ศูนย์ ทดสอบ & เรียนรู้

การฝึกอบรมการกรองอากาศท่อทางเข้าแบบกังหันก๊าซ

เมื่อคุณปฏิบัติการในสภาวะที่คาดเดาไม่ได้ คุณจำเป็นต้องมีโซลูชั่นที่ชาญฉลาดซึ่งช่วยให้คุณควบคุมสถานการณ์ได้

เมื่อพิจารณาว่า 98% ของปัจจัยป้อนเข้าของเครื่องยนต์กังหันของคุณคืออากาศ เราเชื่อในการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อที่จะนำเสนอการปกป้องที่เหมาะสมที่สุด ระบบการกรองอากาศนำเสนอการปกป้องที่ตามองไม่เห็นแต่ก็มีผลกระทบอันมีนัยสำคัญ ทำให้เป็นการยากที่จะเข้าใจ แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจ หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมแล้ว คุณจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าตัวกรองนั้นทำหน้าที่ของมันได้

เรียนรู้วิธีการโดยเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการกรอง GT ของเรา นั่นคือ &ศูนย์เรียนรู้การทดสอบ ที่ซึ่งคุณสามารถเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการกรองช่องทางเข้าอากาศและเครื่องยนต์กังหันแก๊ส ผ่านการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั้งที่เน้นปฏิบัติจริงและเน้นทฤษฎีอย่างจริงจัง

ค้นพบวิธีที่จะเพิ่มประโยชน์ทางการเงินและการปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญให้แก่องค์กรของคุณ ในขณะที่ลดความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการทดสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

  • ทำความเข้าใจความรู้พื้นฐานของตัวกรองทางเข้าอากาศและทฤษฎีเครื่องยนต์กังหันแก๊ส
  • ระบุสภาวะสิ่งแวดล้อม/สภาวะของไซต์งานของคุณ เพื่อที่จะกำหนดประเภทของสารปนเปื้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์กังหันแก๊สของคุณ
  • อธิบายหลักการของการเสื่อมคุณภาพของเครื่องจักร (การกัดกร่อน การเกิดตะกรัน และการผุกร่อน) และวิธีที่จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยระบบทางเข้าอากาศ
  • อธิบายวิธีการออกแบบระบบทางเข้าอากาศตามสภาวะของไซต์งานของคุณ

TRAINING OBJECTIVES

  • Understand the basics of air intake filters and gas turbine theory.
  • Identify your environmental/site conditions in order to determine the types of contaminants that are affecting your gas turbine.
  • Describe the principles of engine degradation (erosion, fouling, and corrosion), and how to mitigate these risks with a well-designed inlet system appropriate for your site conditions.
  • Explain how to design an inlet system according to your site conditions.

Testimonials

"When I was invited to attend the event on behalf of the university, I was not sure if the long trip to Sweden would be worth it. However, the event turned out to be one of the best learning experiences I have had. The presentation given was so comprehensive that it opened new windows in front of me for more research and innovation. In general, everything was perfect and professional, especially with the sales and marketing team who managed to bring the best out of the company during the whole event. "Camfil" will be a name that I will always remember for the rest of my career." Haitham Al-Farra, Cranfield University 

“I am very impressed with the Test & Learn Center experience, and I’m not being polite. I thought I under¬stood filtration but I learned a lot of things. We both learned from each other, and that’s how it should be.” Steve Ingistov, Principal Engineer, Watson Cogen

“The Test & Learn Center is a unique environment - it is a toy store for grown-ups. You have your products laid out, you have your test equipment laid out. We can talk about products, and if there’s any questions, you go over to the lab and play with it. As an engineer, I can’t ask for anything better.” Senior Engineer, Power Company 

See all testimonials!