Tutkimus- ja kehityslaitokset

Tutkimus- ja kehityslaitokset

Tutkimus- ja kehitysverkosto – Tech Center

Camfil on perheyritys, joka panostaa voimakkaasti teknologiaan. Olemme aina tehneet huomattavia investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen, sillä se on hyvin tärkeä tekijä yrityksen ja koko ilmansuodatusalan tulevaisuutta ajatellen.

Tämä keskittyminen tutkimukseen ja tuotekehitykseen on ajanut konsernia eteenpäin jo 50 vuoden ajan ja auttanut meitä nousemaan ilmansuodatuksen ja puhdasilmaratkaisujen markkinajohtajaksi.

Maailmanlaajuista ja alueellista tutkimusta ja tuotekehitystä kuudessa maassa

Ruotsin Trosassa sijaitsevan pääinnovaatiokeskuksemme – Tech Centerin – lisäksi konsernilla on paikallisia tutkimus- ja kehityslaitoksia Saksassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa, Malesiassa ja Kiinassa. Niissä tutkitaan ja kehitetään monenlaisia tuotteita tärkeimmille tuotealueillemme mukavuutta parantavista ilmansuodattimista ja puhdastilasuodattimista AMC-suodatusratkaisuihin ja kaasuturbiinisuodattimiin.

Kehittyneillä tutkimus- ja testauslaitteistoilla – joista osa on ainutlaatuisia ja sisältävät itse kehittämiämme ominaisuuksia – voimme tehdä paikallista ja maailmanlaajuista tutkimus- ja tuotekehitystyötä, jolla vastaamme kasvaviin tarpeisiin ilmansuodatukselle terveyttä suojaavissa, energiatehokkuutta parantavissa ja kestävää kehitystä edistävissä käyttökohteissa sekä huipputeknisten suodatusratkaisujen nousevaan kysyntään.

Maailmanlaajuisen tutkimus- ja tuotekehitysverkostomme ansiosta voimme jatkuvasti ylläpitää, parantaa ja kehittää tuotevalikoimaamme kaikilla liiketoiminta-alueilla. Lisäksi voimme edesauttaa uusien innovatiivisten suodattimien ja ratkaisujen kehittämistä.

Esimerkkejä laboratorioistamme ja testauslaitoksistamme

Molekyylilaboratorio: molekyylitason epäpuhtauksien (AMC) suodatusratkaisujen tutkimus- ja mittaustekniikat.
Lisätietoja (ISO 10121 Molekyylisuodatuksen testauslaitteisto)

GT/APC-laboratorio

Suodatusjärjestelmien kehittäminen kaasuturbiiniteollisuudelle (GT) ja ilmasaasteiden hallinnan (APC) alalle (pölynkeräysjärjestelmät).

Pienhiukkaslaboratoriot

Mukavuutta parantavien suodattimien ja HEPA (High-Efficiency Particulate Air) -suodattimien kehitys, joka keskittyy suodattimien taloudellisuuden ja tehokkuuden sekä suodatinmateriaalien kehittämiseen. Toimia ovat aerosolitestit, nanohiukkasten mittaukset ja testit laitteistolla, jolla suodattimet luokitellaan eurooppalaisten ja USA:n standardien mukaisesti. Lisäksi dokumentoimme energiankulutuksen ja arvioimme toimivuuden koko käyttöiän aikana.
Lue lisää (HEPA/ULPA-testaus)

Sisäilman laatulaboratorio

Tämä laboratorio analysoi näytteitä asiakkaiden vianetsintää, ongelmanratkaisua ja sisäilman laadun arviointia varten. Myös suodattimien mikrorakenne tutkitaan sen varmistamiseksi, että suodatusteholuokitus on paras mahdollinen ja tuotannon laatu yhdenmukainen. Hiukkaset analysoidaan uusinta tekniikkaa edustavalla pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM), EDS-röntgenanalyysilaitteistolla (EDAX) ja kaasukromatografilla.
Lue lisää (Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM)) 
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö