การติดตั้ง & การเปลี่ยนเครื่องกรอง

การติดตั้ง & การเปลี่ยนเครื่องกรอง

บริการติดตั้ง

ขอบเขตการส่งมอบจากแคมฟิล ประกอบด้วยไปด้วยระบบและอุปกรณ์จำนวนมาก (กระบอกตัวกรอง ตัวซัพพอร์ตโครงสร้าง ฝาปิด การระบายอากาศ และอื่นๆ ) เพื่อให้ระบบเหล่านี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ด้วยการใช้เวลาและบุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ตามลำดับที่ถูกต้อง ด้วยอุปกรณ์ที่ถูกต้องและความทนทานต่อการติดตั้ง เนื่องจากอาจเป็นเรื่องยากสำหรับทีมงานติดตั้งนอกสถานที่ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แคมฟิลมาก่อน เราจึงมีที่ปรึกษาการติดตั้งนอกสถานที่เพื่อช่วยให้ทีมงานติดตั้งของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษาจะช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้งทั้งหมด โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกติดตั้งในลำดับที่ถูกต้องและในวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงสำหรับคำถามข้อผิดพลาด และการต้องทำใหม่/ประกอบใหม่ 

การเปลี่ยนตัวกรอง

ระบบช่องอากาศเข้าอาจมีตัวกรองเป็นหลายร้อยตัวและในบางกรณีอาจมีตัวกรองนับพันตัว การเปลี่ยนตัวกรองใช้บุคคลากรจำนวนมากจากสถานที่ทำงานซึ่งบางทีอาจมีไม่พอหรือไม่มี ผู้เชี่ยวชาญตัวกรองของแคมฟิล เสนอโซลูชันแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ โดยเราถอดตัวกรองเก่าออกและใส่ตัวกรองตัวใหม่

คุณไม่ต้องกังวลกับการว่าจ้าง บริษัท / ทีมงานภายนอกให้ทำการติดตั้งและไม่ต้องใช้ทรัพยากรของตัวเองหรือกังวลว่าการติดตั้งนั้นจะไม่ถูกต้อง แคมฟิลจัดการได้!

ติดต่อตัวแทนในพื้นที่ของคุณเพื่อรับบริการติดตั้งในประเทศของคุณ