CamLab

CamLab: การเปรียบเทียบตัวกรองในชีวิตจริง

Camfil’ห้องทดสอบเคลื่อนที่: เลือกตัวกรองที่เหมาะสมให้กับไซต์งานของคุณ

เครื่องจักรกลเทอร์โบทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง มีความไวสูงแม้กระทั่งกับฝุ่นขนาดเล็กที่สุด ข้อเท็จจริง’ทีรู้กันดีก็คือว่า ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพและมีความดันตกคร่อมที่ต่ำตลอดทั้งช่องทางเข้าอากาศ มีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพ นี่หมายถึงต้นทุนในการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงที่ต่ำ และการประเมินประสิทธิภาพที่สูงอย่างสม่ำเสมอ 

การเลือกตัวกรองที่เหมาะสมสำหรับสภาวะของไซต์งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณ ด้วยประสิทธิภาพการกรองที่เหมาะสม ความเสถียรทางโครงสร้าง และความสามารถในการกักเก็บฝุ่นผง มีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุผลลัพธ์เหล่านี้ เครื่องมือทดสอบเคลื่อนที่ของ Camlab, Camfil‘sเปิดโอกาสให้คุณประเมินตัวกรองหลายตัวได้ในเวลาเดียวกันภายใต้สภาวะในการปฏิบัติการที่แท้จริง และโดยที่ไม่มีความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ของคุณ มีการดำเนินการเปรียบเทียบตัวกรอง โดยเป็นการเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ตัวกรองเพื่อดูประสิทธิภาพในการกำจัดสารปนเปื้อน ความสมบูรณ์ของโครงสร้างทางเครื่องกล และฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญอื่นๆ ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

ห้องปฏิบัติการนี้มีอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาด เพื่อที่จะประเมินผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมทั้งพัฒนาโซลูชั่นตัวกรองอากาศอันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถควบคุมระบบนี้ได้ด้วยการเข้าถึงระบบจากทางไกล และสามารถดึงข้อมูลได้จากไซต์งานทดสอบได้ตามเวลาจริง แผนกวิจัยและพัฒนของ Camfil&ทำงานทุกวัน โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้าผู้ใช้งาน สถานวิจัย และห้องปฏิบัติการของ Camfilเพื่อขยายความรู้ในเรื่องการกรองอากาศโดยการจัดให้มีการทดสอบระยะยาว เกิดขึ้นในชีวิตจริง ณ ไซต์งานหลายแห่งทั่วโลก

ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่: การทดสอบภาคสนามที่ไซต์งาน

CamLabประกอบด้วยท่อขนานสี่ท่อซึ่งอาจติดตั้งตัวกรองต้นทางและตัวกรองขั้นสุดท้าย เปิดโอกาสให้มีการทดสอบการใช้ตัวกรองผสมผสานที่ต่างกันสี่ชนิดในเวลาเดียวกัน 

อาจมีการประเมินประสิทธิภาพตัวกรองโดยใช้ตัวกรองอากาศหลากหลายประเภทและมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน โดยที่ใช้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง 

ตัวอย่างเช่น หากตั้งอยู่ในระยะที่ใกล้กับโรงไฟฟ้าหรือสถานที่ประเภทเดียวกัน CamLabอาจใช้เพื่อ:

  • วิเคราะห์คุณภาพอากาศที่อยู่โดยรอบ
  • พิจารณาว่าเครื่องจักรกลเทอร์โบของคุณนั้น ในปัจจุบันติดตั้งระบบการกรองที่เพียงพอที่จะรับมือกับสารปนเปื้อนเหล่านี้หรือไม่ และ
  • พิจารณาเพิ่มเติมถึงประเภทและระดับการกรองที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องยนต์กังหัน โดยการทดสอบการใช้ตัวกรองผสมผสานกันหลายชนิดในเวลาเดียวกัน

คุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติม

  • สามารถทดสอบตัวกรองหลายระยะได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบนิ่งหรือแบบสัญญาณพัลส์
  • ได้รับการอนุมัติสำหรับ Class 1, Div. มาตรฐานความปลอดภัย 2 ประการ
  • การวิเคราะห์โมเลกุลและแก๊ส

ดังนั้นระบบนี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการที่ควบคุมเข้ากับบรรยากาศในโลกที่เป็นจริงซึ่งมีความหมายมากยิ่งขึ้น นำเสนอ "สิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก" จากมุมมองของการทดสอบ