Hyvä ilmanvaihtojärjestelmä voi suojata ilmassa leviäviltä taudinaiheuttajilta

WHO on todennut tieteellisessä keskustelussa, että ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että covid-19 leviää ilmassa ahtaissa, suljetuissa tai huonosti ilmastoiduissa ympäristöissä. Tutkijat ympäri maailmaa etsivät väitteen tueksi lisää todisteita, sillä tämä voi vaikuttaa moniin ohjeisiin sisäympäristöistä. WHO on aiemmin esittänyt tutkimuksia, joissa on todisteita siitä, että covid-19:n leviää pisaratartuntana, joko suoran kosketuksen kautta tai esineen ja pintojen kautta.

Tämä BBC:n infografiikka selittää pisaroiden ja ilmassa tarttuvien infektioiden välisen eron. Hengitysteiden pisarat ovat hyvin pieniä, usein näkymättömiä silmälle, ja niiden hiukkaskoko vaihtelee alle 0,5 mikrometristä 15 mikrometriin. Ilmanvaihtojärjestelmissä on vakiotoimenpiteitä näiden pisaroiden leviämisen vähentämiseksi. Ennen kuin teet mitään muutoksia ilmanvaihtojärjestelmään, on tärkeää ymmärtää koronaviruksen koko. Jotkut näistä pisaroista ovat liian painavia pysyäkseen ilmassa ja putoavat lattialle tai läheisille pinnoille. Nämä pinnat keräävät virusta sisältäviä pisaroita, ja ihmisen koskettaessa tällaista pintaa, voi hän saada tartunnan.

Tutkijat ovat havainneet, että 95 % ilmassa olevista hiukkasista ovat kooltaan alle 1 μm (μm = mikrometriä), näiden joukossa on PM1-hiukkasia, jotka ovat alle 1 mikrometriä. Ilmassa leviävät 0,5 - 0,0 μm:n pisarat pysyvät todennäköisemmin hengitysteissä ja laukaisevat infektion. Viruksen koon (halkaisija 0,015-0,4 μm) vuoksi ne kuuluvat PM1-nimisten epäpuhtauksien luokkaan.

Sisäilmasta suodatettavan hiukkasen koko määrittelee oikean ilmansuodatusratkaisun valinnan ja tehon. Esimerkiksi siitepöly tai bakteerit ovat jättimäisiä verrattuna koronavirukseen. Normaali allergeeneja suodattava ilmansuodatusjärjestelmä ei ehkä riitä torjumaan haitallisia taudinaiheuttajia, kuten koronavirusta. Vertaamalla sitä edelleen hiuksiin, joiden halkaisija on 60 - 120 mikrometriä, saadaan realistinen käsitys siitä, kuinka pieni koronavirus on.

Mitä on tehtävissä?

Ilmanvaihtojärjestelmän, ilmanvirtauksen sekä -suodatuksen hallinta ovat avaintekijöitä covid-19 -viruksen leviämisen ehkäisemisessä sisätilassa. 

1. Lisää tuloilman virtausta  

  • käytä puhdasta ulkoilmaa tuloilmassa
  • lisää ilmavirtausta 
  • minimoi kiertoilman käyttö

Lisää ulkoilman virtausta mahdollisuuksien mukaan ja sulje kiertoilma tai pienennä sitä. Ilmanvaihtojärjestelmän muutokset, kuten ilmavirtauksen ohjausjärjestelmän asentaminen, mahdollistaa ilmavirran maksimoinnin ja kierrätysilman käytön minimoinnin. Mikäli joudut käyttämään kiertoilmaa, voit päivittää tehokkaisiin suodattimiin, jotka voivat vangita alle 1 mikrometrin kokoisia hiukkasia, (ISO ePM1 80 % tai suurempi). On myös tärkeää varmistaa, että ilmanvaihtojärjestelmäsi puhallin pystyy käsittelemään tehokkaampia suodattimia.

2. Käytä ISO ePM1 -luokiteltuja ilmansuodattimia 

  • tehokas ilmansuodatus, huomioi puhaltimen kapasiteetin rajoitukset
  • liikuteltavat ilmanpuhdistimet
  • noudata huoltosuunnitelmaa
  • kosteuden hallinta

Tehokas ilmansuodatin voi vangita virusta levittävät hiukkaset ja tehdä ne tehottomiksi suodatinmateriaaliin kiinnittyessä. Tarve ilmansuodattimen päivitykseen tehokkaampaan suodattimeen riippuu ilman epäpuhtauksien tasosta. Laadukkaammat suodattimet saattavat tarvita esisuodattimen, jotta niiden käyttöikää saadaan pidennettyä, mutta päivitystä suunniteltaessa tulee varmistaa, että ilmanvaihtojärjestelmän puhallin kykenee käsittelemään lisäsuodatusportaasta johtuvan painehäviön kasvun.

