ปูทาง สู่การเป็นผู้นำตลาดระดับโลก
1988-99

ย้อนรอยความสำเร็จ

1988

Gösta Larson เกษียณตัวเองจากตำแหน่ง CEO โดยส่งไม้ต่อให้กับ Jan Eric Larson ผู้เป็นลูกชาย ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของมาตรการเชิงรุกที่ส่งเสริมการสร้าง Camfil ให้เป็นผู้ให้บริการด้านเครื่องกรองอากาศเต็มรูปแบบทั่วโลก

1989

Camfil ยังคงเดินหน้าสร้างนวัตกรรมและไม่กลัวการเปรียบเทียบ ต่อจากนี้ ลูกค้าจะได้เห็นการดำเนินกิจการของเครื่องกรอง Camfil และอาจมีการทดสอบเครื่องกรองของคู่แข่งเทียบกับเครื่องกรอง Camfil ในห้องปฏิบัติการวิจัยที่โตรซา 

1990

Camfil ได้รับโอกาสจาก Saint Gobain ให้ควบรวมกิจการของ Sofiltra ในฝรั่งเศส จำนวนพนักงานจึงเพิ่มขึ้นจาก 600 คนไปเป็น 1000 คน และผลประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 400 ไปเป็น 750 ล้านโครนาสวีเดน (MSEK) จึงส่งผลให้ขนาดกิจการของ Camfil เติบโตขึ้นสองเท่า

1995

Camfil พัฒนา Camfil Component AB ขึ้นมาสนับสนุนสายการผลิตอัตโนมัติแบบครบวงจรสำหรับผลิตเครื่องกรองให้กับ Philip ซึ่งการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าตลาด OEM สำหรับเครื่องกรอง HEPA ประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การได้ทำสัญญากับ Philip จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม แม้เครื่องกรองจะคล้ายคลึงกันมากแต่ประเภทธุรกิจไม่เหมือนกับกิจการทางธุรกิจที่เหลืออยู่ของ Camfil’อย่างสิ้นเชิง Camfil จึงได้เรียนรู้บทเรียนล้ำค่าขณะที่ยกระดับองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการผลิตอัตโนมัติระดับสูงและการปรับทิศทางการไหลของสายการผลิตไปด้วยในเวลาเดียวกัน

1999

เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในสหัสวรรษที่จะเกิดขึ้น: ปัจจุบัน Camfil มีสถานที่ผลิต 12 แห่ง บริษัทย่อย 26 บริษัท และเอเย่นต์ 41 รายใน 54 ประเทศ – การวางกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมาพร้อมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง!