กล่องคัดกรอง IAQ

  • การเก็บตัวอย่างในสถานะออฟไลน์และในแบบที่เป็นพลวัต
  • เป็นทางเลือกนอกจากการวิเคราะห์ SEM
  • การเก็บตัวอย่างแปด (8) ชั่วโมง
  • การนับฝุ่น
  • การวิเคราะห์ฝุ่นทางเคมี
  • ที่เก็บตัวอย่างหนึ่ง (1) ตัว
  • มีในยุโรป