Camfil suosittelee ilmanvaihtojärjestelmille ISO 16890 -standardin mukaista ISO ePM1 -suodatinluokkaa (ePM1 60 % tai korkeampi), mutta ilmavirran vastustuksen  ja tilarajoitteiden vuoksi tämä ei välttämättä ole mahdollinen kaikille ilmanvaihtojärjestelmille. Tällaisessa tapauksessa olemassa olevaa ilmanvaihtojärjestelmää tukee ilmanpuhdistimien käyttö, minkä avulla sisäilman laatua voidaan parantaa helposti ja nopeasti. Ilmanpuhdistin on myös hyvä ratkaisu, kun olemassa oleva järjestelmä on tehokas, mutta sisäilman laatu vaarantuu hetkellisesti ja tarvitaan entistä tehokkaampaa suojausta. Ilmansuodatuksen asiantuntija voi tehdä asianmukaisen analyysin ja ehdottaa ratkaisua, joka perustuu sisäympäristöön ja olemassa olevaan ilmanvaihtojärjestelmään haitallisten taudinaiheuttajien, kuten Covid-19:n, minimoimiseksi.

Tehokkaiden HEPA-ilmansuodattimien hyötysuhde mitataan MPPS:llä (läpäisevin hiukkaskoko), mikä tarkoittaa, että tämä on suodattimien alhaisin suodatustehokkuus. Tätä pienempiä tai suurempia hiukkasia suodatin suodattaa vielä paremmin. MPPS on yleensä kooltaan 0,1 - 0,2 mikrometriä. Bakteerit ja virukset ovat usein pienempiä, mutta kiinnittyvät yleensä suurempiin hiukkasiin. On myös tärkeää ymmärtää, että ilmansuodattimet eivät tapa aktiivisesti eläviä organismeja, vaan ne vangitsevat ja pitävät niitä suodatinmateriaalissa. Tartuttuaan virus pysyy tiukasti ilmansuodattimessa ja lopulta kuivuu ja kuolee (ns. passiivinen). Koronaviruksen tutkimukset osoittavat, että virus ei selviä yli kolmea päivää avoimilla pinnoilla. Seuraava kaavio näyttää muutaman eri suodattimen suodatustehokkuuden pienimpien hiukkasten, PM1, kuten ajoneuvojen päästöjen, virusten ja bakteerien suodatuksessa.

Verrattuna muihin suodatinluokkiin, H13-suodatinluokan ilmansuodatin vangitsee 99,95 % PM1-luokitelluista hiukkasista, kuten koronavirus. Varmista suodatinta päivittäessäsi tehokkaampaan suodatusluokkaan, että suodatintoimittaja toimittaa tuotteelle myös testiraportin. Harkitse myös liikuteltavan ilmanpuhdistimen lisäämistä huoneeseen mahdollisten virustasojen vähentämiseksi.

Korkea ilmankosteus vähentää tarttuvaa influenssavirusta simuloidusta yskästä. Sisätilojen kosteustaso, joka on välillä 40–60 %, on tieteellisesti todistettu torjuvan ilmassa esiintyviä taudinaihettajia. Tämä ihanteellinen ilmankosteustaso lyhentää aikaa, jolloin ilmassa esiintyvä virus pysyy tarttuvana.

Hyvä ilmanvaihtojärjestelmä, joka on varusteltu laadukkailla suodattimilla, takaa parhaan tuloksen haitallisten taudinaiheuttajien vaikutusten minimoimiseksi sisäympäristössä, ja on lisäksi välttämättömyys ilmassa leviävien taudinaiheuttajien ehkäisemiseksi. Mikäli virus leviää ilmaan, on optimoitu ilmavirtaus ilmanvaihtojärjestelmässä kriittinen. Ota yhteyttä lähimpään Camfil-toimistoon keskustellaksesi ilmansuodatustarpeistasi ja arvioidaksesi ilmanlaatuasi asiantuntijan kanssa.

 

Lähteet:

Can HVAC systems help prevent transmission of COVID-19? - Published by McKinsey

WHO rethinking how COVID-19 spread in the air – Published by BBC

High humidity leads to loss of infectious influenza virus - Journal

Transmission of COVID-19 virus by droplets & aerosols – Study & Journal

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö