การวิเคราะห์ไซต์งาน

การวิเคราะห์ไซต์งาน

อุปกรณ์เครื่องจักรกลเทอร์โบอาจเป็นการลงทุนที่ใหญ่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถเลือกโซลูชันที่ดีที่สุดและใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

เครื่องจักรกลเทอร์โบถูกใช้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ตั้งแต่ชายฝั่งไปจนถึงทะเลทรายพร้อมกับมลพิษทางธรรมชาติและอุตสาหกรรมมากมาย สารปนเปื้อนในโรงงาน ขนาดและปริมาณแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพแวดล้อม ระดับการป้องกันที่ต้องการจึงแตกต่างกันไปตามเครื่องจักรกลเทอร์โบของคุณ

การสำรวจโรงงาน

แคมฟิลได้พัฒนาความสามารถในการวิจัยและพัฒนาในด้านการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์อากาศ ด้วยความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพของโรงงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของแคมฟิลจะวิเคราะห์สภาพของโรงงานของคุณและเสนอคำแนะนำที่ดีที่สุดโดยดูจากสภาพเฉพาะและความต้องการด้านการปฏิบัติการ ด้วยเป้าหมายของการเพิ่มการป้องกันสูงสุดและลดความต้องการด้านการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาให้น้อยที่สุด แคมฟิลตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำแนะนำที่ให้ไปจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับโรงงานของคุณ 

ขอบเขตการสำรวจโรงงาน

 • การวิเคราะห์อากาศโดยรอบ
  -ขนาดอนุภาคและความเข้มข้น
  -การวิเคราะห์ทางเคมีและก๊าซ
  -การสึกกร่อนของโรงงาน
  -การวิเคราะห์ระยะสั้นหรือระยะยาว
 • การตรวจสอบด้วยสายตาของโครงร่างปัจจุบัน
 • การวัดภาคสนาม: การประเมินสัญญาณรบกวน
 • การประเมินความเสี่ยง
 • การวิเคราะห์เชิงมิติเพื่อพิจารณาว่าการติดตั้งเพิ่มเติมสามารถทำได้ที่โรงงาน
 

ทำไมต้องเก็บตัวอย่างอากาศ?

 • ทำความเข้าใจกับคุณภาพอากาศในโรงงานของคุณ – การกระจายขนาด ความเข้มข้นและปริมาณสารเคมีของอนุภาคในอากาศโดยรอบ จะช่วยให้คุณกำหนดขั้นตอนการกรองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง
 • ปกป้องเครื่องจักรกลเทอร์โบของคุณ – มั่นใจได้ว่ามีตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันการอุดตันสะสมและการสึกกร่อน และเพื่อการใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
 • เพิ่มผลผลิตสูงสุด - การเสื่อมของพลังงานน้อยลงหมายถึงมีพลังงานที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการได้มากขึ้น