Hvad er følgerne af korrosion?

Nogle af følgerne af korrosion inkluderer en betydelig nedbrydning af naturlige og historiske monumenter såvel som risikoforøgelse for katastrofale udstyrsfejl. Luftforurening forårsager korrosion, og det forværres på verdensplan.

En af konsekvenserne af luftforurening, der sjældent tales om, er virkningen af korrosion på menneskeskabte materialer over hele verden. Som luftforureningsniveauerne er steget i de industrialiserede lande, har der også været en tilsvarende stigning i korrosionsniveauer. Men dette påvirker ikke kun menneskeskabte monumenter; det påvirker også mange andre ting som køretøjer, husholdningselektronik, havemøbler og husholdningsværktøjer.

Desuden kan korrosion forårsage skader på kommunikations-/dataoverførselscentre, industrielle proceskontrolinstallationer, følsom produktion og kulturarvsbygninger. Ved alle nævnte applikationer ovenfor er der behov for at måle korrosivitet. Download vores white paper om måling af korrosivitet (ENG) her.

Korrosion nedbryder også vigtig infrastruktur som stålforstærkede motorveje, elmaster, parkeringsstrukturer og broer. Kort sagt, korrosion er et emne, der kræver yderligere undersøgelser, så vi kan forstå, hvordan denne skjulte nedbrydelse påvirker vores liv.

Hvad er korrosion?

Korrosion er en nedbrydningsproces af et materiale forårsaget af en kemisk reaktion sammen med dets miljø. Korrosion af metal opstår, når en eksponeret overflade kommer i kontakt med en gas eller væske, og processen accelereres ved udsættelse for varme temperaturer, syrer og salte.

Selvom ordet 'korrosion' bruges til at beskrive nedbrydning af metaller, er alle naturlige og menneskeskabte materialer udsat for nedbrydning, og niveauet af forurenende stoffer i luften kan fremskynde denne proces.

Årsagen er, at luftbårne forurenende stoffer såsom ætsende partikler (PM - particle matter) dannes på grund af de kemiske reaktioner mellem væsker og faste stoffer. Disse samme væsker og faste stoffer, inklusive salt og carbon black, kan interagere med molekylerne i metaller og fremskynde nedbrydning. Derudover spiller gasholdige sure forureninger en vigtig rolle i korrosion af materialer, enten direkte eller indirekte som forløbere for korrosive partikler (PM).

Faktisk er svovldioxid, der genereres af kraftværks- og køretøjsemissioner, en af de største bidragydere til korrosion. Svovldioxid er særlig aggressiv over for kobber, der bruges i elektronisk udstyr.

Høje niveauer af svovldioxid kan også skade træer og planter ved at ødelægge løv og hæmme fremtidig vækst. En nyere analyse fra Greenpeace viser også, at høje niveauer af svovldioxid også resulterer i katastrofal luftforurening og for tidlige dødsfald. (1)

Med andre ord påvirker svovldioxid ikke blot nedbrydning af metal og andre materialer; det resulterer også i katastrofal luftforurening med skadelige sundhedseffekter. EPA (U.S. Environmental Protection Agency) har fundet, at kortvarig eksponering for svovldioxid kan forværre astmasymptomer og gøre vejrtrækning vanskelig. (2)

 

Atmosfærisk korrosionsundersøgelse kaster mere lys over sagen

En ny atmosfærisk korrosionsundersøgelse har bidraget til at kaste mere lys over, hvordan luftbårne forurenende stoffer direkte påvirker metaller i et industrielt bymiljø.

Forskere begyndte undersøgelsen med tesen om, at atmosfærisk korrosion af metaller og deres legeringer er meget almindeligt i det industrielle bymiljø på grund af den høje koncentration af korrosive forurenende stoffer i luften. (3)

Med andre ord, forskerne havde en teori om, at luftforurening i en større by ville fremskynde korrosionsprocessen og påvirke nedbrydningen af metaller hurtigere, end hvis forureningen var på et lavere niveau.

For at teste denne teori udsatte forskerne forskellige metalprøver for et industrielt bymiljø i 12 måneder for at bestemme virkningen af luftbårne partikler på korrosionshastigheden. De valgte et område i testbyen, der havde et højt niveau af forurenende stoffer.

Undersøgelsen viste, at metaller korroderede med en meget hurtigere hastighed i løbet af vinteren, da forureningsniveauerne var på det højeste. Denne stigning i forurening skyldtes højere emissioner genereret af forbrændingsprocesser samt fra køretøjsemissioner og brændeovne, der blev brugt meget på grund af det kolde vejr.

De mest almindelige forurenende stoffer, der accelererede korrosion, var svovldioxid, kuldioxid, støv og luftfugtighed.

Yderligere forurenende stoffer, der resulterer i høje korrosionsniveauer, inkluderer svovlbrint dannet af affaldsanlæg, geotermisk aktivitet eller anaerob fordøjelse af organisk affald; kvælstofdioxid fra trafik- og forbrændingsprocesser, saltsyre, klor, eddikesyre (eddike-molekylet) og proceskemikalier frigivet ud i miljøet.

 

Korrosionsrisici for elektronisk udstyr

Korrosionsinduceret udstyrsfejl har været et faktum hos telefoncentraler siden begyndelsen af det 19. århundrede.

Den omfattende brug af computere og elektronisk udstyr i vores samfund i dag sammen med den stigende forurening, især i store byer og i industrielle områder, stiller endnu større krav til at finde løsninger for at reducere risikoen for fejl.

I dag er kommunikations- og dataoverførselscentre meget vigtige. En måde at reducere omkostningerne ved afkøling på, er at bruge “free cooling” eller “air-side economizers” der henviser til systemer, der tillader udeluft at passere via filtre ind i rummet for at give direkte køling, når udetemperatur og luftfugtighed tillader det. Download vores white paper om korrosionsrisici for elektronisk udstyr (ENG) her

Følgerne af korrosion

Så hvad er følgerne af korrosion, der faktisk kan påvirke dit daglige liv eller arbejdsmiljø?

Direkte følger af korrosion kan omfatte:

  • Skader på kommercielt fly- eller køretøjselektronik

  • Skader på harddiske og computere, der bruges til at kontrollere komplicerede processer (f.eks. forbrændingsanlæg, petrokemiske anlæg og papirfabrikker)

  • Skader på serverrum og datacentre

  • Skader på museumsgenstande

  • Omkostninger ved reparation eller udskiftning af husholdningsudstyr, der går i stykker

”Vi ved, at der i mange kommercielle industrier som olie og gas, papirfabrikker, byggeri og elektronik bruges en række processer, der er sårbare over for korrosionsfølger,” siger Camfils Molecular Filtration Segment Manager. ”Uden kontrolmetoder er der sandsynligvis udstyrs- og konstruktionssvigt, der kan have katastrofale følger. Derfor er molekylær filtrering så vigtig for at fjerne korrosive stoffer fra luften og sikre strukturel integritet.” Læs mere om korrosionskontrol i vores brochure.

Forebyggelse af korrosion

Der er flere måder, du kan forhindre korrosion fra forurenende stoffer, der ikke kan fjernes ved kilden. For det første kan du bruge overfladebehandling på alle metaller for at beskytte dem mod luftbåren forurening. For det andet kan du galvanisere alle metalprodukter, hvilket gør dem mere modstandsdygtige overfor korrosion. Og for det tredje kan du investere i højeffektive luftfiltre (kompaktfiltrekulsenge og medie) for at forbedre din indendørs luftkvalitet og eliminere skadelig forurening, der bidrager til korrosionsprocesser.

Publiceret 21. januar 2019