Miksi korkealaatuinen ilmansuodatus on tärkeää elintarviketurvallisuuden kannalta

Julkaistu maanantai 19. lokakuuta 2020

Elintarvike- ja juomateollisuudessa kohdataan erityisiä ilmanlaatuhaasteita, jotka voivat vaarantaa työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden sekä vahingoittaa tuotantolaitteita ja pilata tuotteita. Laadukkaat ilmansuodattimet tarjoavat tehokkaan ja edullisen ratkaisun näiden haasteiden voittamiseen.

Ilmassa leviävät taudinaiheuttajat, homeitiöt, bakteerit ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) voivat vaikuttaa elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen elintarvike- ja juomateollisuudessa. Elintarviketeollisuuden toimijoiden, kuten liha- ja maitotuotteiden jalostajien sekä juomien valmistajien, on kiinnitettävä erityistä huomiota ilmansuodattimiensa laatuun ja siihen, kuinka tehokkaasti ne suojelevat ihmisiä, prosesseja sekä ympäristöä. Useimmiten päivittäminen korkean suodatusluokan ilmansuodattimiin on tehokas tapa vähentää epäpuhtauksien aiheuttamia uhkia, parantamalla samalla tilan ilmavirtausta sekä alentaen ylläpitokustannuksia. Suodatusluokan päivittämisessä tulee kuitenkin aina huomioida kiinteistön ilmanvaihtolaitteen suorituskyky uudella suodatusluokalla.

Mitä ilmanlaadun hallintaan tulee, ensimmäinen vaihe on tunnistaa ilmanlaadun haasteisiin liittyvä riskialue. Pienen riskin alueeksi luokitellaan tila, jossa elintarvike ei todennäköisesti sisällä patogeenisiä mikro-organismeja, ja jossa ei ole niiden kasvulle optimaaliset olosuhteet siten, että ne vaikuttaisivat elintarvikkeiden ominaisuuksiin, kuten tekstuuriin, kokoon, ulkonäköön tai väriin. Pienen riskin alueella noudatetaan vakiosuosituksia ilmanlaadun suhteen. Kuivat elintarvikkeet kuten hedelmät, vihannekset, jyvät, viljat jne. sisältävät yleensä pienen pilaantumisriskin ja niille vaadittu vähimmäissuodatus vaihtelee. Joissakin tapauksissa asiakkaat käyttävät ISO 16890 -standardin mukaisia ePM1 -suodattimia, jotka voidaan tarvittaessa päivittää ProSafe-suodattimiin riskien vähentämiseksi ja laitteiden suojaamiseksi.

Elintarvike, joka vaatii kypsennystä, jalostusta ja jatkokäsittelyä, vaatii erittäin korkeatasoista hygieniaa mahdollisten pilaantumisvaarojen vuoksi. Tämä koskee muun muassa lihatuotteita ja sellaisenaan syötäväksi tarkoitettuja tuotteita sekä alueena tuotantolaitosten maistelualueita sekä meijereitä. Nämä tilat edellyttävät usein vähintään 3-portaista ilmansuodatusta ePM1 60 %:lla ja ylipaineistusta on pidettävä yllä riittävän ilmavirran kanssa. Ilmansuodatuksen vähimmäistason loppuvaiheessa tulisi olla HEPA H13, standardin EN1822: 2019 mukaisesti.

Seuraavissa kaavioissa selitetään, miten ruoka luokitellaan sen ominaisuuksien perusteella ja kuinka ilmanlaatu tai ilmanhoito määritetään.

Erityisesti elintarvike- ja juomateollisuudelle suunnittellun suodattimen merkitys

Riippumatta siitä, millaista elintarviketta tuotetaan, puhdas ilma on tärkeä osa lopputuotetta. Epäpuhtaudet elintarvikkeiden tai juomien tuotannossa voivat aiheuttaa hetkessä särön vuosia rakennettuun yrityksen maineeseen. Tästä syystä on tärkeää varmistaa voimassa olevien standardien noudattaminen sekä laitteiden ja prosessien säännöllinen arviointi myös ilmansuodattimien ja -puhdistimien osalta, osana laatujärjestelmää.

