Making indoor air more sustainable
Camfil’s Sustainability Report 2022

Sustainability Report 2022

รายงานความยั่งยืนประจำปีของ Camfil การทำงานในช่วงปี 2022 เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มนุษยชาติได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมไปถึงเศรษฐกิจและการเมืองที่ย่ำแย่ แม้ว่าจะเกิดความท้าทายอย่างมากกับสภาพแวดล้อม Camfil ยังคงยึดมั่นและทุ่มเทเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง.