การขยายตัวและนวัตกรรม
1983-87

กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

1983

Cambridge Filter ตัดสินใจถอนหุ้นออกจาก Camfil ได้มีการพูดคุยถึงทางเลือกมากมาย แต่เนื่องด้วย Gösta มีลักษณะเฉพาะตัวที่กล้าหาญและเหนืออื่นใดเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จึงเป็นที่มาของการตัดสินใจซื้อหุ้น Cambridge Filter ของ Camfil

1985 

การได้หุ้นทั้งหมดเป็นเป็นเพียงก้าวแรกของการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเดินหน้าต่อไปของบริษัท

การควบรวมกิจการ Cambridge Filter หมายถึงการผลิตและการพัฒนาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดที่ต้องได้รับการจัดโครงสร้างใหม่ 

ความสำเร็จเริ่มแรกปรากฏให้เห็นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงองค์กรในส่วนคณะผู้บริหารบริษัท

1987

พัฒนาเครื่องอัดจีบไส้กรอง (pleating machine) ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโตรซา แล้วติดตั้งที่ไรน์เฟลด์ จากเดิมที่พับจีบไส้กรองด้วยมือตอนนี้เปลี่ยนมาทำโดยใช้เครื่องจักร เครื่องจักรช่วยทำให้ไส้กรองบางขึ้นและพับเก็บได้พิถีพิถันขึ้นซึ่งทำให้มีพื้นที่กรองมากยิ่งขึ้น นับเป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบสำหรับตลาดเครื่องกรอง เป็นอีกก้าวที่สำคัญบนเส้นทางสู่ผู้นำตลาดระดับโลกของ Camfil