Pölyn ja savukaasujen hallinta teollisuusympäristössä

Pölyn ja savukaasun hallinta

Teollisessa toiminnassa on haasteena valvoa sisäilman laatua samalla kun tavoitellaan energiansäästöä ja tuotannon tehokkuuden lisäämistä. Pölynhallintajärjestelmät, voivat auttaa ongelman ratkaisemisessa. Järjestelmillä ehkäistään, poistetaan tai vähennetään elintarvikkeiden ja tuotteiden pilaantumista ja pidennetään tuotteiden käyttöikää, samalla suojaten tuotantoprosessien herkkiä ja kalliita laitteita sekä henkilöstöä. Camfil APC voi auttaa sinua ratkaisemaan pölyongelmat tuotannossa.

Camfilin modulaarisessa pölynpoistojärjestelmässä yhdistyvät erinomainen suorituskyky ja helppo ylläpito, samalla kun työskentely-ympäristö puhdistuu ärsyttävistä pölyistä ja savukaasuista. Innovatiivinen järjestelmä maksimoi ilmavirran ja minimoi suodattimen vaihtokerrat, paineilman käytön, painehäviön ja energiakustannukset.

Ilmansuodatusratkaisumme soveltuvat useimmille teollisuudenaloille, kuten metalliteollisuuteen, autoteollisuuteen, lääketeollisuuteen, elintarviketeollisuuteen ja kaivostoimintaan. Camfilin pölyn ja savukaasun poistojärjestelmiä on saatavana seuraavilla suodatustekniikoilla:

Kuivasuodatus: Kuivan, hienon, kuituisen, tahmean, palavan pöly ja savun hallinta.

Märkäsuodatus: Kipinöiden, räjähtävän, tahmean, kostean tai palavan pölyn turvallinen hallinta.
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö