ก้าวไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Camfil's Sustainability Report 2023

Sustainability Report 2023

รายงานประจำปี Camfil’s sustainability และการทำงานในช่วงปี 2023

ช่วงเวลามากกว่า 6 ทศวรรษที่เราสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมอากาศสะอาดเพื่ออนาคตและสิ่งแวดล้อม โดยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเรา.

ในปี 2023 การทำงานด้านความยั่งยืนของเราถูกนำมาใช้ในการลดกระบวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นเราจึงพัฒนาเพื่อข้ามขีดจำกัดของการส่งมอบอากาศสะอาดแก่ผู้คนและสิ่งแวดล้อม.