Sisäilman haasteet, kun ulkolämpötila laskee

Miten sisäilma muuttuu kun ulkoilman lämpötila laskee?

Julkaistu tiistai 24. lokakuuta 2023

Ulkolämpötilan laskiessa energian ja lämmityksen tarve kasvavat. Tämä puolestaan johtaa ulkoilman epäpuhtauksien jyrkkään nousuun. Lisäksi vietämme enemmän aikaa sisätiloissa, kun ulkona on kylmää. Miten tämä vaikuttaa meihin ja sisäilmaan?

Mitä enemmän epäpuhtauksia ulkoilmassa on, sitä huonompi on sisäilmankin laatu. Ihannetapauksessa kiinteistössäsi on ilmanvaihtojärjestelmä, jossa on laadukas ja oikean luokan suodatin, joka tuo sisään raikasta ja puhdasta ilmaa. Yleisesti ottaen olemme huomanneet, että sisäilman laatua koskevat vaatimukset ovat kasvaneet, ja monesti asiakkaamme vaihtavat suodattimet sen vuoksi korkeampaan suodatinluokkaan. Eurovent 4/23 on hyvä apuväline oikean suodattimen valinnassa.

Sisäilman laatu vaikuttaa immuunijärjestelmäämme. Mitä puhtaampaa ilmaa hengitämme, sitä paremmat mahdollisuudet kehollamme on suojata meitä viruksilta ja infektioilta. Viime aikoina on tehty tutkimuksia, jotka osoittavat, että alueet, joissa on paljon ilman epäpuhtauksia, lisäävät tartuntariskiä. Talvella vietämme yleensä enemmän aikaa sisätiloissa ja olemme usein lähempänä toisiamme. Tämän vuoksi sisäilman laatu on meille elintärkeää.

Mitä ilmassa on?

Talvella ilmassa on yleensä enemmän kaikista pienimpiä PM1-hiukkasia. Tämä johtuu siitä, että suurin osa tämän kokoluokan hiukkasista on peräisin epäpuhtaasta palamisesta, kuten liikenteen pakokaasuista ja lämpölaitosten päästöistä. PM1-hiukkaset ovat hiukkasia, jotka aiheuttavat suurimman terveysriskin, koska ihmiskeho ei pysty luontaisesti puolustautumaan niitä vastaan, ja mitä pienempi hiukkanen on, sitä suurempi on riski, että se pääsee verenkiertoon ja kriittisiin sisäelimiin.

 Me levitämme viruksia ja bakteereja samalla, kun yskimme tai aivastelemme. Ne voivat leijua sisäilmassa tuntikausia, mikä lisää tartunta- ja sairastumisriskiä. Ilmankosteudella on myös tärkeä merkitys. Ilmankosteus  vaikuttaa sekä hiukkasten leviämiseen että tartunta-alttiuteemme. Ilmankosteus vaikuttaa myös hiukkasten painoon eli siihen, kuinka kauan hiukkaset pysyvät ilmassa. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että mitä kuivempi ilma on, sitä kauemmin hiukkaset leijailevat ilmassa.

Miten sisäilmaa voidaan parantaa?

Onneksi sisäilmaan voidaan vaikuttaa yksinkertaisilla toimenpiteillä. Ensinnäkin on tärkeää varmistaa, että kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä toimii ja on hyvässä kunnossa. Muista, että suodattimet ovat ainoa asia, jotka suojaavat meitä epäpuhtauksilta. Camfil suosittelee tuloilmasuodattimeksi vähintään suodatinluokkaa ePM1 60 %. Lisäksi monet kaupunkiasiakkaamme ovat alkaneet käyttää hiiliyhdistelmäsuodattimiamme pakokaasujen ja muiden molekyylien, kuten hajujen, vähentämiseksi. Ota yhteyttä paikalliseen ilmanvaihdon huoltoyhtiöön, jotta voit tarkistaa koko ilmanvaihtojärjestelmän ja saada parannusehdotuksia.

Sisäilman laatu ei ole koskaan ollut tärkeämpää!

Nopein tapa parantaa sisäilman laatua on sijoittaa huoneeseen oikeanlainen ilmanpuhdistin. Sen avulla ilma puhdistuu huomattavasti jo 15 minuutissa. Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa sisäilmanlaatuun, mutta se edellyttää, että puhumme sisäilman laadun merkityksestä ja käytämme saatavilla olevia ratkaisuja sen parantamiseksi. Meillä ilmanvaihdon ja kiinteistöjen parissa työskentelevillä on puitteet vaikuttaa sisäilmaan jota hengitämme ja joka vaikuttaa terveyteemme sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. On tärkeää, että me kaikki otamme vastuun ja luomme parhaan mahdollisen sisäympäristön.

Me Camfililla työskentelemme aktiivisesti kehittääksemme tehokkaita ja kestäviä tuotteita, jotka ajavat ihmisten ja maailmamme asiaa. Lue lisää työstämme kestävyyden parissa
täältä. Työskennellään yhdessä paremman terveyden ja vihreämmän maailman puolesta.  

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö