Udsugningsløsninger til fødevare- og drikkevareindustrien

Reducering af støv fra fødevarer – beskyttelse af mennesker, produkter og processer

Publiceret 27. marts 2023

Fremstilling, forarbejdning og pakning af føde- og drikkevarer og deres ingredienser genererer normalt støv. Det kan skabe en række væsentlige udfordringer for branchen. Når støvpartikler bliver luftbårne kan de påvirke medarbejdernes helbred, forurene produkter og/eller forårsage hændelser med brændbart støv. Brug af et højeffektivt støvopsamlingssystem hjælper med at reducere disse risici og sørge for, at dit produktionsanlæg er i overensstemmelse med sikkerheds-, sundheds- og miljøreglerne.

Forstå din proces

Inden for fødevare- og drikkevareindustrien varierer sammensætningen af støv afhængigt af slutproduktet. Det er afgørende at forstå din applikation og de forarbejdede ingredienser for at kunne vælge den mest effektive filtreringsløsning for at beskytte dit produktionsmiljø.
 
Håndterede ingredienser: Grove kerner, fine krydderier, tilsætningsstoffer, mel, stivelse, sukker, kakaosmag og mange flere.

Typiske applikationer:
Silo-udluftning, bulkhåndtering, tømning af sække, vejning, blanding, granulering, transport, emballering mv.

Hvis du er usikker eller ikke har alle relevante data, anbefales det at vurdere egenskaberne af det forarbejdede materiale. Udover at analysere støvkarakteristikken  giver det også mening at udføre en risikoanalyse (Dust Hazard Analysis) for at evaluere risikoen for medarbejder-eksponering og en støveksplosionstest m.fl., som kan kræves i henhold til ATEX-direktiverne..

Støvfiltrering i fødevareindustrien.

Industriens udfordringer og bekymringer

De store udfordringer for producenter i fødevare- og drikkevareindustrien er:

  • Krydskontaminering: Luftbåret støv kan have negativ påvirkning på kvaliteten af dine produkter og kan frigive mikrobiel vækst. Worst-case scenarier er produkttilbagekald og brandskade.
  • Sundhedsfarer: Selvom ingredienser behandles i vores fødevarer, kan støvet fra håndteringen eller fremstillingsprocesserne være skadeligt for operatørerne ved indånding. Arbejdsgivere er forpligtet til at beskytte medarbejderne mod eksponering og skal overholde lovmæssige grænser.
  • Brandrisiko: Tørre støvaflejringer i dit produktionsområde er grobund for brand eller støveksplosioner.
  • Rengøring: Generende støv fra håndtering af råvarer eller fødevareforarbejdning kræver god rengøring for at beskytte maskineriet og anlægget mod uforudsete hændelser.
  • Indendørs luftkvalitet: Ren luft er en vital ingrediens i fødevare- og drikkevareindustrien og afgørende for medarbejdernes sundhed og velvære.

Når der er behov for et procesfilteranlæg

Luftfiltrering eller støvudsugning? Det er ikke en enten-eller beslutning, det afhænger af koncentrationen og af støvets egenskaber. En simpel tommelfingerregel - hvis koncentrationen er på eller over 0,05 mg/m³, vil et procesfiltreringsanlæg med pulsrensende filterelementer sandsynligvis være den bedste mulighed for at håndtere processtøvet, hvilket giver en rimelig filterlevetid.

En af de vigtigste ting er at designe en velfungerende udsugningsløsning, som fanger støvet direkte ved kilden. Emissionerne ledes igennem kanaler ind i et filteranlæg og igennem filterelementerne, hvor luftbårne partikler adskilles fra luften. Filtrene renses med trykluftpuls, og støvpartiklerne ledes ned i en tragt. Den rensede luft udsuges af en ventilator, der ledes gennem et valgfrit HEPA-filtertrin, før det ledes ud i atmosfæren.

Hvad du bør tage i betragtning for at vælge de rette filtreringsløsninger til din applikation: 
Opsamlingspunkt, støvtype, temperatur, luftmængde, brand- eller eksplosionsrisici, driftstimer, filtermedie.

Sikkerhed og overholdelse

Sikkerhed skal baseres på flere elementer, hver af dem er lige vigtige:

Godt systemdesign, grundlæggende sikkert
Filteranlæg er afgørende for at hjælpe dig med at holde dit produktionsanlæg sikkert og kompatibelt. Anlæggene er nødvendige sikkerhedssystemer, men hvis de ikke er designet, installeret og vedligeholdt korrekt, kan disse systemer i sig selv forårsage alvorlige problemer.

Eksplosionsbeskyttelse
ATEX-direktivet kræver, at arbejdsgiveren er ansvarlig for at foretage en risikovurdering for at bestemme den nødvendige brand- og eksplosionsbeskyttelse. Desuden kræver alle ATEX sikkerhedssystemer regelmæssigt eftersyn og service for at fungere pålideligt.

Eksponeringsgrænser
Fødevareproducenter er forpligtet til at beskytte medarbejderne mod eksponering (alle fremstillingsapplikationer har sit eget unikke sæt af procesbetingelser). Virksomheder skal kontrollere støvemissioner i indendørsluften for at overholde lovbestemte grænser for et bestemt materiale. Hvis ingen lovmæssige grænser er gældende, er virksomheden forpligtet til skriftligt at definere, implementere og måle sin egen miljøsikkerhed.

Undervisning og arbejdsrutiner
Grundlæggende undervisning anbefales som det mindste til alle brugere, de skal forstå formålet med eksplosionsbeskyttelsessystemerne og de resterende risici, behovet for at forny risikovurderingen i tilfælde af procesændringer eller hvad de skal gøre i en nødsituation.

Sundhed, sikkerhed og miljø
Det er arbejdsgiverens opgave at være opdateret og overholde de gældende sikkerheds- og sundhedskrav for at beskytte operatørerne, produkterne og miljøet mod skadelige emissioner. Alle procesfiltreringssystemer skal efterses årligt af en kvalificeret servicetekniker.

Kundecase