Biokaasun rikinpoisto
Molekyylisuodatuksen merkitys

Biokaasun rikinpoisto CamPure 32 avulla

Julkaistu torstai 15. huhtikuuta 2021

CamPure 32 on Camfilin uusi molekyylisuodatusmassa rikkivedyn poistamiseksi biokaasun tuotannon anaerobisen prosessin aikana.

G.A.E.C DE LA PÉPINIÈRE

GAEC de la pepiniere tai "Groupement Agricole d'Exploitation en Commun" (GAEC: yhteisomistuksessa olevat maatilat) perustettiin vuonna 1987 neljän kumppanin toimesta Saint Aubin de Bonnevallissa (Luoteis-Ranskassa). Yhteistilaan kuuluu 230 hehtaaria sekakasveja (vehnä, maissi jne.) ja karjankasvatusta (120 lypsylehmää ja vasikkatuotanto).  


METAANINTUOTTOYKSIKKÖ

Metaanintuottoyksikkö otettiin käyttöön 900 000 euron investoinneilla vuonna 2012.

Yksikkö koostuu mädättämöstä ja jälkimädättämöstä, raaka-aineen varastointikuopasta ja säiliöstä, joka sisältää nestemäistä mädätettä. Biomassan raaka-aine koostuu 70-prosenttisesti kiinteästä ja nestemäisestä lannasta täydennettynä 30 prosentilla kasveja (vehnä, maissi ja kerääjäkasvusto).

BIOKAASU

Biokaasu muunnetaan lämmöksi ja sähköksi (yhteistuotanto) 250 kW:n Scania Dual Fuel -moottorilla. Syntynyt lämpö käytetään tilalla, ja sähkö myydään ja syötetään paikalliseen sähköverkkoon. Metaanintuottoyksikkö tuottaa noin 150 m3/h biokaasua, jossa on merkittävästi rikkivetyä (H2S), jonka poistaminen biokaasusta on tarpeen moottorin suojelemiseksi korroosiolta. Moottorin korroosio johtaa odottamattomiin huoltoihin, käyttökatkoihin ja prosessin tehokkuuden menetykseen.

Camfilin CamPure 32 -molekyylisuodatusmassalla on suuri H2S-adsorptiokyky.


ADSORPTIOVOIMAKAS SUODATUSMASSA

Camfil tarjoaa kustannustehokkaan suodatusmassan rikkivedyn poistamiseksi, kun biokaasua tuotetaan anaerobisella mädätyksellä: CamPure 32. Korkealaatuinen kemiallinen adsorbentti on eri adsorbenttien yhdistelmä, joka on käsitelty erityisellä kemiallisella kyllästysjärjestelmällä. Massalla on pienempi pölypitoisuus verrattuna tavalliseen hiileen, ja sillä on myös pidempi käyttöikä. CamPure 32 on UL 900 -sertifioitu. Alhaiset syttyvyysominaisuudet tekevät siitä paljon turvallisemman adsorbentin kuin hiili. Tämä on tärkeä ominaisuus ympäristöissä, joissa adsorbenttien syttyminen on todellinen riski, esimerkiksi biokaasun tuotannossa. 

TODISTETTU TEHOKKUUS TODELLISISSA TOIMINTAOLOSUHTEISSA

CamPure 32:n arviointi todellisissa käyttöolosuhteissa suoritettiin GAEC de la pépinièressa vuoden 2019 alussa. 500 litraa käytössä ollutta aktiivihiiltä korvattiin CamPure 32:lla ilman säiliömuutoksia. 

Tuloilman H2S-pitoisuus ennen suodatusta vaihtelee yleensä 150–200 ppm. Suodattamisen jälkeen poistoilman H2S-pitoisuuden tulisi olla alle 10 ppm moottorin luotettavuuden varmistamiseksi. Neljän kuukauden käytön jälkeen CamPure 32:lla poistoilman H2S-pitoisuus pysyi vakaana kynnysarvon alapuolella (ks. kaavio).

Campure 32 -suodatusmassaa on saatavana 500 kg:n suursäkissä tai 25 kg pahvipakkauksessa.


GAEC:N PASCALIN JA PIERRE-CHARLESIN TODISTUS

CamPure 32:n etuna on houkutteleva hinta verrattuna markkinoiden muihin aktiivihiiliin ja samalla erinomainen H2S-adsorptioaste. Tuotteen käyttöikä on pidempi, mikä vähentää suodatusmassan vaihtotarvetta. Havaitsimme myös, että pölyn määrä lastaamisen ja purkamisen aikana oli pienempi.”

CAMPURE 32 -SUODATUSMASSAN EDUT:

  • Korkealaatuinen kemiallinen adsorbentti
  • Ihanteellinen biokaasusovelluksiin
  • Rikkivedyn (H2S), rikkoksidin (S02) ja typpioksidin (NO2) käsittelyyn
  • UL 900 -luokiteltu syttyvyys
  • Saatavana 500 kg:n säkeissä ja 25 kg:n laatikoissa
  • Tyhjiöpakattu korkean laadun ja alhaisen pölypitoisuuden varmistamiseksi
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö