ศูนย์ ทดสอบ & เรียนรู้

การฝึกอบรมการกรองอากาศท่อทางเข้าแบบกังหันก๊าซ

เมื่อคุณปฏิบัติการในสภาวะที่คาดเดาไม่ได้ คุณจำเป็นต้องมีโซลูชั่นที่ชาญฉลาดซึ่งช่วยให้คุณควบคุมสถานการณ์ได้

เมื่อพิจารณาว่า 98% ของปัจจัยป้อนเข้าของเครื่องยนต์กังหันของคุณคืออากาศ เราเชื่อในการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อที่จะนำเสนอการปกป้องที่เหมาะสมที่สุด ระบบการกรองอากาศนำเสนอการปกป้องที่ตามองไม่เห็นแต่ก็มีผลกระทบอันมีนัยสำคัญ ทำให้เป็นการยากที่จะเข้าใจ แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจ หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมแล้ว คุณจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าตัวกรองนั้นทำหน้าที่ของมันได้

เรียนรู้วิธีการโดยเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการกรอง GT ของเรา นั่นคือ &ศูนย์เรียนรู้การทดสอบ ที่ซึ่งคุณสามารถเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการกรองช่องทางเข้าอากาศและเครื่องยนต์กังหันแก๊ส ผ่านการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั้งที่เน้นปฏิบัติจริงและเน้นทฤษฎีอย่างจริงจัง

ค้นพบวิธีที่จะเพิ่มประโยชน์ทางการเงินและการปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญให้แก่องค์กรของคุณ ในขณะที่ลดความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการทดสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

  • ทำความเข้าใจความรู้พื้นฐานของตัวกรองทางเข้าอากาศและทฤษฎีเครื่องยนต์กังหันแก๊ส
  • ระบุสภาวะสิ่งแวดล้อม/สภาวะของไซต์งานของคุณ เพื่อที่จะกำหนดประเภทของสารปนเปื้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์กังหันแก๊สของคุณ
  • อธิบายหลักการของการเสื่อมคุณภาพของเครื่องจักร (การกัดกร่อน การเกิดตะกรัน และการผุกร่อน) และวิธีที่จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยระบบทางเข้าอากาศ
  • อธิบายวิธีการออกแบบระบบทางเข้าอากาศตามสภาวะของไซต์งานของคุณ

หนังสือรับรอง 

“ผมประทับใจมากกับ&ประสบการณ์กับศูนย์เรียนรู้การทดสอบ และผม’ก็ไม่ได้พูดเช่นนี้เพราะว่าเกรงใจ ผมคิดว่าเข้าใจ¬ระบบการกรองแล้ว แต่กลับได้เรียนรู้อะไรต่ออะไรมากมาย เราทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้จากกันและกัน และนั่น’ก็คือสิ่งที่ควรจะเป็น”สตีฟ อินกิสตอฟ หัวหน้าวิศวกร Watson Cogen

“ศูนย์เรียนรู้การทดสอบ&เป็นสภาพแวดล้อมที่มีความพิเศษเฉพาะตัว กล่าวคือ เป็นร้านของเล่นสำหรับผู้ใหญ่ทั้งหลาย คุณมีผลิตภัณฑ์ที่จัดเตรียมไว้ คุณมีอุปกรณ์ทดสอบที่จัดเตรียมไว้ เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ และถ้า’มีคำถามใดๆ คุณก็ไปที่ห้องปฏิบัติการแล้วลองเล่นดู ในฐานะที่เป็นวิศวกร ผมไม่สามารถ’ร้องขออะไรที่ดีกว่านี้ได้”วิศวกรอาวุโส Power Company