ศูนย์การทดสอบของและห้องปฏิบัติการ

บริการห้องปฏิบัติการ

แคมฟิลมีห้องปฏิบัติการทดสอบตัวกรองอากาศใน&ศูนย์วิจัยและพัฒนาหลายแห่งทั่วโลก ทุกที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นสำหรับผู้คน กระบวนการ และสิ่งแวดล้อม

HEPA/ULPA การทดส

การทดสอบการรั่วไหล

การทดสอบการรั่วไหลของแคมฟิลในแต่ละแผงMegalam และตัวกรอง HEPA/ULPA โมดูลท่อลมติดเพดาน ทำการทดสอบในคลีนโซนคลาส 100 (M3.5) ภายในคลีนรูมคลาส 10,000 (M5.5) การทดสอบทั้งหมดดำเนินการตามขั้นตอนที่มีการควบคุมและจัดทำเป็นเอกสาร ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001-2000ที่แคมฟิลได้รับการรับรอง เพื่อเพิ่มความสามารถในการสุ่มตัวอย่างต้นทาง ระบบสแกนการรั่วไหลมีการติดตั้งอุปกรณ์การเจือจางสำหรับการวัดความเข้มข้นสูงของอนุภาค เครื่องมือตรวจสอบรูปร่าง(โพรบ) ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มอัตราการเคลื่อนที่สูงสุดและกำจัดการรั่วไหลที่ตรวจไม่พบขณะทำการเก็บตัวอย่างแบบไอโซไคเนติก สแกนพื้นผิวด้านหน้าทั้งหมดของตัวกรองด้วยการแสกนแบบทับซ้อน รวมถึงระหว่างเนื้อกรองจนถึงเฟรม ตามความต้องการของลูกค้า มาตรฐานขนาดอนุภาค Polystyrene Latex Spheres (PSL) และ Emery 3004 เป็นละอองลอยมาตรฐานของแคมฟิล 

การรั่วไหลที่มีเล็ดลอดเกินกว่าห้า (5) เท่าของค่าการเล็ดลอดเฉลี่ยของตัวกรองนั้น จะทำการซ่อมแซมด้วยน้ำยาซีลซิลิโคนที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือตามข้อกำหนดของลูกค้า มีวัสดุโพลียูรีเทนและวัสดุซ่อมแซมอื่น ๆ

การทดสอบควัน

เช่นเดียวกับในการทดสอบการสแกน รอยรั่วจะถูกระบุตำแหน่งโดยการใช้ละอองน้ำมันที่ต่างชนิดกันและมีเข้มข้นสูง ตัวกรองจะถูกวางในแนวนอนและละอองน้ำมันจะลอยผ่านตัวกรองอย่างช้า ๆ ด้วยพื้นหลังสีเข้มและจุดรั่วไหลที่มีการส่องสว่างของแสงจึงสามารถยืนยันและมองเห็นได้อย่างชัดเจน จะมองเห็นกลุ่มควันเล็กๆที่ผ่านรูตัวกรองออกมาได้อย่างชัดเจน 

ฉลากการตรวจสอบ

MPPS 


SEM – กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน

’กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนของแคมฟิล (SEM)ที่อยู่ที่ห้องปฏิบัติการในโทรซา เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอย่างไร เครื่องมือที่พิเศษตัวนี้ช่วยให้เราสามารถศึกษาและระบุสารปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กถึง 50 นาโนเมตร (= 0,00005 มม.) ซึ่งพบในตัวกรองที่ใช้แล้วและในตัวอย่างอากาศ กล้องจุลทรรศน์ถูกใช้เป็นอุปกรณ์ในการแก้ปัญหาและหาความสามารถในการควบคุมคุณภาพสำหรับลูกค้าของเรา และเพื่อศึกษาและประเมินเนื้อกรองของตัวกรองตัวใหม่