ขยายตัวไปสู่การเป็นองค์กรหลัก
1972-82

มุ่งหน้าสู่ New Shores

1972

ตั้งแต่ต้น ที่ Camfil เห็นคุณค่าของเวลา จึงคิดและทำอย่างมีวิสัยทัศน์ การมุ่งเน้นพัฒนาเครื่องกรองไปที่คุณภาพ การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และอายุการใช้งานยาวนาน นั่นคือ – การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในตลาด Gösta Larson ก่อตั้งบริษัทย่อยทุกปีในช่วงปี 1972 ถึงปี 1976 เขาเริ่มสร้างบริษัทในเดนมาร์กตั้งแต่ยังเป็นบุคคลที่ไม่สำคัญ ผลมาจากการเจริญเติบโตส่งให้ Camfil ไปอยู่ในจุดที่เสนอผลประโยชน์แก่ลูกค้าได้ว่าเครื่องกรอง Camfil ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลงได้เป็นอย่างมากอย่างไรบ้าง คุณสมบัติแบบอเนกประสงค์นี้ ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน!

1975

ความต้องการเครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรองรุ่น Hi-Flo เพิ่มขึ้นสม่ำเสมอทั่วโลก การผลิตเครื่องกรองหลัก ๆ ยังอยู่ในอเมริกา แต่ผู้บริหารระดับสูงไม่ยอมรับเรื่องระยะเวลาส่งมอบที่ยาวนานสำหรับตลาดยุโรป จึงได้สร้างโรงงานผลิตเครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง (bag filter) ขึ้นในเมืองโตรซา นอกเหนือไปจากการส่งมอบได้เร็วขึ้นแล้วยังเป็นไปได้ที่จะตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับขนาดโครงสร้าง จำนวนถุง ความลึกถุง และประเภทเครื่องกรองเป็นราย ๆ ได้

1981

บริษัทจำนวนมากต้องการใช้เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรองที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานจาก Camfil Camfil ได้ตอบรับโดยการเปิดโรงงานผลิตอีกในอันเตอร์เจรี (Unterägeri), สวิตเซอร์แลนด์ โรงงานผลิตสามแห่งในโตรซา, ไรน์เฟลด์ และอันเตอร์เจรี (Unterägeri) เป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรองและเครื่องกรองรุ่น Absolute เข้าสู่ตลาด