Testauslaitokset & laboratoriot

Laboratoriopalvelut

Camfililla on ilmansuodatinten testilaboratorioita useissa tutkimus- ja kehityslaitoksissa ympäri maailman, ja niillä kaikilla on sama tavoite: teknologian kehittäminen ilmanlaadun parantamiseksi, jotta ihmiset, prosessit ja ympäristö voisivat paremmin.

HEPA-/ULPA-testaus

Tiiviyskokeet

Camfil testaa jokaisen Megalam-kasetin ja kattoon asennettavan kanavamoduulin HEPA/ULPA-suodattimen vuotojen varalta. Testaus tehdään luokan 100 (M3.5) puhdasalueella luokan 10 000 (M5.5) puhdastilassa. Kaikki testit suoritetaan Camfilin kontrolloiduilla ja dokumentoiduilla menetelmillä, ja laatujärjestelmä on saanut ISO 9001-2000 ‑sertifioinnin. Suodattimen alkupään näytteenoton parantamiseksi vuotoja etsiviin järjestelmiin on lisätty laimennuslaitteisto suurten hiukkaspitoisuuksien mittaamiseksi. Anturin optimoidun muotoilun avulla saadaan maksimoitua läpikulkunopeus ja eliminoitua mahdollisesti havaitsematta jääneet vuodot heikentämättä kuitenkaan isokineettistä näytteenottoa. Suodattimen koko pinta kuvataan limittäisillä pyyhkäisyillä suodatinmateriaalin ja kehyksen välistä liitäntää myöten. Asiakasvaatimusten mukaisesti Camfilin normaaleja testiaerosoleja ovat polystyreenilateksipallot (PSL) ja Emery 3004. 

Vuoto, jonka läpäisevyys on yli viisinkertainen verrattuna suodattimen keskimääräiseen nimellisläpäisevyyteen, korjataan alkoholipohjaisella silikonitiivistysaineella alan yleisten käytäntöjen ja asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Tarjolla on polyuretaani- ja muita korjausmateriaaleja.

Savukoe

Vuodot havaitaan heterogeenisellä tiiviillä öljysumulla samalla tavalla kuin pyyhkäisykokeessa. Suodatin sijoitetaan vaaka-asentoon ja öljysumun annetaan suodattua vähitellen suodattimen läpi. Tumman taustan ja sopivan valaistuksen avulla vuodot voidaan havaita silmämääräisesti. Reikien kautta suodattimen läpäisevät savujuovat ovat selvästi nähtävissä. 

Tarkastusmerkintä

Hyväksynnän jälkeen kukin suodatin varustetaan merkinnällä, jossa mainitaan sen sarjanumero, MPPS-hiukkasten suodatusteho ja painehäviö kokeen virtausnopeudella. 


Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM)

Camfilin laboratoriossa Ruotsin Trosassa sijaitseva pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM) on hyvä esimerkki sitoutumisestamme tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tämän ainutlaatuiset työkalun avulla voimme tutkia ja tunnistaa käytetyistä suodattimista ja ilmanäytteistä jopa 50 nm:n (=0,00005 mm) kokoisia epäpuhtauksia. Mikroskooppia käytetään asiakkaidemme ongelmanratkaisun ja laadunvalvonnan lisäksi uusien suodatinmateriaalien tutkimiseen ja arviointiin.


Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö