ก่อตั้ง สร้างสรรค์ & บุกเบิกให้เป็นไปตามแผน
ทุกที่ที่ได้ลงมือ

เข้ากับทุกยุคสมัย

1963

ทุกอย่างเริ่มต้นที่พันธกิจปกป้องผู้คนจากอากาศที่เลวร้าย ในสวีเดน กำหนดให้สถานีพลังงานนิวเคลียร์ตามแผนพัฒนาแห่งชาติใช้เครื่องกรองคุณภาพสูงตามที่กำหนดโดยศูนย์วิจัยในสตูดส์วิก แต่ในยุโรปยังไม่มีเครื่องกรองที่ได้ระดับคุณภาพตามนั้น ขณะนั้น Gösta Larson ซึ่งกำลังทำงานให้กับบริษัทเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจด้านเครื่องปรับสภาวะลม ได้รับการขอร้องให้หาโซลูชันและย้ายไปที่ Cambridge Filter Corporation ในสหรัฐ ด้วยการร่วมมือกับ Cambridge Filter, Gösta Larson ก็ค้นพบเครื่องกรองรุ่น Camfil AB ที่มีระดับคุณภาพได้ตามข้อกำหนดที่เข้มงวดดังกล่าว

1966

หลังการขายในภูมิภาคนอร์ดิคเติบโตขึ้น บริษัทก็ได้ก่อตั้งองค์กรการขายการส่งออกขึ้นในปี 1966 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับตลาดส่งออกในยุโรป เมื่อยอดขายเพิ่มขึ้น Camfil จึงก่อตั้งบริษัทย่อยในเยอรมันและขยายธุรกิจโดยการทำงานผ่านเอเย่นต์ในสวิตเซอร์แลนด์

1968

ความสัมพันธ์และความต้องการเครื่องกรองอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วระหว่างฤดูร้อนปี 1968 นั้นเอง Camfil ได้ย้ายไปที่โรงงานใหม่ที่เมืองโตรซา, สวีเดน  

1969

ในปี 1969 เราตัดสินใจเริ่มการผลิตของเราเองในเยอรมัน และโรงงานเก่าในเมืองไรน์เฟลด์ให้ข้อเสนอที่ดีจึงมีพื้นที่เพียงพอให้ทำการผลิตเครื่องกรองรุ่น Airosolve และ Absolute ในปี 1970 หลังได้เอเย่นต์ในสวิตแซอร์แลนด์ Camfil ก็ก่อตั้งบริษัทย่อยแห่งที่สองขึ้นและตามมาอีกมาก   

1970

Camfil กลายเป็นบริษัทในยุโรปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการกรองอากาศบริษัทแรกที่ลงทุนในแท่นทดสอบของตัวเอง