Tutkimukset paikan päällä

Käytämme paikan päällä tapahtuviin mittauksiin monenlaisia testilaitteita, kuten hiukkaslaskureita, painemittareita, ilmavirtamittareita, energiatietojen tallennuslaitteita, korroosionseurantaa ja kaasuanalyysilaitteita. Ne yhdessä insinööriemme asiantuntemuksen kanssa auttavat meitä selvittämään ilmanvaihtojärjestelmäsi ongelmat ja kehittämään sitä. 

Mobile Media Tester

Mikrohienot suodatinmateriaalikuidut, karkeat suodatinmateriaalikuidut, synteettiset suodatinmateriaalit, polyesterit. Mitkä suodatinmateriaalit tuottavat tehokkuuden, jolla varmistetaan rakennuksessa työskentelevien tai asuvien terveys tai prosessien edellyttämä puhtaustaso?

Suodattimissa voidaan käyttää mikrohienoja suodatinmateriaaleja, karkeita suodatinmateriaaleja, synteettisiä suodatinmateriaaleja tai polyestereitä – mikä ratkaisu sopii parhaiten sinun käyttöösi? Mitkä suodatinmateriaalit tuottavat tehokkuuden, jolla varmistetaan rakennuksessa työskentelevien tai asuvien terveys tai prosessien edellyttämä puhtaustaso?

Camfil tarjoaa Mobile Media Testerin, joka vastaa suodattimen tehokkuutta koskeviin kysymyksiin ja osoittaa, että saat juuri sen hiukkasten poistokyvyn, josta maksatkin. 

Tällä kannettavalla testausjärjestelmällä voi arvioida minkä tahansa suuritehoisen suoran suodatinmateriaalilevyn, myös suoraan suodatinvarastosta tai nykyisistä ilmanvaihtokoneista leikatut näytteet tai suodatinmateriaalien jakelijalta pyydetyt näytteet.


Siirrettävä laboratorio

Camfil käyttää useaa siirrettävää laboratoriota suodattimien arviointiin todellisissa käyttöolosuhteissa. Ilmansuodattimien epäpuhtauksien poistokykyä, energiankulutusta, mekaanisen rakenteen kestävyyttä ja muita tärkeitä toimintoja valvotaan ja analysoidaan erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Laboratorio on varustettu tarkoilla analyysilaitteilla, joilla voi arvioida nykyisiä tuotteita ja kehittää uusia innovatiivisia ilmansuodatinratkaisuja. Etäyhteyden kautta järjestelmää voi valvoa ja tietoja voin noutaa testikohteesta reaaliajassa. Camfilin tutkimus- ja kehitysosasto on päivittäin tiiviisti yhteydessä asiakkaisiimme, tutkimuslaitoksiin ja Camfilin laboratorioihin pyrkien laajentamaan tietojamme ilmansuodatuksesta suorittamalla pitkäkestoisia testauksia todellisissa käyttötilanteissa eri puolilla maailmaa.

Camfield Lab koostuu neljästä samansuuntaisesta kanavasta, joihin voi asentaa esi- ja loppusuodattimet, joten sen avulla voi testata neljää erilaista suodatinyhdistelmää kerrallaan. Rekkalavetille asennettu testilaitteisto voidaan kuljettaa haluttuun paikkaan ja pysäköidä testausalueelle. Suodattimien toimivuus voidaan testata todellisissa ympäristöolosuhteissa erityyppisillä ja -tehoisilla suodattimilla. Kussakin Camfield Lab -yksikössä on neljä itsenäistä testauskanavaa, kaksi yksikön kummallakin puolella.
Esimerkiksi tärkeän laitoksen (kuten hallintorakennuksen, sairaalan ym.) ulkopuolelle sijoitetulla Camfield Labilla voi (a) analysoida ympäristön ilmanlaatua, (b) selvittää, onko rakennuksen nykyinen suodatusvarustus riittävä näiden epäpuhtauksien käsittelemiseen ja (c) selvittää rakennukseen parhaiten sopiva suodatustyyppi ja -taso testaamalla samanaikaisesti useita suodatinyhdistelmiä. Järjestelmässä yhdistyvät laboratorion hallitut olosuhteet ja todelliset käyttöolosuhteet. Testaamisen kannalta käytössä ovat siis kahden asetelman parhaat puolet. Vaikka testauslaitteistoa käytetään enimmäkseen ulkona (sen koon takia), se voidaan sijoittaa myös sisätiloihin, jos kohde on riittävän suuri (esimerkiksi stadion tai messukeskus).
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö