บริการห้องปฏิบัติการ

บริการห้องปฏิบัติการ

บริการห้องปฏิบัติการ

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคุณค่าในสายตาของลูกค้าสูงสุดคือเป้าหมายของเรา เราวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การกรองตัวใหม่และทดสอบการประกอบชุดตัวกรองแบบเต็มตามข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของลูกค้า ผลลัพธ์ที่ได้คือความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และมีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผลกำไรสูงสุดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเครื่องจักรกลเทอร์โบ

การทดสอบตัวกรอง 

คุณสามารถส่งตัวกรองอากาศไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อทำการทดสอบกรณีที่ในโรงงานของคุณไม่มีระบบตรวจสอบแรงดันตกคร่อมที่ดี หรือเมื่อตัวกรองมีอายุมากขึ้น สามารถทดสอบตัวกรองเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและทำการทดสอบตามมาตรฐานการกรองล่าสุด 

เราสามารถทดสอบตัวกรอง ผ่านอุปกรณ์ทดสอบตัวกรองอากาศของเราเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ความแข็งแรง ประสิทธิภาพ การประเมินอายุการใช้งานตัวกรองที่เหลืออยู่ เช่นเดียวกับการเกิดสนิม รอยแตกของปะเก็น และลักษณะเฉพาะอื่นๆของตัวกรอง การวิเคราะห์สามารถทำได้หลากหลาย เช่นการโหลดฝุ่น, ละอองเกลือ, ประสิทธิภาพมวลเกลือ, ละอองน้ำและอื่น ๆ