ช่วยในการปฏิบัติการและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องกักเก็บฝุ่นให้ดีขึ้น

การทดสอบฝุ่น

แคมฟิล APC ตระหนักดีว่าระบบการกำจัดฝุ่นเป็นการลงทุนที่สำคัญและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงหากเครื่องทำงานไม่ถูกต้อง เหมาะสม ศูนย์ทดสอบการกำจัดฝุ่นที่ล้ำสมัยของเราสามารถให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อหลีกเลี่ยงการคาดเดาและเพื่อการลงทุนอย่างชาญฉลาด

เราสามารถทำการทดสอบตัวอย่างฝุ่นของคุณในห้องปฏิบัติการและรวมถึงการทดสอบที่จำลองขึ้นมา เราวิเคราะห์ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของคุณและใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาระบบการกำจัดที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

วิธีทดสอบฝุ่น

การวิเคราะห์ขนาดของอนุภาค

ข้อมูลนี้จะกำหนดประสิทธิภาพการกรองที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษ เครื่องวิเคราะห์อนุภาคเลเซอร์คู่สามารถระบุทั้งจำนวน (จำนวนอนุภาคขนาดที่กำหนด) และปริมาณหรือมวลการแพร่กระจายของฝุ่น การรู้ทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญ เพราะฝุ่นจำนวนมากปะปนกันอยู่

ตัวอย่าง เช่นฝุ่นที่ปล่อยออกมาจากเครื่องตัดพลาสมา รวมถึงอนุภาคคาร์บอนซับไมครอนผสมกับอนุภาคเหล็กขนาดใหญ่กว่ามาก การทดสอบทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีเดียวที่จะระบุอนุภาคเล็ก ๆ ของฝุ่นคาร์บอน ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกอุปกรณ์และเนื้อกรองที่เหมาะสม การวิเคราะห์โดยการร่อนผ่านตะแกรง เป็นการทดสอบที่เกี่ยวข้องที่วัดขนาดของอนุภาคที่ใหญ่กว่า 100 ไมครอน


กล้องจุลทรรศน์สัญญาณวีดีโอ

เราใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (SEM) เพื่อการวิเคราะห์รูปร่างและลักษณะเฉพาะของฝุ่น ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบแบบใกล้จะแสดงให้เห็นว่ามันมีโครงสร้างผลึกที่มีขอบขรุขระเช่น ซิลิกาฟูม หรืออนุภาคโลหะทรงกลม

เมื่อใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ขนาดอนุภาค เครื่องมือนี้มีความสำคัญต่อการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมซึ่งมักจะช่วยในการกำหนดประเภทของตัวกักเก็บฝุ่นที่ควรใช้

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยาย 4000 เท่า ช่วยให้มองเห็นเส้นใยนาโนบนเนื้อกรองของตัวกรองได้อย่างชัดเจน


พิคโนมิเตอร์

อุปกรณ์ทดสอบนี้กำหนดความถ่วงจำเพาะที่แท้จริงของฝุ่นเมื่อเทียบกับความหนาแน่นรวม ความถ่วงจำเพาะคือน้ำหนักของวัตถุที่กำหนดเป็นลูกบาศก์ในรูปของของแข็ง ตัวอย่างเช่นอลูมิเนียมมีน้ำหนัก 165 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต ความหนาแน่นรวมคือน้ำหนักของวัตถุชนิดเดียวกันในรูปแบบของฝุ่น ตัวอย่างเช่น ฝุ่นอลูมิเนียมจากการพ่นด้วยเปลวความร้อนที่มีน้ำหนักเพียง 1 ถึง 2 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต การทดสอบด้วยพิคโนมิเตอร์ สามารถช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวกักเก็บฝุ่นแบบไซโคลน


การทดสอบการขัดสี

การวัดนี้เกี่ยวข้องกับการวัดการสึกกร่อนของฝุ่น ความรู้นี้ช่วยในการพิจารณาการออกแบบที่ดีที่สุดของส่วนประกอบที่จะจัดการกับฝุ่น รวมถึงวาล์ว ท่อลมเข้า(inlet) และท่อนำส่งอากาศ (ductwork) ตัวอย่างเช่น เมื่อจับฝุ่นที่มีการสึกหรอสูง เช่น การบดเจียรเหล็กหล่อ เครื่องเก็บฝุ่นจะต้องได้รับการออกแบบให้มีความเร็วของท่อลมเข้าต่ำ หากความเร็วท่อขาเข้าสูงเกินไปฝุ่นจะขัดสีแผ่นกรองและทำให้เกิดการสึกหรอก่อนเวลาอันควร


การทดสอบความเร็วสุดท้าย

ความแม่นยำของความเร็วลมที่ต้องใช้ในการยกฝุ่น ข้อมูลนี้ช่วยกำหนดขนาดของกระบอกตัวกรองที่ถูกต้อง การทดสอบความเร็วของการลำเลียงแนวนอนแสดงให้เห็นความเร็วที่เหมาะสมที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายฝุ่นในแนวนอน ช่วยในการออกแบบระบบท่อนำส่งอากาศที่เหมาะสม การทดสอบมุมเอียง / มุมทรงตัว จะกำหนดมุมที่ฝุ่นก่อตัวได้อย่างอิสระช่วยในการออกแบบฮอปเปอร์และการเอาฝุ่นออก การทดสอบนี้จะระบุเพิ่มเติมว่าฝุ่นมีแนวโน้มที่จะติดหรือจับตัวเป็นก้อนหรือไม่