เราช่วยอย่างไร
ช่วยในเรื่องความยั่งยืนให้กับลูกค้าของเรา

เราช่วยให้ลูกค้าเรายั่งยืนขึ้นอย่างไร

เราให้คำมั่นต่อการรักษาความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้และทำให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับลูกค้าของเรา เราทำสิ่งนี้ด้วยความเคารพมาตรฐานสูงสุดในจริยธรรมทางธุรกิจ ตั้งแต่การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาจนถึงการแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ หลักปฏิบัติทั้งหมดเหล่านี้ได้กล่าวไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ – CamfilCairing Code – และนำไปใช้กับทุกหน่วยธุรกิจของ Camfil

ผลิตภัณฑ์ Eco-designed

ผลิตภัณฑ์ของเราทำให้อากาศบริสุทธิ์ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงานน้อยที่สุดเท่าที่เป็นได้ รวมทั้งมีอายุการใช้งานนานขึ้นจากการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะที่ลดลง โดยสรุปแล้ว ลูกค้าจะมีต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO) ลดลงซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืน: ประหยัดพลังงาน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และของเสียน้อยลงจากการลงทุนในการกรองแบบกรีน (green) และแบบเสียง

ระบบค่าประเมิน (Rating system) ในเครื่องกรองอากาศ

ผู้ซื้อเครื่องกรองอากาศในยุโรปกำลังพบวิธีเลือกเครื่องกรองอากาศที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพพลังงานและคุณภาพอากาศในอาคาร (IAQ) ได้ง่ายขึ้นมาก อันเนื่องมาจากระบบจำแนกพลังงานที่ได้มาตรฐาน Eurovent Certita Certification ปัจจุบัน เครื่องกรองมีตั้งแต่เกรด A+ จนถึง E  โดยที่ A+ หมายถึงใช้พลังงานต่ำที่สุด และ E หมายถึงใช้พลังงานสูงสุด

อาคารยั่งยืน

ระบบค่าประเมิน (rating systems) อาคารสีเขียว ตัวอย่างเช่น LEED – และวิธีการประเมินความยั่งยืน ตัวอย่างเช่น BREEAM – ส่งเสริมให้ผู้เป็นเจ้าของ คณะกรรมการ ผู้จัดส่ง จัดการหรือใช้อาคารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของพวกเขา อาคารและโรงงานเป็นการลงทุนระยะยาวเสมอ ที่มีต้นทุนในส่วนระบบ HVAC ที่สูงได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนดำเนินการของพวกเขา ซึ่ง 30 เปอร์เซ็นต์เป็นในส่วนของเครื่องกรองอากาศ