ประหยัดเงินก้อนโตกับอากาศบริสุทธิ์

การวิเคราะห์ต้นทุนวงจรผลิตภัณฑ์ (LCC)

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าแค่ค่าตัวกรอง การจัดส่ง การติดตั้ง และการสูญเสียในการผลิตระหว่างการเปลี่ยนตัวกรองที่เพิ่มเข้าไป พูดถึงผลกระทบทางอ้อมของการกรองที่ดีขึ้น เช่น มูลค่าของการลดการสะสมอุดตันต่อค่าใช้จ่ายเมื่อแรงดันตกคร่อมสูงขึ้น การทำการประเมินแบบเต็มรูปแบบไม่ใช่เรื่องง่าย 

มีผู้ประกอบการจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่กำลังร้องขอให้มีการปรับระบบของตัวกรองที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเพิ่มกำลังเอาท์พุต ลดความต้องการในการบำรุงรักษา ลดค่าใช้จ่ายด้าน เชื้อเพลิง และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มผลกำไรสูงสุด  

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการวางแผน

&ด้วยฝ่ายวิจัยและพัฒนาamp;และข้อมูลภาคสนามที่ครอบคลุม แคมฟิลได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้ เครื่องมือ Life Cycle Cost (LCC) เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมิน ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของ สิ่งนี้จะช่วยลดการคาดเดาที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทางอ้อมของตัวกรองอากาศเข้า ซึ่งเป็นผลกระทบหลักที่สำคัญต่อผลกำไรขาดทุนของผู้ประกอบการ

มันถูกใช้โดยวิศวกรของเราตอนออกแบบระบบท่อทางเข้า และยังใช้เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดกลุ่มตัวกรองที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับลักษณะเฉพาะของโรงงานและการดำเนินการของผู้ประกอบการ 

LCC คืออะไร

การวิเคราะห์ LCC เชิงลึกพิจารณาตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด: สภาพแวดล้อมและสารมลพิษในอากาศ ผลกระทบต่อแรงดันตกคร่อมและอายุการใช้งาน; ค่าใช้จ่ายของตัวกรองรวมถึงการติดตั้งและกระบวนการ; ผลกระทบของตัวกรองที่มีต่อการเสื่อมสภาพของคอมเพรสเซอร์และอัตราความร้อน; ประเภทเครื่องยนต์ ;รูปแบบ; รอบทำงาน ;ข้อกำหนดความพร้อมใช้งาน; และมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถเปรียบเทียบสถานการณ์จำลองและการกำหนดรูปแบบตัวกรองหลาย ๆ แบบได้ง่ายดายเพื่อให้ผู้ประกอบการเลือกรูปแบบและระดับประสิทธิภาพที่เหมาะสม 

ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงร่วมกับแรงดันตกคร่อมต่ำส่งผลให้ความต้องการในการดำเนินการและการบำรุงรักษาต่ำในขณะเดียวกันที่กำลังการผลิตสูงเนื่องจากเครื่องจักรกลฌทอร์โบ ปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของตัวกรอง รวมถึงชนิดของเนื้อกรอง ปริมาณของเนื้อกรอง – หรือจำนวนของจีบ รูปร่างของตัวกรองและโครงสร้างของตัวกรอง

ค่าของการกรอง EPA 

การสะสมอุดตันจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแอร์ฟอยล์(ใบพัด)ที่มีประสิทธิภาพการพัด ทำให้ช้าลงและลดประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ เมื่อคอมเพรสเซอร์เสื่อม อัตราความร้อนจะเพิ่มขึ้น และอุปกรณ์จะเผาผลาญเชื้อเพลิงมากขึ้นเพื่อผลิตเมกกะวัตต์( MW) ที่เท่ากัน

ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นช่วยลดการสะสมอุดตัน ทำให้ต้องการการบำรุงรักษาที่น้อยลงและผลกำไรที่เพิ่มขึ้น 

หมายเหตุ: สิ่งสำคัญคือต้องดูประสิทธิภาพการกรองเหนือกว่าประสิทธิภาพเริ่มต้น

ปรับสมดุลแรงดันตกคร่อม

แรงดันตกคร่อมมีผลกระทบต่อกำไรโดยรวมเนื่องจากเครื่องยนต์ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อเคลื่อนย้ายอากาศISA

การสร้างตัวกรองและประเภทเนื้อกรองเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงแรงดันตกคร่อม และเทคโนโลยีตัวกรองที่ทันสมัย เช่น ตัวกรองความลึกแบบขยายช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มระดับตัวกรองได้ 3 ระดับโดยไม่มีผลกระทบจากแรงดันตกคร่อม dP 

มูลค่าของการเปลี่ยนตัวกรองอากาศ

การกักเก็บฝุ่นได้มากขึ้นจะเพิ่มอายุการใช้งานของตัวกรองส่งผลให้มีความต้องการในการเปลี่ยนตัวกรองลดลง ทำให้ผลิตได้มากขึ้นเนื่องจากการหยุดเครื่องน้อยลง

การเลือกตัวกรองที่ถูกต้องจะประหยัดพลังงาน

แคมฟิลเป็นผู้ริเริ่มในการออกแบบตัวกรองอากาศที่มีแรงดันตกคร่อมเฉลี่ยต่ำในทุกประเภทของตัวกรองมานานกว่า 50 ปี หลายคนคิดว่าประสิทธิภาพในการกรองเป็นตัวแปรที่ใหญ่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อแรงดันตกคร่อมเริ่มต้น แต่จริงๆแล้วการออกแบบตัวกรองก็มีผลกระทบสำคัญด้วยเหมือนกัน 

ระบุโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด

ซอฟต์แวร์แคมฟิล Life Cycle Cost ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถกำหนดตัวแปรต่างๆเองเฉพาะของโรงงานและสภาพการทำงานของตนเอง เพื่อไห้ได้ค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตของตัวกรองอากาศท่อลมเข้าตัวปัจจุบัน ผู้ประกอบการสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเป็นเจ้าของกับตัวเลือกอื่น ๆ เช่นการกรอง HEPA เพื่อกำหนดโซลูชันที่ดีที่สุด