Jos kiinteistösi ilmanvaihtojärjestelmää huolletaan epäsäännöllisesti tai suodatusjärjestelmä ei tarjoa riittävää ilmanlaatua, voi koko tuotantoprosessi vaarantua. Huono ilmanlaatu voi olla yhtä hyvin syynä työntekijän terveysongelmiin kuin lopputuotteen ennenaikaiseen pilaantumiseen ja pahimmillaan se voi horjuttaa kuluttajien luottamusta yritykseesi peruuttamattomasti. Ilmansuodattimet toimivat esteenä elintarvikkeen ja mikrobiologisen ristikontaminaation välillä, estäen homeen, bakteerien, virusten ja VOC-yhdisteiden reagoimista kuivista aineosista peräisin oleviin hienoihin pölyihin ja hajuihin. Molekyylisuodatus voi parantaa tuotantolaitteiden korroosionkestävyyttä elintarvikkeiden ja juomien tuotantolaitoksissa, suodattaen samalla elintarvikkeista leviävät ongelmalliset hajut.

Laadukkaan ilmansuodattimen hyödyt elintarviketeollisuudessa:

1. Auttaa noudattamaan elintarviketurvallisuuden standardeja

2. Tehostaa tuotantoa ja ehkäisee seisokkeja

3. Suojaa työntekijöitä

4. Auttaa asiakastyytyväisyyden ylläpidossa

5. Maksimoi tuotannon laadun ja pidentää tuotteen käyttöikää

Ilmansuodattimen vaikutus ilmavirtaan

Haitallisten ilmassa olevien epäpuhtauksien poistamisen lisäksi ilmansuodatin ylläpitää tasaista ilmavirtaa koko kiinteistössä. Camfilin ilmansuodattimet on erityisesti suunniteltu toimimaan tehokkaasti ja samalla säilyttämään asianmukaisen ilmavirran suodattimen matalan vastuksen ansiosta. Ilmansuodattimen viimeisenä tehtävänä on kyky pitää suuria määriä hiukkasia suodatinmateriaalissa säilyttäen samalla alhaisen painehäviön. Tätä kutsutaan suodattimen pölynsitomiskapasiteetiksi. Elintarviketuotantoyrityksillä on usein rajoituksia ilmansuodatuksensa parantamisessa johtuen ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta, tuotantolaitoksen koosta, ilmankäsittelykoneiden kapasiteetista ja jopa hiukkasten määrään vaikuttavasta sisäisestä prosessista.

Kiinteistösi nykyistä ilmanvaihtojärjestelmää ei välttämättä ole suunniteltu tehostuneeseen ilmanvaihtoon tai korkeamman suodatusluokan ilmansuodattimille ja usein koko ilmanvaihtojärjestelmän päivittäminen tulee kalliiksi. Camfilin ilmanpuhdistimet tarjoavat helpon ratkaisun ongelmaasi. Suosittelemme liikuteltavan HEPA-ilmanpuhdistimen käyttöä nykyisen ilmanvaihtojärjestelmän täydentämiseksi riittävän ilmanlaatutason saavuttamiseksi elintarvike- ja juomateollisuudessa.

Miksi Camfil?

Camfil toimii yhteistyössä maailman suurimpien elintarvike- ja juomateollisuuden yritysten kanssa. Olipa kyseessä pandemian riskien ennaltaehkäisy, elintarviketurvallisuus, korkeiden standardien ylläpito, lämpötilan tasaaminen tai mikä tahansa ilmanlaatuhaaste, me autamme sinua. Käytämme tuotteissamme edistyneintä suodatustekniikkaa, jonka ansiosta tuotteemme todella suojelevat ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä.

ProSafe elintarvike- ja juomateollisuudessa

Tarjoamme elintarvike- ja juomateollisuudelle täyden valikoiman ProSafe-suodattimia - jotka on erityisesti suunniteltu prosesseille, joilla on tiukat turvallisuus-, jäljitettävyys- ja valvontavaatimukset.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö