People Matter 1st – Ymmärrä pienhiukkasten vaikutuksia

Julkaistu keskiviikko 24. helmikuuta 2021

Miten hiukkaset vaikuttavat terveyteemme ja mitä on tehtävissä ihmisten suojelemiseksi?

Meidän pitäisi kahdesta syystä priorisoida ilmanlaatuun ympäristön ja ihmisten terveyden parantamista pohdittaessa. Ensinnäkin, hengitettävän ilman laadulla on merkittävä vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin; ilman pilaantuminen on maailmanlaajuisesti johtava ympäristölähtöinen syy ihmisten eliniän lyhenemiseen. Ilmansaasteet aiheuttavat 5,5 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Toiseksi, hengitämme yli 25 miljoonaa hiukkasta jokaisella hengityksellämme; mitä enemmän epäpuhtauksia hengitämme sisäämme, sitä suurempi mahdollisuus meidän on sairastua niistä. Olemme käynnistäneet "People Matter 1st" -kampanjan nostaaksemme esille huonoon ilmanlaatuun liittyviä vaaroja (ja ratkaisuja) rakennuksissamme. Kampanjan keskiössä on pienimmät ja haitallisimman hiukkaset - PM1:t.


Parhaiten hengityselinten uloimpiin alueisiin pääsevät erittäin pienet hiukkaset, joiden koko on 0,01–1 µm, eli PM1-hiukkaset. Hiukkasten kyky kerääntyä kehoon (siinä määrin, että ne jäävät kehoon pysyvästi) riippuu esimerkiksi niiden koosta ja kyvystä läpäistä ilmateiden seinämiä.

Keuhkot ja puhdas ilma

Keuhkot tarvitsevat toimiakseen puhdasta ilmaa jokaiseen keuhkorakkulaan (alveolit), joita on jopa seitsemän miljoonaa. Niissä tapahtuu kaasun vaihto kapillaarien kanssa. Veri virtaa kapillaarien läpi ja luovuttaa aineenvaihdunnan luoman hiilidioksidin (CO₂) siellä. Samanaikaisesti happi (O2) siirtyy keuhkorakkuloiden kautta vereen. Happi kuljetetaan keuhkorakkuloista lihaksiin ja muihin elimiin. Hiilidioksidi ja muut epäpuhtaudet poistuvat hengittäessämme ulos.

Viruksen kokoiset nanohiukkaset voivat kerääntyä keuhkorakkuloiden solukalvoihin (seinämiin). Keuhkorakkuloiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 70 m², ja ne ovat erittäin herkkiä hiukkasille ja muille haitallisille aineille. Jos aineet jäävät hengityselimiin, ne voivat edesauttaa keuhkolaajentuman, ödeeman ja muiden vakavien sairauksien kehittymistä, mikä voi johtaa ennenaikaiseen kuolemaan.

Ilmanlaatumittaukset

Camfilin asiantuntijat testaavat sisäilman laadun varmistaakseen turvallisen, terveellisen ja puhtaan sisäilman.

Sisäilma

Ilmanvaihdon perusajatus on sekoittaa sisäilmaa ulkoilman kanssa. Mutta koska ulkoilma on nykyisin niin saastunutta eri palamisprosessien ja dieselpäästöjen yms. seurauksesta, ilmaa täytyy puhdistaa useassa eri vaiheessa. Jos ilmaa ei puhdisteta, sisäilma voi täyttyä haitallisista hiukkasista, jotka joutuvat ihmisten hengitysteihin ja verenkiertoon.

Tehokkaat ilmanvaihtojärjestelmän suodattimet voivat estää suurimman osan ulkoilman hiukkasista (ja kaasuista) pääsemästä sisäilmaan. Sisäilma voi olla jopa epäpuhtaampaa kuin ulkoilma. Tämä johtuu siitä, että kun hiukkaset ja muut aineet siirtyvät sisäilmaan, ne yhdistyvät uudella tavalla rakennusten sisällä jo olevien aineiden ja hiukkasten kanssa. Yhdistelmät voivat olla paljon aggressiivisempia ja siten haitallisempia terveydellemme.

Nykyaikaisissa sisäympäristöissä ilmaa pilaavat paitsi ulkoilmasta sisälle tulevat hiukkaset, myös rakennuksen eri materiaalien tuottamat päästöt. Nämä päästöt koostuvat huonekalujen, maalin, kosmetiikan, rakennusmateriaalien, puhdistusaineiden jne. hiukkasista ja aineista. Päästöjä syntyy myös ruoanlaitosta, takkatulesta ja kynttilöistä. Otsonia voi esiintyä myös sisätiloissa, joka voi aiheuttaa ärsytystä hengityselimissä.

Me Camfililla uskomme, että puhtaan ilman hengittämisen pitäisi olla ihmisoikeus. Ajatuksen merkitys kasvaa kaiken aikaa ympäri maailman ilmansaasteiden vahingollisten vaikutusten vuoksi.

PM1-hiukkasten suodattaminen

Oikeanlaisen ilmansuodattimen käyttäminen auttaa pitämään sisäilman hyvänlaatuisena. Se myös säästää energiaa ja rahaa. Suodattimet, kuten Opakfil ES, Hi-Flo XLT7, and Hi-Flo M7, vastaavat tämän päivän tiukkoihin vaatimuksiin PM1-hiukkasten suodatuksessa.

Standardit ovat tärkeitä

ISO 16890 on kansainvälinen ilmansuodattimien testausstandardi, joka määrittää suodatinluokan kolmen eri hiukkaskokoluokan mukaan, korvaten aiemman EN 779:2012 -standardin.

Olemme julkaisseet oppaan, jossa tarkastellaan huonon sisäilman laadun syitä, seurauksia ja ratkaisuja.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö