ทดสอบพื้นผิว IAQ

  • วิธีการในสถานะออฟไลน์
  • การระบุฝุ่นผงที่ไม่รู้ที่มาซึ่งพบภายในอาคารหรือในท่อตัวกรอง
  • ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดฝุ่น
  • แปด (8) ท่อต่อกล่อง
  • มีในยุโรป