sivuuttaa muita haitallisia epäpuhtauksia: kaasuja, jotka aiheuttavat yhtä paljon tai jopa enemmän vahinkoa ihmisten terveydelle, kriittisille prosesseille ja ympäristölle. Ilmalla ei ole rajoja, joten se voi kuljettaa hiukkasia ja molekyylejä mukanaan kilometrien päähän. Emme voi syyttää päästöistä vain yhtä järjestelmää tai prosessia – ne ovat ihmisten usean eri toiminnon yhdistelmä. Ota yhteyttä Camfilin puhdasilma-asiantuntijoihin ymmärtääksesi sinua tai yritystäsi ympäröivät ilmanlaatua koskevat haasteet.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö