รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

หน่วยการเรียนรู้ที่่ 1: เครื่องยนต์กังหันแก๊ส

 • ทฤษฎีเครื่องยนต์กังหันแก๊ส
 • ประเภทของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส
 • วัฏจักรเบรย์ตัน
 • เครื่องยนต์กังหันแก๊สเทียบกับเครื่องยนต์ที่ใช้ลูกสูบ
 • การใช้งาน
 • ตลาดพลังงาน

โมดูล 2: ทฤษฎีการกรอง รวมถึงมาตรฐานการทดสอบสากล

 • ผลกระทบของฝุ่นที่อยู่โดยรอบที่มีต่อเครื่องยนต์กังหันแก๊ส (กล่าวคือ การเกิดตะกรัน การผุกร่อน การกัดกร่อน)
 • ผลกระทบของการปนเปื้อนจากแก๊สที่มีต่อห้องควบคุม 
 • วิธีการทำงานของระบบการกรอง (หลักการการกรอง มาตรฐานทดสอบ การสาธิต)
 • การออกแบบสำหรับสภาวะสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย (การเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องยนต์และประเภทของเชื้อเพลิงที่มีอยู่)

โมดูล 2.1 เทคนิคการผลิตตัวกลางของตัวกรอง

โมดูล 3: ฮาร์ดแวร์ การเสริมสมรรถนะ&การปกป้องสภาพอากาศ

 • เทคนิคการออกแบบ: (ระบบการระบายอากาศ ระบบพื้นที่ปิดกั้น หม้อลดเสียง)
 • การปรับปรุงช่องลมเข้า (การปกป้องสภาพอากาศ เทคโนโลยีการระบายความร้อนช่องทางเข้า การป้องกันน้ำแข็งเกาะ)

โมดูล 4: การออกแบบระบบแผ่นกั้นและการเลือกตัวกรอง

โมดูล 5: การออกแบบระบบปลอกครอบแบบสัญญาณพัลส์และการเลือกตัวกรอง


การสาธิตการทดสอบ 

 • เครื่องยนต์กังหันแก๊สขนาดจิ๋ว: บทเรียนว่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานโดยการเดินเครื่องยนต์กังหันแก๊สขนาดจิ๋ว
 • ระบบทดสอบความกดของน้ำ: พิจารณาการต้านทานน้ำของตัวกลางของตัวกรอง 
 • หน่วยสัญญาณพัลส์แบบฟลาสต์ชีท: พิจารณาประสิทธิภาพของตัวกลางของตัวกรองแบบสัญญาณพัลส์ในการใช้งานระยะยาว
 • ระบบทดสอบการระเบิดแบบมัลเลน: วัดแรงระเบิดของตัวกลางของตัวกรอง
 • เครื่องมือทดสอบตัวกรอง: ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นตัวกรองที่ได้รับการทดสอบการต้านประสิทธิภาพของเกลือและการต้านความชื้น สภาวะเดินเครื่องช่วงทำงานหนัก เช่น การไหลเวียนของอากาศและแรงดันสูง
 • CamfilCamLab: ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ที่ใช้สำหรับการประเมินตัวกรองภายใต้สภาวะในการปฏิบัติการจริง

การเข้าชมสถานที่โดยมีผู้นำชม (Trosa)

การเข้าชมสถานที่โดยมีผู้นำชมผ่านห้องปฏิบัติการที่ต่างกันสี่ห้อง แนะนำให้เข้าชมห้องปฏิบัติการฝุ่น โมเลกุล คุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) และเครื่องยนต์กังหันแก๊ส การเข้าชมนั้นใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง และแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและ
ข้อได้เปรียบของขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของ Camfil& เมื่อเริ่มต้นใน Trosaขอแนะนำให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานตัวกรองของเราด้วย ซึ่งเป็นที่ที่ผลิตตัวกรองของเราบางส่วน