โซลูชันการกรอง
จัดหา เครื่องปรับสภาวะลม (Air handling unit) & เครื่องกรอง

โซลูชันการกรอง

สำหรับทุกความต้องการด้านการกรอง & การกักเก็บไว้ในที่จำกัด

เครื่องกรองเป็นสิ่งนำเสนอที่สมบูรณ์แบบของเราและถือเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจเรา เครื่องกรองอากาศของเรามีได้หลายขนาดตั้งแต่เล็กเท่ากล่องไม้ขีดไฟจนใหญ่เท่าตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า แต่ไม่ว่าขนาดไหน ผลิตภัณฑ์ที่ได้ของเครื่องกรองคืออากาศบริสุทธิ์ – ปราศจากมลพิษ ฝุ่น สิ่งสกปรก สารก่อภูมิแพ้ สารปนเปื้อน และโมเลกุลก๊าซที่เป็นอันตรายหรือสร้างความเสียหาย รวมถึงการใช้งานบางกรณี ไม่มีแม้แต่รังสีที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

เครื่องกรองของเราปรับปรุงสุขภาพและขีดความสามารถของผู้คน ปกป้องกระบวนการผลิตที่สำคัญ เพิ่มผลผลิต และปกป้องสภาพแวดล้อม โดยการให้อากาศบริสุทธิ์

ดูแล เครื่องจักร & สุขภาพบุคลากรของคุณในทุกสภาพแวดล้อม

เรานำเสนอเครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากที่สุดทั้งการใช้งานในอาคารพาณิชย์และอาคารสาธารณะ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่งมอบอากาศบริสุทธิ์ที่ช่วยให้คุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) อยู่ในระดับสูง และในขณะเดียวกันยังช่วยเจ้าของอาคารลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ (carbon footprint) ออกมาอีกด้วย

สำหรับสภาพแวดล้อมในเมืองที่มีมลพิษทางอากาศ เรานำเสนอเครื่องกรองประเภท ePM1 ตามมาตรฐาน ISO 16890 ฉบับใหม่ และเครื่องกรองรุ่น ozone-rated City ที่รวมการกรองอนุภาคและโมเลกุลเข้าด้วยกัน

ในสภาพแวดล้อมของการผลิต เครื่องกรองและโซลูชันอากาศบริสุทธิ์ของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการปกป้องกระบวนการผลิตขั้นสูงหรือมีความอ่อนไหว หรือรับมือกับโมเลกุลของอากาศที่ปนเปื้อน หรือการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์

ในภาคอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลใช้ระบบการกรองของเราขจัดการติดเชื้อจากอากาศ

ด้วยการติดตั้งที่ประสบผลสำเร็จทั่วทุกมุมโลก เราจึงเป็นผู้นำด้านการกรองละอองธุลี (particulate filtration) การกรองและการกักเก็บสารในสถานะก๊าซ (gas-phase) ในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคียร์ เราได้นำประสบการณ์เกี่ยวกับการกักเก็บควบคุมอนุภาคที่สั่งสมมาของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบควบคุมทางชีวภาพขั้นสูงและกระบอกไส้กรองสำหรับศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย (biosafety lab)

เครื่องกรองอากาศรุ่น COMFORT สำหรับมาตรฐาน IAQ ระดับสูงทั่วโลก

คุณจะพบเครื่องกรองอากาศของเราที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากมายในเครื่องปรับสภาวะลม (AHUs) ของระบบระบายอากาศในอาคารต่าง ๆ เช่น โรงเรียน สำนักงาน บ้าน โรงพยาบาล และสนามบิล เครื่องกรองเหล่านี้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อทำให้สภาพแวดล้อมในอาคารถูกสุขลักษณะและมีอากาศบริสุทธิ์ตามมาตรฐานคุณภาพ IAQ ระดับสูง

ตลาดเครื่องปรับอากาศเพื่อความสบาย (comfort air) ประกอบด้วยเครื่องกรองทดแทนเป็นหลัก Camfil จึงจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่เพิ่มความสะดวกสบายให้บริษัท หน่วยงานราชการ อาคารพาณิชย์และอาคารสาธารณะ สำนักงาน และโรงเรียนด้วยชุดอุปกรณ์ระบายอากาศและปรับอากาศ

ในยุโรป เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง (bag filter) และเครื่องกรองรุ่นขนาดกะทัดรัด (compact filter) โดดเด่นมากโดยเฉพาะรุ่นยอดนิยมของเรา เช่นรุ่น Hi-FloTM, Hi-FloTM XL  และ Opakfil  ในอเมริกาเหนือ แม้เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรองจะเริ่มประสบความสำเร็จแต่เครื่องกรองรุ่นขนาดกะทัดรัดแบบไส้กรองจีบก็ยังได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นปกติ เครื่องกรองของเราในตลาดนี้มีรุ่นประหยัดพลังงาน 30/30®, Hi-Flo® ES และ Durafil® ES

ตลาดเครื่องกรองในเอเซียกว้างมากเพราะใช้เครื่องกรองกันหลากหลายมาตรฐานและระบบ เครื่องกรองแบบที่่มีพื้นที่ผิวใหญ่รุ่น Hi-FloTM เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับโซลูชันที่ให้ประสิทธิภาพพลังงาน และรุ่น Durafil ESTM สำหรับสภาวการณ์ที่ต้องการโซลูชันด้านความกะทัดรัด

โซลูชันการกรอง Camfil ยังรวมถึงเครื่องกรองอากาศแบบทำงานได้ด้วยตัวเอง (standalone) และเครื่องฟอกอากาศในอุตสาหกรรมที่เหมาะกับการออกแบบตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเครื่องกรองแบบกะทัดรัดรุ่น City ที่เหมาะสำหรับการกรองละอองธุลีและการกรองโมเลกุลในสำนักงานและร้านค้าปลีก